Jens Christensen,  Chrisens Jensen,    Hjermind (Hjorthede).  Skovhuse

 Uddybende oplysninger:

A. Jens Christensen i Hjermind sogn

B. Skovfoged m.m., Hjermind.  Jens´søn  Christen Jensen, f. ca 1805

C. Fra FT 1845 var der andre beboere i Skovfogedhuset:

D. Der var andre Christen Jensen.

E. Skovhuse, kort og matrikler

F. Der var også Skovfogedhus i Hjermind Skov, nær Brundmose

G. Hjorthede, Sønder Tulstrup. Kort. Flytninger.

H. Sønder Tulstrup gårde  FT  

 


 

A. Jens Christensen i Hjermind sogn,.

1. Anen Jens Christensen/Huus, f. 1767, var skovfoged i Hjermind sogn fra ca. 1801 til sin død i 1829, han boede i Lundskovhus/Hjermind Skovhus. Se nærmere. Navn Jens Christensen er påført matr. Hjermind 34. 2 sønner navn Christen Jensen

 Der var andre Jens Christensen, med søn Christen Jensen, i sognet:

 Viborg, Middelsom, Hjermind, Hiermind Bye, , 43de, FT-1801, b5469

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

2. Jens Christensen  

38  

Gift  

Mand  

Inderste Gaar i Dagleie  

  1763

Kiersten Sørensdatter  

36  

Gift  

Hans Kone  

  

  

Christen Jensen  

7  

Ugift  

Deres Barn  

  

  1794, se nederst

Søren Jensen  

3  

Ugift  

Deres Barn  

 

Viborg, Middelsom, Hjermind, Hiermind Bye, , 6te, FT-1801, b5469M

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Jensen  

78  

Gift  

Huusbonde  

Bonde og Gaardbeboer  

  

Anne Andersdatter  

69  

Gift  

Hans Kone  

  

  

3. Jens Christensen  

28  

Gift  

Deres Barn  

National Soldat  

  1773

Anne Madsdatter  

27  

Gift  

Hans Kone  

  

  1774

Maren Christensdatter  

25  

Ugift  

Huusbondens og hans hustrues datter  

  

  

Christen Rasmussen  

16  

Ugift  

Tienestedreng  

  

Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind Udsogn, Et Huus, Nr. 45, FT-1834, C4996

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

3. Jens Kristensen  

63  

Gift  

  

Strikketøi  

  1771

Ane Nicolaisdatter  

57  

Gift  

  

hans Kone  

  1777

Ane Nicoline Jensdatt.  

16  

Ugift  

  

deres Datter  

  1818, næppe født eller konfirm. i Hjermind

Ane Jensdatter  

23  

Ugift  

  

Ligesaa [deres Datter]  

  1811

Datter Ane f. 1811, blev konfirmeret i Hjemind i 1826 (30), far husmand Jens Christensen Mogensen, Hjermind.
 Ses ikke ved FT 1840. En Jens Mogensen Christensen, 63 år, husfæster i Hjermind, døde 29.6.1834.   Ane Nicolaisdatter, 52 år, enke efter husfæster Jens Christensen, døde 28.11.1836
 

Det kan derfor næppe være denne Jens Christensen, f. 1771-1773, som var skovfoged, og hvis navn står på matrikel 34 på matrikelkort Hjermind 1815....

 

Der var også Jens Christensen i nabosognet Hjorthede:

4. Gaardfæster. Jens Kristensen, Sdr. Tulstrup, Hjorthede sogn, døde 1830, 69 år, f. 1761. Navn Jens Christensens enke er skrevet på matrikelkort 1815. Sdr. Tulstrup matr. 1a.  Denne matrikel var nabo til Hjermind matr. 34, som også ses med navnet Jens Christensen, se øverst.
Det kan ikke med sikkerhed afgøres. om navnet Jens Christensen på matr. Hjermind 34 hidrører fra skovfoged og husfæster i Hjermind sogn, eller om det er fra gaardfæster Jens Christensen i det nærliggende Hjorthede sogn. Skovfogeden boede dog i Lundskovhus på Hjermind matr. 34. Begge Jems døde 1829-1830.

Jens ses ikke ved FT 1801 Hjorthede, han havde en søn  Christen Jensen, f. 2.9.1807, af  S. Tulstrup, konfimeret i 1824 (Lee 30).  Christen Jensen, 27, f. 1807, gift og med søn Jens Christensen, 1 år, ses ved FT 1834 Hjorthede på Søndertulstrup hos moderen Sidsel Jensdatter, 67, enke. Christen var gaardmand der ved FT 1840 Hjorthede. Han var på Sønder Tulstrup 1a. Han ses der ikke efter FT 1840 Hjermind.

5. Navn Jens Christensen ses også skrevet på matr. 2  på matrikelkort 1815-1864 Kællingbøl ejerlav, Hjorthede, syd for Hjermind. Jens Kristensen, aftægtsmand i Kjellingebøll, 85, døde 1822 (43). Så hans navn var overstreget, og der stod også navnet Christen Jørgensen på matr. 2.  Denne, 46 år, født i Hjermind, ses som gaardfæster ved FT 1834, Kællingbøl, Hjorthede. Bl.a. med søn Gjermand Christensen  f. 1826, far gaardmand Christen Jørgensen, Kjellingebøll.

  Hovedoversigt                    Top


 

B. Skovfoged Hjermind.   Christen Jensen, f. ca 1805     Lundskovhus og Hjermind Skovhus var nok det samme.

Jens Christensen/Huus, f. 1767, var skovfoged i Hjermind sogn fra ca. 1801 til sin død i 1829, han boede i Lundskovhus/Hjermind Skovhus. Se nærmere. Navn Jens Christensen er påført matr. Hjermind 34.  

Hans søn Christen Jensen f. 1805 ses fra 1835 i Lundskovhus,
Christen Jensen, 32, f. 1803, i Lundskovhuset, blev 31.10.1835 gift med Ane Nielsdatter af Hjorthede (Kirkebog Hjorthede 29 th). En forlover var Christen Christensen, der kunne være hans nabo, hans far var som nævnt død. Det kunne således tyde på, at de også var i Lundskovhuset ved FT 1834.
Jens Christensen født 9.10.1836 (19) forældre husfæster og skovfoged Christen Jensen og og Anne Nielsdatter i Lundskovhus.
Kirsten Christensdatter f. 19.3.1839 (21), forældre do.   De to første børn opkaldt efter Christens forældre.
Søsteren
, Skovhuspige Kirsten Marie Jensdatter, 25, af Lundskovhus, blev 6.3.1841 (43) gift med Christen Jensen af Hjorthede.  

 

Ved FT 1840 var Christen Jensen f. 1895 sammen med moderen, nu i Skovfogedhuset, han var skovfoged og husfæster. Han var gift 3 gange og fik 9 børn. Han forlod Skovfogedhuset ca. 1844, det var som nævnt et fæste.
Fra 1845 ses han som avlsbruger, boelsmand, husmand, gaardmand i Hjermind.  Han døde 1866.

 

Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind, Skovfogedhuset, 4, FT-1840, C7150  (opslag 2)

Navn: 

Alder: 

Status: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Jensen  

35  

Gift  

Huusfæster og Skovfoged  

  1805

Ane Nielsdatter  

25  

Gift  

hans Kone  

  1815 Hjorthede

1. Jens Christensen  

3  

Ugift  

deres Børn  

  1837

2. Kirsten Christensdatter  

1  

Ugift  

deres Børn  

  1839

Kirsten Christensdatter  

67  

Enke  

Mandens Moder og forsørges af ham  

  

 

Der ses ikke andre skovhuse/skovfogeder ved FT Hjernund 1840.  NB. Der var en næsten jævnaldrene Christen Jensen f. 1807 i nabosognet Hjorthede.
Tællingsrækkefølge FT 1840

Flere børnz. Niels Christensen  f. 19.3.1840 (23), forældre skovfoged og husfæster Christen Jensen og Ane Nielsdatter i Lundskovhus.
Maren Christensdatter f. 22.10.1841 (24), forældre skovfoged og husfæster Christen Jensen Huus og Ane Nielsdatter i Lundskovhus.
Søren Christensen  
f. 16.9.1843 6). forældre skovfoged og nusfæster Christen  Jensen Huus og Ane Nielsdatter i Lundskovhus
Se følgende tabel.

