Voldum.
 

Randers, Galten, Voldum, Voldum Bye, , 2, FT-1787, B7023

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Villads Qvist

86

Gift

Madfader

Sogne Degn

Kierstine Iversdatter

64

Gift

Hans Kone

Peder Qvist

42

Ugift

Deres Sønner af andet Ægteskab

Feldskier Swend  f. 1745

Jørgen Qvist

24

Ugift

Deres Sønner af andet Ægteskab

har lært Skræder Haandverk, er wanfør

Peder Villadsen Qvist fik en søn Villads Pedersen Qvist i Voldum i 1791, Villads ses som tjenestedreng hos fætteren Jens Pedersen Vinter ved FT 1801, se nedenfor, Jens var også fadder ved Villads' dåb. Peder Qvist fik også en søn Friderich i 1793. Ved FT 1801 var Peder Villadsen Qvist indsidder og daglejer i Voldum. med 3 børn, Mette f. 1776 (får almisse), Anne f. 1786 og Frederic. Hans kone ved FT 1801 Mette Nielsdatter ses ved FT 1787 i Voldum som gift inderste med spinderi og med døtre Mette og Anne Thomasdatter.
Jørgen Qvist var ved FT 1801 skrædder i Skader By, gift med en 21 år ældre kone.

Peder Villadsen Qvist f. 1744 var ved FT 1801 i Voldum gift indsidder og daglejer

 

Randers, Galten, Voldum, Melmølle, , 1, FT-1787, B7023

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Leene Villadsdatter

48

Enke(mand)

Madmoder og Kone

nærer sig af Møllen

død jan. 1801

Frans Christensen

26

Ugift

Alle Tieneste Folk

Jens Thomasen

24

Ugift

Alle Tieneste Folk

Kiersten Sørensdatter

28

Ugift

Alle Tieneste Folk

Maren Rasmusdatter

15

Ugift

Alle Tieneste Folk

Rasmus Nielsen

11

Ugift

Alle Tieneste Folk

 

Randers, Galten, Voldum, Meel Mølle, , 1, FT-1801, B7007

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Jens Pedersen Vinter*

31

Gift

Husbond

Møller og har jord

Anne Ladsen Riis

36

Gift

Hans kone

Anne Magdalene Jensdatter

1

Ugift

Deres datter

Christen Sørensen

27

Ugift

Tjenestefolk

National Soldat

Hans Poulsen

14

Ugift

Tjenestefolk

Villads Pedersen Qvist

10

Ugift

Tjenestefolk

Jens's fætter

Zidsel Jensdatter

25

Ugift

Tjenestefolk

Birthe Andersdatter

14

Ugift

Tjenestefolk

* Leene Villadsdatters søn.