Tællingsrækkefølge FT 1840

Christen Jensen (Huus) forlod Skovfogedhus/Lundskovhus ca. 1844:  Se nederst, hvor han flyttede hen.

FT 1845 Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind, , 48, , A8333  Et boelssted.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Jensen  

40  

gift  

  

avlsbruger  

her i sognet  1805

Ane Nielsdatter  

30  

gift  

  

hans kone  

Hjorthede   1815

Kirsten Christensdatter  

6  

ugift  

  

deres barn  

her i sognet  

3. Niels Christensen  

5  

ugift  

  

deres barn  

her i sognet  1840

4. Maren Christensdatter  

3  

ugift  

  

deres barn  

her i sognet  1842

5.bSøren Christensen  

2  

ugift  

  

deres barn  

her i sognet  1843

Jørgen Nielsen  

24  

ugift  

  

tjenestefolk  

Lee  

Kirsten Marie Sørensdatter  

18  

ugift  

  

tjenestefolk  

Mammen 

FT Hjermind 1845, orig. 15, lb.nr. 56, et hus,  Skovfoged, er omtalt efter lb. nr. 50-53, en gård og  3 huse, og før nr, 57, Skole, det sidste sted. --
Nr. 34 og 35 var to huse, nr. 36 var gård Christen Christensen Tind, nr. 37 gård Christen Jensen Ladefoged, nr. 38 gård Ole Madsen, nr. 39 gård Anders Christensen, nr. 40 boelssted Christen Jensen, 40  år, se kort NØ Hjermind  og Hjermind): Tællengsrækkefølgen og rækkefølge af matrikler på kort passer med, at Christen Jensen nu boede mod vest i Hjermind ejerlav. Sw nederst.  
NB. Der var en næsten jævnaldrende Christen Jensen, f. 1807, i nabosogn Hjorhede.


 

 FT-1850, Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind, boelsted, 33, D2489

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Jensen  

45  

Gift  

  

agerbrug  

Her i Sognet  1805

Maren Nielsdtr.  

34  

Gift  

  

hans kone  

Gjerning Sogn, Viborg Amt  

Kirsten Christensdtr.  

11  

Ugift  

  

deres børn  

Her i Sognet  

Niels Christensen  

10  

Ugift  

  

do  

Do  

Maren Christensdtr.  

9  

Ugift  

  

do  

Do  1841

6. Anne Christensdtr.  

3  

Ugift  

  

do  

Do  1847

7. Niels Christensen  

1  

Ugift  

  

do  

Do  1849

Christen Thomassen  

23  

Ugift  

  

tjenestefolk  

Ravnstrup Sogn, Viborg Amt  

Thomasine Johansdtr.  

20  

Ugift  

  

do  

Hald Sogn, Randers Amt  

Flere børn: Anne Christensdatter f. 21. 3.1847 (23) forældre boelsmand Christen Jensen Huus og Ane  Nielsdatter, Hjermind.

Niels Christensen f. 24.9..1849 (12) forældre huusmand Christen Jensen Huus og Maren  Nielsdatter. 1. hustru Ane Nielsdatter, f. 1815 i Hjorthede, døde i 1848. Nye hustru 2. Maren Nielsdatter, gift 1848 (51), hun døde 9.12.1850 (82, hustru af boelsmand Christen Jensen

1852 fik boelsmand Christen Jensen Huus og hans 3., meget yngre, kone Marie Jensdatter en datter Anne Marie. i 1854 fik de Jensine Christendsdatter, se næste tabel, i 1856 en dødfødt pige, .  

Christen Jensen var således gift 3 gange og fik børn med alle koner.

 

 

FT-1860 Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind Skoledistrikt, Hjermind By, En Gaard, 9, , D5151

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Fødested:

Christen Jensen Huus  

55  

Gift  

Husfader. Gaardmand  

Hjermind Sogn, Viborg Amt  1805

Marie Jensdatter  

40  

Gift  

Hans Kone  

Hammershøj Sogn, Viborg Amt  

Ane Christensdatter  

13  

Ugift  

Deres Barn  Hans børn

Hjermind Sogn, Viborg Amt  

Niels Christensen  

11  

Ugift  

Deres Barn Hans bøtn  

Hjermind Sogn, Viborg Amt  

8. Ane Marie Christensdatter  

9  

Ugift  

Deres Barn  

Hjermind Sogn, Viborg Amt  1851

9. Jensine Christensdatter*  

6  

Ugift  

Deres Barn  

Hjermind Sogn, Viborg Amt 1854

*f. 16.6.1854, far Gaardejer Christen Jensen Huus i Hjermnd.

 

1866, Gaardmand Christen Jensen Hus døde i60 år gl... Han ses indtil FT 1860 Hjermind som  avlsbruger, boelsmand, husmand, gaardmand 
Hans enke Marie Jensdatter, 58, var ved FT 1880 gift med den 11 år yngre gaardmand Christen Christiansen. De havde ikke fællesbørn. Marie Jensdatter døde 1886, 63. år, som gårdmand Kristen Kristiansens hustru.

 

Realregister Hjermind 1860, serie 2, 18, matr. 35a, 1844 skøde til Christen Jensen. Adkomst for enke Marie Jensdatter 1867, vielseattest som adkomst for hendes nye mand Christen Christiansen i 1868.
1897 skøde til Anders Bække Olesen.  Han ses Hjermind 1901 som gårdmand med familie og to tyender.

Matr. 35a ligger N for Hjermind By, NV for Hjermind Sø. På matrikelkort 1815.. er påskrevet  Byens Smed. Nu er matr. 35a Sortehøjvej 16, navn Bækkelund.
Det var formentlig der, Christen Jensen (Huus) flyttede til i 1844.

 

Hovedoversigt                Top


 C. Fra FT 1845 var der andre beboere i Skovfogedhuset:

 

Der ses kun et/en skovhus/skovfogedhus/skovfoged i Hjermind sogn ved FT 1834-FT 1911.
 

(Jens Christensen/Huus , f. 1767, var skovfoged i Hjermind sogn fra ca. 1801 til sin død i 1829, han boede i Lundskovhus/Hjermind Skovhus. Se nærmere.
Navn Jens Christensen er påført matr. Hjermind 34.  '

Ved FT 1834 ses hans enke og 3 børn i hus. I tællingsrækkefølge ses lb.nr. 34, Kristen Kristensen Lind 40 år,  matr.19, -- nr. 35 enken, 62 år, hus, matr. 34a?, --nr, 36 Kristen Jensen Ladefoged 37 år.-- gård, matr.  18?. Se kort NØ Hjermind  og Hjermind.. De 3 matrikler lå  nær hinanden NØ i ejerlavet.
 

Hans søn Christen Jensen Huus ses der indtil 1844.
FT 1840 var  han i Skovfogedhus, se ovenfor). Tællingsrækkefølge FT 1840. Skovfogedhuset ses også her sammen med matrikler i NØ  Hjermind

NB. Der var en næsten jævnaldrene Christen Jensen f. 1807 i nabosognet Hjorthede

 

 

FT Hjermind 1845 (orig. 15, lb.nr. 56, et hus,  Skovfoged, er omtalt efter lb. nr. 50-53, en gård og  3 huse, og før nr, 57, Skole, det sidste sted. . Nr. 34 og 35 var to huse, nr. 36 var gård Christen Christensen Tind, nr. 37 gård Christen Jensen Ladefoged, nr. 38 gård Ole Madsen, nr. 39 gård Anders Christensen, nr. 40 boelssted Christen Jensen, 40  år, se kort NØ Hjermind  og Hjermind): Tællengsrækkefølgen og rækkefølge af matrikler på kort passer med, at Christen Jensen nu var mod vest i Hjermind ejerlav.
Morten Madsen, 38, med kone Nielsine Petra Sørensen, 26. Han var skovfoged.   
Der ses ikke andre skovhuse/skovfogeder ved FT 1845.
Han ses også FT 1850 og 1855. Han ses ikke ved FT 1840 og tidligere.

 

 

FT-1850, Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind, skovfoged huuset, 51, D2489 (orig. 9, lb. nr. 51)

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Morten Madsen  

38  

Gift  

  

daglejer  

Hjorthede Sogn, Viborg Amt  

Nielsine Petrea Sørensen  

31  

Gift  

  

hans kone  

Ringkjøbing  

Michel Madsen  

5  

Ugift  

  

deres børn  

Her i Sognet  

Ludvig Sophus Madsen**

2  

Ugift  

  

do  

Do  

Søren Madsen f. 21.11.1845,   **Ludvig født 7.5.1848 (10), begge far skovfoged Morten Madsen, lokalitet ikke nævnt,
Der ses ikke andre skovhuse/skovfogeder ved FT 1850.
Tællingsrækkefølge: Efter gårde og huse er Skovfogedhus lb.nr. 51 omtalt, dernæst  i rækkefølge nr. 52,  gård, Christensen  Lind. matr. 19, og nr. 53, Peter Gjerulf, Tulstrupgaarden.  Se kort NØ Hjermind  og Hjermind.


FT Hjermind 1855. Morten Madsen, 48, ses også som skovfoged ved FT 1855 Hjermind (9) med hustru og de to børn. d.
(orig. 9, lb. nr. 67)
Der ses ikke andre skovhuse/skovfogeder ved FT 1855.

Ved FT 1855 var , efter Huse, skovfoged omtalt som lb. nr. 67, hvor skolen var nr. 68, og Tulstrupgaard nr. 69

 

 

FT-1860 Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind Skoledistrikt, Taul, Et Skovfogedhus, 76, , D5151 (orig. 9)

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Christensen Bertelsen  

59  

Gift  

Skovfoged  

  

Vejrum Sogn, Viborg Amt  

Johanne Agathe Jespersdatter  

62  

Gift  

Hans Kone  

  

Bjerregrav Sogn, Viborg Amt  

Peder Nielsen  

23  

Ugift  

Deres Barn  

  

Skjern  

Caroline Nielsen  

17  

Ugift  

Deres Barn  

  

Skjern  

Der ses ikke andre skovhuse/skovfogeder ved FT 1860 Hjermind.

Ved tællingerne ses, efter Huse, lb.nr. 76 Skovfogedhus, efterfulgt af nr. 77 Skole, det sidste optællingssted.  Lb.nr. 2 var Tulstrupgaard med Heinrich Jenqüel

De ses FT 1840 i  hus i Skjern, lever af sin jordlod.

 

FT 1870 De ses også her i Hjermind  (orig. 12):

Niels Christensen  

68  

gift  

husfader  

Skovfoged  

Veirum Viborg Amt  

Johanne Agathe Jespersdatter  

70  

gift  

husmoder  

  

Bjerregrav Viborg Amt 

Niels Christensen døde i 1877 (110) som forhenværende skovfoged i Hjermind Skov, 75 år gl..

 Der ses ikke andre skovhuse/skovfogeder ved FT 1870 Hjermind.

 Tællingsrækkefølge: nr, 12: Huse, hus med skovfoged, flere gårde. Nr. 20: Tulstrupgaard med ovennævnte Jenqüel

 

 

FT-1880 Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind By, Hjermind Sogn, 6. Et Hus, 67, , C9785 (orig. 27)

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Skaaning Nielsen  

42  

Gift  

Husfader, Skovfoged  

  

Skjern, Viborg Amt  

Marie Katrine Jakobsen  

34  

Gift  

hans Hustru  

  

Vium, Viborg Amt  

Jakob Nielsen  

10  

Ugift  

Deres Barn  

  

Thorning, Viborg Amt  

Johanne Agathe Nielsen  

8  

Ugift  

Deres Barn  

  

Her i Sognet  1872*

Nielsine Berteline Nielsen*  

5  

Ugift  

Deres Barn  

  

Her i Sognet  1875*

Niels Nielsen  

3  

Ugift  

Deres Barn  

  

Her i Sognet  1877*

Johan Christian Nielsen *

1  

Ugift  

Deres Barn  

  

Her i Sognet  

 *født henh, 10.2.1871 (45), 27.2.1874 og  29.9.1878, far skovfoged Peder Skaaning Nielsen i Hjermind Skov.

 Der ses ikke andre skovhuse/skovfogeder ved FT 1880 Hjermind.
Tællingsrækkefølge: Gårde, Hus med skovfoged (27, 6), Gård, Hus ..

 

 

FT 1890 Hjermind (20) et hus

Peder Nielsen 52 skovfoged  med  hustru Marie Katrine Nielsen og 5 børn.

 

FT 1901 Hjermind (117)     Skovfogedhuset ejedes af Sigismund Ludvig Frederiksen greve Ahlefeldt-Laurvig af Ulstrup Slot.  (1868-1917 Ulstrup Slot, ejer Sigismund Ludvig Frederiksen greve Ahlefeldt-Laurvig, Wikipedia). Samme beboere som ved FT 1880:

Peder Skaaning Nielsen  

12-06-1837  

gift  

husfader  

skovfoged  

Tindbæk  

Marie Katrine Nielsen  (Jacobsen)

03-05-1845  

gift  

husmoder  

husgerning  

Vindum  

Nielsine Bertelline Nielsen  

27-02-1874  

ugift  

barn  

husgerning  

Hjermind  

Johan Krestian Nielsen  

29-09-1878  

ugift  

barn  

skovarbejder  

Hjermind  

Hans Martin Nielsen *

01-06-1885*  

ugift  

barn  

landbruget  

Hjermind  

*f. 1885 (23), far skovfoged Peder Skaaning Nielsen af Hjermind

 
FT 1906 (17) og 1911 (31) ses ugift søn, skovfoged Johan Christiian Nielsen, f. 1878, i Skovfogedhuset, sammen med ugift Petrine Marie Nielsen f. 1888, søster, og moderen Marie Cathrine Nielsen. Der er ikke anført matrikelnummer. Johan ses ikke ved FT 1916.
Ved FT 1901 var tællingsrækkefølgen Matr. 25a, 22a, Skovfogedhus, 28b. 27b.
Ved FT 1906 var tællingsrækkefølgen Matr. 18, 19 Fredenslynd, Skovfogeshuset, 2.
Ved FT 1911 var tællingsrækkefølgen Matr. 6. 5, Skovfogedhus, 7b. 33a.

Disse rækkefølger tyder mest på, at Skovfogedhus her har været Skovfogedhuset i selve Hjermind Skov.

Skovfogedhus ses vist ikke ved senere FT.

 

Ved FT 1901 Hjorthede, matr. 1a, Tulstrupgaard, er der også nævnt Tulstrupgaardens hus, uden beboere, begge ejet af V. Tolderlund. Selve gården lå på Hjermnd matr. 34a.

Top


 

D. Der var andre Christen Jensen i Hjermind sogn end Christen Jensen (Huus) f. 1805.

1. FT 1840    Med tilnavn Koue   f. ca 1820
 

Christen Jensen  

19  

Ugift  

  

Tjenestefolk  1821

Ane Nielsdatter  

19  

Ugift  

  

deres Tjenestefolk  1821

Gift 1849

Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind, huus, 39, FT-1850, D2489

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Jensen  

28  

Gift  

  

pensionist  

Her i Sognet  1822

Anne Nielsdtr.  

29  

Gift  

  

hans kone  

Do   1821

Maren Christensen  

6  

Ugift  

  

deres barn  

Do  1844 *

 * f. 5.8.1843

Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind Skoledistrikt, Taul, Et Hus, 33, FT-1860, D5151

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Jensen Koue  

39  

Gift  

Avlsbrug  

  

Hjermind Sogn, Viborg Amt  1819

Ane Nielsdatter  

39  

Gift  

Hans Kone  

  

Hjermind Sogn, Viborg Amt  1819

Maren Christensdatter  

17  

Ugift  

Deres Barn  

  

Hjermind Sogn, Viborg Amt  

Jens Christian Christensen  

10  

Ugift  

Deres Barn  

  

Hjermind Sogn, Viborg Amt  

Niels Christensen  

7  

Ugift  

Deres Barn  

  

Hjermind Sogn, Viborg Amt  

Martin Christensen  

6  

Ugift  

Deres Barn  

  

Hjermind Sogn, Viborg Am

 

Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind By, Hjermind Sogn, 9. Et Hus, 45, FT-1880, C9785

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Jensen Koue  

58  

Gift  

Husfader, Husmand, lever af Jordbrug  

  

Her i Sognet  1818

Ane Nielsdatter  

58  

Gift  

hans Hustru  

  

Her i Sognet  1818

Niels Christensen  

26  

Ugift  

deres Søn, Murer  

  

Her i Sognet  

Søren Christensen  

8  

Ugift  

deres Plejesøn  

  

Her i Sognet  

Christine Pedersen  

14  

Ugift  

Tjenestepige  

  

Mammen, Viborg A.  

   Kristen Jensen Koue døde 1900, 79 år, husaftægtsmand, enkemand efter Ane Nielsdatter. Født ca. 1819

...............................................................

 2. Tilnavn Ladefoged  f. ca.  1795.   Matr. 18, se kort NØ Hjermind  og Hjermind.

Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind, en Gaard, 5, FT-1840, C7150

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Jensen  

45  

Gift  

  

Gaardbruger  

  1795, se øverst

Mette Laursdatter  

45  

Gift  

  

hans Kone  

  

Kirsten Marie Christensdatter  

9  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Inger Christensdatter  

8  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Jens Christensen  

7  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Maren Christensdatter  

5  

Ugift  

  

deres Børn  

  1845

Peder Pedersen  

24  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Dorthe Jensdatter  

16  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Ane Marie Christensdatter  

25  

Ugift  

  

Tjenestefol

 Han ses også ved FT 1834 (Hjermind Udsogn) og 1845 under navn Christen Jensen Ladefoged, 48, f. i Vester Velling 1797
Han varder også ved FT 1850, f. 1797. Sønnen Jens Christensen Ladefoged ses ved FT 1860.

Der var også Christen  Christensen Tind.  Matr. 19, se kort NØ Hjermind  og Hjermind.

 .....................................................................................

3. Hjorthede, nabosogn:

Der var også en Christen Jensen i Hjorthede, f. 1815, gift med Chisten Jensen Huus i Hjerminds f. 1805 søster. De ses også ved andre FT, han som stolemager/saddelmager.

Viborg, Middelsom, Hjorthede, Hjorthede, , 10, FT 1850, A8340

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Jensen  

35  

gift  

  

?, husfader  

Svostrup sogn, viborg amt? Grauballe, Grønbæk?   1815

Kirsten Marie Jensdatter  

35  

gift  

  

hans kone  

Hjermind sogn, viborg amt  1815

Kirsten Christensdatter  

9  

ugift  

  

deres børn  

her i sognet  opkaldt efter mormor.

Karen Christensdatter  

7  

ugift  

  

deres børn  

her i sognet  

Jens Christensen  

5  

ugift  

  

deres børn  

her i sognet  opkaldt efter morfar/farfar

Jensine Christensdatter  

3  

ugift  

  

deres børn  

her i sognet  

 

 Der var i Hjorthede også en Christen Jensen f. 1807, se øverst. Han var på gården Sønder Tulstrup.
NB. Der var en næsten jævnaldrene Christen Jensen f. 1807 i nabosognet Hjorthede
 

 

Der var også en Christen Koue f.1796 i Hjorthede, gift med Jens Christensen skovfogeds datter Maren af Hjermind.
Viborg, Middelsom, Hjorthede,
Hjorthede, en Gaard, 31, FT-1845, A8335

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Christensen Koue  

49  

gift  

  

gaardmand og sognefoged  

her i sognet  1796

Maren Jensdatter  

41  

gift  

  

hans kone  

her i sognet 1804  Hjermind

Niels Pedersen  

23  

ugift  

  

Tyende  

her i sognet  

Else Kathrine Pedersdatter  

25  

ugift  

  

Tyende  

Lysgaard, Viborg Amt  

 De ses som gårdfolk (uden tilnavn Koue) indtil FT 1870, hvor de var aftægtsfolk hos plejesøn Søren Christensen, 26, de var barnløse.  

 

 Hovedoversigt                        Top


 

 E. Skovhuse, kort og matrikler.  Se følgende:

Matrikelkort 1815-1848 nordøstlige Hjermind ejerlav matr. 34, ses med navn Jens Christensen (se oversigtskort længere nede). Det var ved Lunds Skov, Jens Christensens navn og hans søns Chrisens navn er forbundet med navnene Lundskovhus/Hjermind Skovhus. Se aftegninger på følgende kort, det kan være Skovhus. Den ene af to Tulstrupgaarde blev senere flyttet til Hjerming matr. 34a og lå da formentlig ved siden af Skovhuset. Nuværende Tingstedvej 22. 8850.

Ved FT 1840 Hjermind var sønnen Christen Jensen Huus husfæster i Skovfogedhuset.  Som vist ovenfor var der fra FT 1845 andre i Skovhuset. Ved FT 1901 ejedes Skovfogedhuset af Sigismund Ludvig Frederiksen greve Ahlefeldt-Laurvig af Ulstrup Slot. Skovfoged Peder Skaaning Nielsen med familie boede i huset.   (1868-1917 Ulstrup Slot, ejer Sigismund Ludvig Frederiksen greve Ahlefeldt-Laurvig, Wikipedia). Se mere i linket.
Det er dog også et Skovfogedhus i selve Hjermind Skov, se længere nede, som det dog ikke er lykkedes at finde oplysninger om.

Tulstrup Skov er NØ for Hjermind Skov, se kort længere nede. Lundkovhuset kan have ligget ved det senere Tulstrupgaard, se følgende.
På det første kort, 1815-1848, ses navnet Jens Christensen på Hjermnd matr. 34, der ligger nær  Lumds Skov, deraf formentlig navnet Lundskovhus., som kan være den aftegning af hus, der ses. Det ses også på det næste kort, 1848-1886 (se udgave af dette kort dækkende et større areal længere nede). På matrikelkortet 1908-1956 ses stadig aftegning af hus, men nu også af Tulstrupgaard.

De to første kort ses aftegning af hus, der kunne være Lundskovhus.

Kortet lige ovenover er på matr. 34, der ses en aftegning på hus og nu også af Tulstrupgaard.


Ses også på kort 1956-1974 herunder::

Ved FT Hjermnd 1850 og 1855 var skovfoged omtalt som lb. nr. henh. 51 og 67, hvor Tulstrupgaard var henh. 53 og 69, dvs. de to steder var nok nær hinanden. .

Det kunne tyde på, at Tulstrupgaard er flyttet nær Skovfogedhus. Det var en stor gård

Top


F. Der var også Skovfogedhus i Hjermind Skov, nær Brundmose,
se følgende kort. Der var formentlig på Hjermind matr. 37.

Ved folketællingerne i Hjermind ses kun 1 skovhus/skovfogedhus/skovfoged i Hjermind sogn.
Først i 1800-tallet var det Lundskovhus i Tulstrup Skov i det nordøstlige Hjermind ejerlav.
Omkring år 1900 og tidligere ser Skovfogedhus ud til at være i Hjermind Skov.
Det er uklart, hvornår skiftet er sket.
 

Hjermind Skov og matrikelkort

Hjermind Skov havde gennem tiderne forskellige private ejere, bl.a. under Ulstrup Slot. Fra 1978 under Staten.

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89789/Hjermind_261113_Web.pdf
(G) Brundmosehus. I mange af vore skove findes rester af huse. Sådan er det også her i Hjermind og Kjællinghøl skovene, hvor f.eks. Brundmosehus, Kjæl-linghølgården (A) og den tidligere vandmølle (F) er eksempler på dette. Brundmosehus var tidligere skovfogedbolig. I dag ligger her en primitiv overnatningsplads, se signatur for telt på kortet. Resterne af skovfogedens have ses stadig på østsiden af vejen.

 

 Brundmose og Skovfogedhus:

På følgende kort er den røde plet i Tulstrup Skov Tulstrupgaard, Lundskovhuset kan have ligget her, som beskrevet ovenfor. Skovfogedhus (Brundmosehus) ses i Hjermind Skov

19 er matrikelnummer, nuværende Sløvkrog 13.  Se matrikelkortet længere oppe.  

 

Tulstrupgaard 1901....Der ses flere bygninger.

 

Brundmose og Skovfogehus var lidt nord (600-1000 m) for nuværende adresse Ulstrupvej 3 (rødt mærke). 48  og 50 er nuværende vejnumre på Sløvkrog, matr. 7b og 33a, ca. 1 km fra Skovfogedhus. Matr. 50 aftegning ses også på ovenstående kort.

 

Hjermind Skov, matrikel 37

 Skovfogedhus lå i matr. 37

Se herunder matrikelkort Hjermind 1886-1908. Nord for matr. 18, lå matr. 17 (gård Ole Madsen), vest herfor matr. 16 (gård Anders Christensen), vest herfor Skole, længere mod vest matr. 35a,
Skovfogedhus lå i Hjeermind Skov, se ovenover.

Ved FT 1901 var tællingsrækkefølgen Matr. 25a, 22a, Skovfogedhus, 28b. 27b. Numrene var NV for Hjermind Skov.
Ved FT 1906 var tællingsrækkefølgen Matr. 18, 19 Fredenslynd, Skovfogeshuset. 2.  Kan passe med, ar stederne lå på samme rute. .
Ved FT 1911 var tællingsrækkefølgen Matr. 6. 5, Skovfogedhus, 7b. 33a. Kan også passe med, at stederne lå på samme rute. 7b er nuværende Sløvkrog 48, 33a er Sløvkrog 50.
Det kunne tyde på, at det her drejer sig  om Skovfogerhus i Hjermind Skov, og ikke ovennævnte Lundskovhus i Tulstrup, som også kun omtales før 1850. .

 

Top

 


 

G.  Hjorthede, Sønder Tulstrup. Gårdene blevflyttet.

Hjermind matr. 34 var nabo til matr. 1a i ejerlav Sdr. Tulstrup, Hjorthede. På matrikelkort Sdr. Tulstrup, Hjorthede, 1815-1864, se næste kort, ses aftegninger af to gårde, henh. matr 1 (mod vest) og 2. Navnene Jens Christensens enke og Lars Sørensen ses på de to matrikler. Jens Christensen 1761- 1830, døde næsten samtidigt med skovfoged Jens Christensen i Hjermind (1767-1829)

Tulstrupgårde blev flyttet:

På målebordsblade Sdr.Tulstrup, Hjorthede, 1842-1899, se næste kort, ses mellem Tulstrupgaard med vest, nuværende Tingstedvej 22, og position nuværende Røngevej 28 (rød prik) mod øst, aftegning af gård(e), ved navn Tulstrup.

 

På målebordsblade Sdr.Tulstrup, Hjorthede, 1901-1971, se  herunder, er gårdene forsvundet, og  der ses Tulstrup Gd mod vest, på Hjermind matr. 34a, og Sr. Tulstrup med øst, stadig beliggende på Sdr. Tulstrup matr. 2. Det mellemliggende område på kortet er Sdr. Tulstup matt. 1, uden bebyggelser, men hørende under Tulstrupgaard.
Så de oprindelige Tulstrup-gårde er således flyttet.  Ifølge BBR er stuehus på Tulstrupgaard Hjermind matr. 34a opført 1845, maskinhus 1845. Flere bygninger meget senere. Areal   34a nu 12,1 ha, Sdr. Tulstrup 1a, som hører til gården, nu 52,7 ha.  Stuehus på Sr. Tulstrup. nu Røngevej  28, opført 1910.
 


 På matr. 1a, matrikelkort ejerlav Sønder Tulstrup 1815-1864, se ovenfor, ses påskrevet Jens Christensens enke, hun ses ved FT 1834 Hjorthede som Sidsel Jensdatter, 67, gårdmandsenke i Søndertulstrup. Ved FT 1840 var hendes søn Christen Jensen, 33, gårdmand på Søndertulstrup.  Han ses ikke ved FT 1845.. Under realregister Hjorthede 1850.. (1. serie, 224), ses Sønder Tulstrup 1a, der tilsyneladende også omfattede matrikler i andre ejerlav, Kjællinghøl, Hjorthede, Hjermind (bl.a. 34a, realregister Hjermind 1860.., 1878..34a, er overført til Hjorthede 1a), Rønge.  Som nævnt stuehus bygget 1845. Skøde 1874 til Arnold Trivylian Tønder, han ses FT 1880 på Sønder Tulstrupgaard, med mange tjenestefolk. 1890 skøde til V. Tolderlund. Ved Hjorthede FT 1901 ses matr. 1a Tulstrupgaard, med avlsforvalter og 6 tjenestefolk. Ejers navn V. Tolderlund. Selve gården lå som Tulstrupgaard på Hjermind matr. 34, nuværende Tingstedvej 22.  
Se FT Sønder Tulstrup fra 1834 lige herunder..

Ifølge nævnte realregister skøde i 1945 til Sigvald Frederiksen på Sdr. Tulstrup 1a., 1d, Hjermind 19b, 18b, 37v, 34a, 34b, 37b.

Søndertulstrup matr. 2 (realregister 227) skøde til Lauge Sørensen 1841 og til søn Søren Laugesen i 1846, Lars Sørensen ses på matr. 2, se ovenfor, ses FT 1834-1880 på gård i Søndertulstrup. Ved FT 1845 var Lauge Sørensen, 70, gårdmand på Søndertulstrup, ved FT 1860 var han på aftægt  der, hos sønnen gårdmand Søren Laugesen, 44. 1889 auktionsskøde til Peder Jensen, han ses som gårdmand ved FT 1901. Nuværende Røngevej 28. Stuehus på numneret ifølge BBR opført 1910.-

Se FT Sønder Tulstrup gårde fra 1834 lige herunder..

Formentlig er gården, Tulstrupgaard, flyttet fra  Sdr. Tulstrup 1a til Hjermind 34a, se aftegning af gård, med navn Tulstrupgaard, ses ved siden af "Skovhuset". Ifølge BBR er stuehus på Hjermind matr. 34a opført 1843, maskinhus 1845. Flere bygninger meget senere. Det var en stor gård.
Den anden gård er flyttet et mindre stykke, inden for Hjorthede Sønder Tulstrup matr. 2. Stuehus som nævnt opført 1910-

Lundskovhus, Hjermind Skovhus og Skovfogedhus var nok det samme

Top


 

H. Sønder Tulstrup gårde  FT.


Tulstrupgaard, den vestre gård, optræder skiftevis under Hjorthede og Hjermind sogne, den havde senere jord i begge sogne. Den anden gård, Sønder Tulstrup, ses hele tiden under Hjorthede sogn.

matrikelkort Sdr. Tulstrup, Hjorthede, 1815-1864, er på matr. 1 påført navnet Jens Christensens enke (alias Sidsel Jensdatter),
på matr. 2 Lars (Lauge) Sørensen

Tulstupgaard, Sønder Tulstrup 1a. Senere Hjermind 34a.

FT Hjorthede 1834

1. Viborg, Middelsom, Hjorthede, Søndertulstrup, En Gaard, 35, FT-1834, C4997

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Sidsel Jensdatter  

67  

Enke  

  

Gaardmands Enke  

  

Christen Jensen  

27  

Gift  

  

Indsiddere  

  1807

Hedevig Johannesdatter  

23  

Gift  

  

Indsiddere  

  

Jens Christensen  

1  

Ugift  

  

deres Søn  

  

Kirsten Rasmusdatter  

20  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Frederik Laursen  

23  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Jacob Johannesen  

17  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Christian Pedersen  

13  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

 

.........................................

FT Hjorthede 1840

1. Viborg, Middelsom, Hjorthede, Søndertulstrup, en Gaard, 36, FT-1840, C7151

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Jensen  

33  

Gift  

  

Gaardmand  

  1807

Hedevig Johannesdatter  

29  

Gift  

  

hans Kone  

  

Jens Christensen  

7  

Ugift  

  

deres Søn  

  

Inger Marie Sørensdatter  

4  

Ugift  

  

Pleiedatter  

  

Jacob Johannesen  

23  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Søren Nielsen  

31  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Søren Johannesen  

45  

Enkemand  

  

Tjenestefolk  

  

Poul Jensen  

15  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Mette Marie Sørensdatter  

23  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Overgået fra mor til søn.
NB
Der var en næsten jævnaldrende Christen Jensen, f. 1805, i Hjermind sogn, i Lundskovhus, Skovfogedhus.

Christen Jensen var flyttet til Lee sogn ved FT 1845, hvor han var gaardmand med familie og 3 tyender.

 

FT Hjorthede 1845

Der var muligvis en forvalter på en gård under Sønder Tulstrup:
Viborg, Middelsom, Hjorthede, Hjorthede, en Gaard, 39, FT-1845, A8335    Sønder Tulstrup?

Navn: 

Alder: 

Status: 

Erhverv: 

Fødested:

Oluf Worm Frausing  

22  

ugift  

forvalter paa gaarden  

Aarhus  

Ingeborg Pedersdatter  

28  

ugift  

Huusholderske  

Høiberg, Viborg Amt  

Ane Jensdatter  

22  

ugift  

tjenestefolk  

Gammelstrup, Viborg Amt  

Søren Rasmussen  

24  

ugift  

tjenestefolk  

Thorup, Viborg Amt  

Kristoffer Knærkegaard  

39  

gift  

tjenestefolk  

Randers  

Anders Jensen  

18  

ugift  

tjenestefolk  

Oust, Aarhus Amt  

Anders Karlsen  

20  

ugift  

tjenestefolk  

Ørum, Viborg Amt  

Peder Christian Jensen  

22  

ugift  

tjenestefolk  

Demstrup, Viborg Amt  

Jens Peder Brask  

22  

ugift  

tjenestefolk  

Aarhus  

Christian Sørensen  

28  

ugift  

tjenestefolk  

Randers  

Hermand Munk  

18  

ugift  

tjenestefolk  

Veile  

 Ole ses hverken før eller efter FT Hjorthede 1845.  

Gården ca. 1845 overflyttet fra Hjothede matr. 1a til Hjermind 34a. Tulstrupgaard ses ikke ved FT 1845 Hjermind.

......................................................

Hjermind FT 1850. Peder Gjerullf  f. 1816 i København ses på Tulstrupgaard, nu under Hjermind sogn.

1. Viborg, Middelsom, Hjermind, HjerPeder Gjerullf mind, gaard, 53, FT-1850, D2489  På originalen (9, lb.nr. 53) står der Tulstupgaarden.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peter Gjerulff  

34  

Gift  

  

agerbrug  

Kjøbenhavn  1816

Johanne Henriette M. Gjerulff  

34  

Gift  

  

hans kone  

Viborg .  

Hanne Marie Gjerulff  

7  

Ugift  

  

deres børn  

Vischum  1743

Christian M. H. Gjerulff  

5  

Ugift  

  

do  

Do  

Harald A. Gjerulff  

3  

Ugift  

  

do  

Do  1747

Philip Vallich  

77  

Enkemand  

  

Litteratus  

Kjøbenhavn  

Ole Jensen  

25  

Ugift  

  

tjenestefolk  

Aarhus  

Søren Christensen  

26  

Ugift  

  

do  

Her i Sognet  

Marius Jensen  

17  

Ugift  

  

do  

Vibye Sogn, Aarhus Amt  

Peder Jensen  

30  

Ugift  

  

do  

Lønge  

Jørgen Christensen  

23  

Ugift  

  

do  

Her i Sognet  

Jørgen Jensen  

21  

Ugift  

  

do  

Langaa Sogn, Viborg Amt  

Mads Nielsen Kjærgaard  

28  

Ugift  

  

do  

Rusted  

Jens Pedersen  

27  

Ugift  

  

do  

Dollerup Sogn, Viborg Amt  

Niels Larsen  

15  

Ugift  

  

do  

Hjorthede Sogn, Viborg Amt  

Anne Jacobine Fredriksdtr.  

23  

Ugift  

  

do  

?  

Anne Margrethe Johansdtr.  

27  

Ugift  

  

do  

Lødstrup  

Anne Cathrine Ingstrup  

27  

Ugift  

  

do  

Viborg .  

Anne Dorthea Johannesdtr.  

30  

Ugift  

  

do  

?  

Adolp Skrøder  

26  

Ugift  

  

mejeribestyrer  

?  

Mariane Andersdtr.  

23  

Ugift  

  

huusholderske  

Sall Sogn, Aarhus Amt  

Jens Pedersen  

41  

Ugift  

  

røgter  

Her i Sognet  

  Peder Gjerullf var ved FT 1845 forpagter på Viskumgaard, Viskum, Viborg amt. Han var flyttet til sognet efter 1847, hvor det yngste barn var født i Viskum..Han var ikke i sognet ved FT 1860.
Viskum er næstnabosogn til Hjermind og Hjorthede.

 

1  Hjermind FT 1855 (orig. 9, lb.nr. 69) . Bernhard Geog Koch, f. 1829, ses på Tulstrupgaard med familie og mange tyender (der var 4 mere tyender end vist i billedet)

Petra Cathriene Kochi følge Kirkebog Hjermind født den 14.10.1852 (28), far forpagter Bernhard Georg Koch.af Tulstrupgaarden i Hjermind sogn .
Julie Marie Koch født den 20.1. 1854 (29) , far proprietær Bernhard Georg Koch, do.
Selma Koch f. 30.10.1855, do
Ifølge FT Sønder Vinge 1850 var Bernhard Frederik Koch, 21, f. 1829 i Tulstrup, Aarhus amt, avlsforvalter på Ulstrup Hovedgaard, der var ejet af hans far kammerraad Peder Gotlieb Koch. Denne ses som ejer fra FT 1840, men var der ikke FT 1860 og senere. Ved FT 1860 var Bernhard Georg Koch proprietær på Thomasminde, Vester Lisbjerg, Aarhus amt.

............................................................

1. FT 1860 Hjermind

I realregister Hjorthede 1850... 1a (225) er nævnt skøde til Jacob Heinrich Jenqüel  1858. Han ses ved FT Hjermind 1860. Der er mange tyender, bl.a. fra Sverige. 2 fra Tyskland, hvor Jenqüel selv kom fra.
Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind Skoledistrikt, Hjermind By, En Gaard, 2, FT-1860, D5151

Orig. 2-3, Tulstrup (kun delvis læseligt på orig.)

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Heinrich Jenqüel  

31  

Ugift  

Husfader. Proprietær  

  

Hamborg  1829

Maren Toppenborg  

24  

Ugift  

Husjomfru  

  

Gettrup  

Jacob Nellemann  

25  

Ugift  

Forvalter  

  

Aarhus  

Peder Christian Christensen  

48  

Gift  

Tyende  

  

Lee Sogn, Viborg Amt  

Broder Petersen  

52  

Ugift  

Tyende  

  

Nørstrand  

Jens Svensson  

24  

Gift  

Tyende  

  

Sverige  

Christen Nielsen  

25  

Ugift  

Tyende  

  

Laurum  

Heinrich George  

34  

Ugift  

Tyende  

  

Kur. Hessen  

Søren Christensen  

26  

Ugift  

Tyende  

  

Grandrup  

Jens Nilsson  

28  

Ugift  

Tyende  

  

Sverige  

Peter Petersen  

26  

Ugift  

Tyende  

  

Sverige  

Maria Hogesen  

28  

Ugift  

Tyende  

  

Sverige  

Maren Jørgensdatter  

45  

Ugift  

Tyende  

  

Laastrup Sogn, Viborg Amt !!  

Marie Johannesdatter  

40  

Ugift  

Tyende  

  

Sverige  

Auguste Nüborg  

25  

Ugift  

Tyende  

  

Sverige  

Maria Iversen  

24  

Ugift  

Tyende  

  

Holsten  

Udøbt pigebarn  

1  

Ugift  

Hendes Barn  

  

Hjermind Sogn, Viborg Amt  

 
.....................................................

FT Hjermind 1870  Jenqüel  var stadig på gården.

1. Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind, Tulstrupgård, 2, FT-1870, A8330  (orig. 20)

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hinrich Jensguel  

40  

gift  

husfader  

jordbruger  

Hamborg  

Ida A(gnes) Rendtoft*  

24  

gift  

husmoder  

  

Gjøttrup Thisted Amt  1846

Therese Jencguel**  

1  

ugift  

deres barn  

  

Hjermind  

Adelheid Rendtoft  

22  

ugift  

Husmoderens søster  

Har midlertidig ophold her og fast ophold på Himmestrup Lee sogn Viborg Amt  

Gjøttrup Thisted Amt  

Cathrine Stausholm  

20  

ugift  

Husjomfru  

Husjomfru  

Nykøbing på Mors  

Christian Petersen  

21  

ugift  

Forvalter  

Forvalter  

Odense  

Christine Petersen  

15  

ugift  

tyende  

pige  

Silkeborg  

Marie Jacobsen  

19  

ugift  

tyende  

pige  

Haderup, Ringkjøbing Amt  

Margrethe Jensen  

29  

ugift  

tyende  

pige  

Lysgaard, Viborg Amt  

Bergta Pedersdatter  

28  

ugift  

tyende  

pige  

Sverig  

Anders Gjermansen  

26  

ugift  

tyende  

karl  

Lee, Viborg Amt  

Niels Person  

18  

ugift  

tyende  

karl  

Sverrig  

Johan Albert  

37  

ugift  

tyende  

staldkarl  

Sverig  

*Johanne Ida Christiane Rendtorff, 11,  ses Thisted, Vester Han, Gøttrup, Bjerregaarde, Nørre Bjerregaard, FT-1870, med sine forældre, landmand. født i Tyskland, det var en større gård med mange tyender.
**Ifølge Kirkebog Hjermind blev Therese Juliane Jenqüel f. 16.10.1868, forældre proprietær Jacob Heinrich Jenqüel til Tulstrupgaard og Agnes Ida Johanne f. Rindtorff, 22 år. Flere faddere med navn Rindtorff, samt fru Therese Jenqüel fra Hamborg.

..............................................

Realregister Hjorthede Skøde til Hjorthede 1a, Hjermind 34a m. fl. i , i 1874 skøde til Arnold Trivylian Tønder.
Hjorthede matr. 1a var den største matrikel,
HK 5.7.3. 1 3/4. Hjorthede HK 5k 1.6.3.2, Hjermind 34a 0.6. 3.2½, de andre matrikler hver under  4 skæpper. Tulstrupgaard var altså en stor gård. Hjorthede 1a i dag 52,7 ha. Hjermind 34a 12,1 ha. Der var mange tyender.  Ejere sidste halvdel af 1800-tallet udenbys, titulerede personer.
1890 skøde til V. Tolderlund

FT Hjorthede 1880.

1. Viborg, Middelsom, Hjorthede, Sønder Tulstrupgaard, 5, En Gaard, 72, FT-1880, A8338

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Arnold Trivylian Tønder  

35  

gift*  

husfader og propritær  

  

Kjøbenhavn 1845

Juliane Marie Schrøder Tønder  

23  

gift*  

hans hustru  

  

Husby, Odense amt  

Arnold Christian Charli Tønder  

2  

ugift  

deres barn  

  

her i sognet  1878

Nelly Helene Dagmar Tønder  

1  

ugift  

deres barn  

  

her i sognet  

Carl Frederik Buchhar Petersen  

22  

ugift  

forvalter  

  

Lynge, Sorø amt  

Maren Nielsen  

30  

ugift  

husjomfru  

  

Lunde, Odense amt  

Jens Jensen  

33  

gift  

tjenestefolk  

  

Fiskbæk, viborg amt  

Johan Ditlev Mackenbaun  

67  

ugift  

tjenestefolk  

  

Holsten  

Hans Jørgensen  

20  

ugift  

tjenestefolk  

  

her i sognet  

Henning Olsen  

20  

ugift  

tjenestefolk  

  

her i sognet  

Niels hansen  

12  

ugift  

tjenestefolk  

  

Hjermind,viborg amt  

Anna Christine Johansdatter  

24  

ugift  

tjenestefolk  

  

Sverig  

Augusta Vilhelmsen Aronsdatter  

27  

ugift  

tjenestefolk  

  

Sverig  

Tora Augusta Marie Henriette Lyhsen  

16  

ugift  

tjenestefolk  

  

Randers  

*Kirkebog Husby, Odense amt (10), 15.11.1876 Arnold Trevylian Tønder, 32, løjtmant, gaardejer, Tus'lstrup, Hjermind,  gift med Juliane Marie Schrøder Evertz, 19 år. Hendes far og forlover var justitsraad Evert. Christian Evers, 66,  han var ved FT 1880 Odense, Vends, Husby, Wedellsborg, Godsforvalterboligen, godsforvalter og justitsraad. Wedelsborg er en herregård.
Arnold Trivylian Tønder, 16, ses ved FT 1860 i København, Sokkelund, Frederiksberg, Bredgade, Huset nr. 23, hos far etatsraad Arnold Nicolai Caspar Tønder 

 


FT Hjorthede 1890 (5, 6)  Sønder Tulstrup
Arnold Trioglyan Tønder, 45, proprietær, kaptajn og landmand, f. i København, med kone og  6 børn og med 6 tyender.

 

19.6.1890 Hjorthede skøde til V. Tolderlund, 1903 til Frederik Frederiksen.
Kirkebog Hjermind (9) 20.6.1894 fik proprietær Valdemar Ferdinand Tolderlund og Marie Tilda f. Andersen, 30 år gl., af Sønder Tulstrup, en søn Svend Eugene Tolderlund. Udenbys faddere.    
1896 (14) fik de sammesteds en søn Kaj Konstantin Tolderlund. Partuculier Edvard Tolderlund og hustru af Kolding var faddere.

(FT-1880  Ferdinand Valdemar Tolderlund  

20  

Ugift  

  

Underkorporal i Garden,

f. i Kliplev Sogn, Aabenraa

ses i København, København (Staden), Østervoldgade, Sankt Annæ Vester Kvarter, Østervoldgade, Kongens Have 492-493, 1).

........................................................

Matr. 1. FT Hjorhede 1901

ses matr. 1a Tulstrupgaard, med avlsforvalter Frederik Jørgen Frederiksen, f. 1872, ugift, med 6 tjenestefolk. Ejers navn V. Tolderlund (254).  Tolderlund ejede også 1a, Tulstrupgaardens hus, ingen beboere, og 1a Elleshavehuset,  beboet af fodermester Søren Peter Svendsen med familie.

Ved FT Hjorthede 1911 ses på matr. 1a (29) landmand Frederik Frederiksen f. 1872, med hustru og 6 tyender.

Selve gården lå som Tulstrupgaard på Hjermind matr. 34, nuværende Tingstedvej 22. Ifølge BBR er stuehus på Hjermind matr. 34a opført 1843, maskinhus 1845.

Som nævnt ovenfor var Tulstrupgaard en stor gård med mange tyender. Ejerne stod som proprietærer og var op gennem sidste del af 1800-tallet udenbys, titulerede og formentlig velstående personer.

 Top


Matrikel 2 Hjorthede Sønder Tulstrup  

matrikelkort Sdr. Tulstrup, Hjorthede, 1815-1864, er på matr. 1 påført navnet Jens Christensens enke (alias Sidsel Jensdatter),
på matr. 2 Lars (Lauge) Sørensen

Matrikel Hjorthede 2:

FT Hjorthede 1834

2. Viborg, Middelsom, Hjorthede, Søndertulstrup, En Gaard, 36, FT-1834, C4997

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Lauge Sørensen  

59  

Gift  

  

Gaardfæster  

  

Ane Laursdatter  

42  

Gift  

  

hans Kone  

  

Søren Laugesen  

18  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Laurs Laugesen  

17  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Kirsten Laugesdatter  

14  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Ellen Laugesdatter  

13  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Anders Laugesen  

8  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Mariane Laugesdatter  

5  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Ane Sophie Jensdatter  

18  

Ugift  

  

Tjenestepige  

  

Christen Laugesen  

11  

Ugift  

  

Husfaderens Søn  

  

.............................

FT Hjorthede 1840

2. Viborg, Middelsom, Hjorthede, Søndertulstrup, en Gaard, 34, FT-1840, C7151

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Lauge Sørensen  

65  

Gift  

  

Gaardmand  

  

Ane Laursdatter  

50  

Gift  

  

hans Kone  

  

Søren Laugesen  

23  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Laurs Laugesen  

22  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Christen Laugesen  

17  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Anders Laugesen  

14  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Kirsten Laugesdatter  

21  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Ellen Laugesdatter  

20  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Mariane Laugesdatter  

11  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Michel Caspersen  

27  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

  

 Far og søn ses stadig på gårdem
.............................................

FT Hjorthede 1845

(Hans Larsen/Laugesen, f. .1802, fulgt af søn Peder Hansen, f. 1840, ses som gårdmænd på gård i Hjorthede ved FT 1834-1901, men det ser ud til at være på Hedegaard)
Der er kun nævnt en gård under Søndertulstrup.
Matr. 1.  Gård på Hjorthede matr. 1 var under flytning til nabomatrikel Hjermind 34. Stuehus opført her1843,

2. Viborg, Middelsom, Hjorthede, Søndertulstrup, en Gaard, 38-F1, FT-1845, A8335

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Lauge Sørensen  

70  

gift  

  

gaardmand  

her i sognet  

Ane Laursdatter  

53  

gift  

  

hans kone  

Tingbæk, Viborg Amt  

Søren Laugesen  

29  

ugift  

  

deres børn  

her i sognet  

Christen Laugesen  

22  

ugift  

  

deres børn  

her i sognet  

Anders Laugesen  

18  

ugift  

  

deres børn  

her i sognet  

Kirsten Laugesdatter  

26  

ugift  

  

deres børn  

her i sognet  

Ellen Laugesdatter  

24  

ugift  

  

deres børn  

her i sognet  

Mariane Laugesdatter  

16  

ugift  

  

deres børn  

her i sognet  

Jacob Christensen  

16  

ugift  

  

tjenestefolk  

her i sognet  

Jørgen Christensen  

18  

ugift  

  

tjenestefolk  

her i sognet  

Søndertulstrup matr. 2 (realregister 227) skøde til Lauge Sørensen 1841 og til søn Søren Laugesen i 1846.
Ses ved FT Hjorthede, Sønder Tulstrup til og med 1880.

..........................................

2. FT Hjorthede 1850 -1860

ses Søren Laugesen på gård i Sønder Tulstrup.

2. Viborg, Middelsom, Hjorthede, Hjorthede Skoledistrikt, Søndre Thorstrup?, En Gaard, 42, FT-1860, D6909

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Søren Laugesen  

44  

Gift  

Gaardmand. Husfader  

  

Hjorthede Sogn, Viborg Amt  

Karen Andersdatter  

27  

Gift  

hans Kone  

  

Skjern Sogn, Viborg Amt  

Lauge Sørensen  

85  

Gift  

husfaders Forældre der forsørges af ham  

  

Hjorthede Sogn, Viborg Amt  

Ane Laursdatter  

68  

Gift  

husfaders Forældre der forsørges af ham  

  

Skjern Sogn, Viborg Amt  

Christen Laugesen  

37  

Ugift  

Tjenestekarl  

  

Hjorthede Sogn, Viborg Amt  

Anders Laugesen  

34  

Ugift  

Tjenestekarl  

  

Hjorthede Sogn, Viborg Amt  

Laurs Pedersen  

25  

Ugift  

Tjenestekarl  

  

Hjorthede Sogn, Viborg Amt  

Lauritz Nielsen  

17  

Ugift  

Tjenestekarl  

  

Vindum Sogn, Viborg Amt  

Peder Jensen  

16  

Ugift  

Tjenestekarl  

  

Bjerring Sogn, Viborg Amt  

Marie Christensdatter  

25  

Ugift  

Tjenestepige  

  

Borup Sogn  

Mette Marie Christensdatter  

20  

Ugift  

Tjenestepige  

  

  ............................................

FT Hjorthede 1870

(FT 1870 Hjorthede  Sønder Thulstrup Gaard ? (12)    Hus?  Der var tilsyneladende kun to matrikler i Sønder Tulstrup ejerlav, 1 og 2.

Mads Christensen  

38  

gift  

husfader  

forpagter  

Skjød  1842

Ane Andersdatter  

41  

gift  

husmoder  

  

Svorstrup  

Christen Madsen  

13  

ugift  

barn  

  

Skjød  

Anders Madsen  

10  

ugift  

barn  

  

Skjød  

Tora Rasmine Mathilde Madsen  

2  

ugift  

barn  

  

S.Thulstrup  1868

Marie Madsen  

1  

ugift  

barn  

  

S.Thulstrup  1869

Carl Madsen  

4  

ugift  

barn  

  

S.Thulstrup  1866

Anders Rasmussen  

18  

ugift  

Tyende  

karl  

Vindum  

Martine Rasmussen  

17  

ugift  

Tyende  

pige  

Viborg  

Ifølge Kirkebog for Hjorthede blev Carl født 26.10.1865, Tora 25.4.1867 (40) Marie f. 2.1.1869, far forpagter Mads Christensen i Leerhuset. En fadder var gmd. Hans Laugesen, bror til nedennævnte Sørren.
 Ifølge Realregister Hjorthede By 1850.., 1, 72: matr. 12c. skøde til Mads Christensen i 1866. Kun 3 fj.kar, 2½ album. Nu 0,8 ha, Hedevej Hvorslev 12
Mads Christensen ses også som landmand i Hjorthede FT 1901, f. 1841) .

2. FT 1870 Hjorthede  Sønder Thulstrup  (11)

Søren Laugesen  

53  

gift  

husfader  

gaardmand  

Sønder Thulstrup  

Karen Andersdatter  

36  

gift  

husmoder  

  

Skjern  

Lauge Sørensen Laugesen  

8  

ugift  

barn  

  

Sønder Thulstrup  

Mette Sørensdatter Laugesen  

7  

ugift  

barn  

  

Sønder Thulstrup  

Amdi Sørensen Laugesen  

4  

ugift  

barn  

  

Sønder Thulstrup  

Kirsten Sørensdatter Laugesen  

2  

ugift  

barn  

  

Sønder Thulstrup  

Niels Nielsen  

28  

ugift  

tyende  

karl  

Skjern  

Peder Jensen  

25  

ugift  

tyende  

karl  

Bjerring  

Ernst Nicolai Esmark Berg  

21  

ugift  

tyende  

karl  

Viborg  

Thomas Andersen  

17  

ugift  

tyende  

dreng  

Almind  

Christen Pedersen  

18  

ugift  

tyende  

dreng  

Vindum  

Nicoline Chrestensdatter  

28  

ugift  

tyende  

pige  

Gammelstrup  

Marie Kirstine Sørensdatter  

20  

ugift  

tyende  

pige  

Rind  

Johanne Nielsdatter  

16  

ugift  

tyende  

pige  

Mamme

   ..............................................

 FT Hjorthede 1880

2. Viborg, Middelsom, Hjorthede, Sønder Tulstrup, 7, En Gaard, 74, FT-1880, A8338

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Søren Laugesen  

63  

gift  

husfader og gaardejer  

  

her i sognet  

Karen Amdisen  

46  

gift  

hans kone  

  

Skjern, viborg amt  

Lauge Sørensen Laugesen  

18  

ugift  

deres børn  

  

her i sogent  

Amdi Sørensen Laugesen  

14  

ugift  

deres børn  

  

her i sogent  

Kirsten Sørensen Laugesen  

12  

ugift  

deres børn  

  

her i sogent  

Niels Pedersen Bak  

25  

ugift  

tjenestefolk  

  

her i sogent  

Christian Christensen  

21  

ugift  

tjenestefolk  

  

? viborg amt  

Jens Christian Andersen  

20  

ugift  

tjenestefolk  

  

her i sogent  

Søren Christian Rasmussen  

19  

ugift  

tjenestefolk  

  

her i sogent  

Peder Christensen Pedersen  

15  

ugift  

tjenestefolk  

  

Almind, viborg amt  

Maren Andersen  

24  

ugift  

tjenestefolk  

  

Romlund, viborg amt  

Ane Christiansen  

15  

ugift  

tjenestefolk  

  

Gjerning, viborg

 

................................

Hjorthede

Matr.  2. 1889 auktionsskøde til Peder Jensen, han ses som gårdmand ved
FT 1901
(250) med familie og 5 tyender.
Nuværende Røngevej 28. Stuehus på numneret ifølge BBR opført 1910.

 

 Top