Niels (Jensen) Smed, Castrup (Langkastrup), Virring sogn, 1717-1779.    Hans 5 hustruer og deres børn.  

Der var også en Niels Jensen -uden tilnavn Smed- med hustru og børn i Castrup, men det var næppe den samme. 1745 døbt Niels Jensen af Castrups Karen. En Niels Jensen af Castrup, 69 år gl., blev begravet i 1742.

Boede 1741** i Hørning, hvor han var født,  I 1741 var Niels Jensen Smed af Hørning fadder ved dåb i Hørning. Han flyttede så til Castrup (Langkastrup), i nabosognet Virring, hvor han ses ved sit bryllup i 1743,  og hvor han var husmand og smed. 


1. Eva Jensdatter, gift 26. sept. 1743, begravet 10.4.1747, 28 år gammel. Niels Jensen Smeds hustru i Castrup. Virring sogn.

7s


Dec. 1743 begravet dødfødt barn. 


 
2. Karen Christensdatter, gift i Essenbæk i juni 1747, begravet i Virring 14.2.1751, 28 år. Niels Jensen Smeds hustru.  Børn: Jens 1748, han døde tidligt.Opkaldt efter farfar. Eva døbt i julen 1750, opkaldt efter den forrige kone, moderen Karen døde ca. 1½ måned derefter, Castrup i Virring sogn.


3. Anne Mogensdatter, 21 år, begravet 30.4.1752. Niels Smeds hustru. Annes 14 dage gamle søn Jens blev begravet 23.4.1752


4. Kirsten Jensdatter, gift i Essenbæk den 26.9.1752, begravet i Virring 31.7.1765, 41 år.   Niels Jensen Smeds hustru.  Jens  dec. 1753. opkaldt efter farfar, (han døde 1777), Karen 1756, hun døde tidligt.  Rasmus 1757, Niels 1759, Inger 1761, Anne jan. 1765. Inger opkaldt efter farmor, Karen og Inger efter tidligere koner?


5. Maren Frandsdatter, gift 28.11. 1765. Niels Jensen Smeds hustru. Hun var da ca. 23 år, han var ca. 48. Castrup.

Hun fik 6 børn med Niels Jensen Smed i Virring sogn, Frantz i 1767, opkaldt efter morfar, og Kirsten i 1768, opkaldt efter forrige kone, Anders Nielsen i 1770. Christen 1773, døde 1779, Karen 1775, Mette 1777, døde 1779. 
NB. Niels Jensen Smed ses i Castrup* (Langkastrup, Vinding sogn) i flere af ovennævnte opslag. -


Niels Jensen Smed, f. 1717, fik således med 5 koner mindst 15 børn fra han var ca. 30 til 62 år gammel, heraf døde mindst 6 som små. Han døde 1779.

Niels Jensen Smeds børn:
Anders Nielsen flyttede som vist til Randers.
Frands og Kirsten boede stadig hos moderen ved FT Viriing 1787, se tabellen nedenfor. -
Kirsten Nielsdatter, 32, ses ved FT 1801 Virring i Castrup, gift med gaardbeboer Iver Andersen. De havde bl.a. en datter Giertrud Marie f. 1792, og Maren, f. 1794, opkaldt efter mormor Maren Frandsdatter, blandt faddere ved hendes dåb ses Niels Nielsen og Laurs Frandsen fra Drastup, de var ud af mormoderens slægt. På matrikelkort Langkastrup By, Virring, 1816-1859. ses på matr. 14, vest for Langkastrup By, navnet Iver Andersen, overstreget, sammen med navnet Christen Nielsen. Selve gården lå måske inde i Langkastrup By nær ved, hvor Kirstens far havde haft smedie, se nedenfor. Christen var gift med Ivers datter Gjertru Marie Iverdatter, og ses som gårdmand i Kastrup ved FT 1834 Virring. De var nok barnløse. FT 1840 var Christen Nielsen enkemand.
Så Niels Jensen Smed f. 1717 havde altså i en periode efterkommere (datter og datterdatter) i Langkastrup, hvor han selv havde boet. .
En Inger Nielsdatter, 26, f. 1761, ses i Ugelhusene, Virring sogn, ved FT 1787.
De øvrige børn ses næppe i Virring sogn ved FT 1787.


Maren Frandsdatter, ca. 37 år, Niels Jensen Smeds mor, blev efter Niels Jensen Smeds død i 1779 gift igen, i Virring i 1780 med den 14 år yngre Jens Jensen Smed. Han har formentlig overtaget smedien.

De fik 3 drenge, der døde som små. Så de fik næppe længelevende børn sammen.

Randers, Sønderhald, Virring, Castrup*, , 14, FT-1787, B5922

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Jens Jensen

31

Gift

mand

husmand og smed, f. 1756

Maren Frandsdatter

45

Gift

hans kone

f. 1742

Frands Nielsen

21

Ugift

barn af 1. ægteskab

f. 1766

Kirsten Nielsdatter

19

Ugift

barn af 1. ægteskab

f. 1768

 

De var stadig i Virrung sogn ved FT 1801, hvor Maren var 60 år, Jens 45 og husmand og smed.

 Randers, Sønderhald, Virring, Castrup by, , 16, FT-1801, B5923

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Jens Jensen Smed

45

Gift

husbonde

husmand og smed med jord,. f. 1756

Maren Frandsdatter

60

Gift

hans kone

f. 1741

Ole Knudsen

26

Ugift

tjenestekarl

Maren Pedersdatter

23

Ugift

tjenestepige

 
Maren Frandsdatter døde nok inden 1810.

Jens Jensen var der også som 80-årig smed ved FT 1834 med en ny, 18 år yngre kone:

Randers, Sønderhald, Virring, Kastrup by, , 8, FT-1834, B5924

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Jens Jensen Smed

80

Gift

smed,  f. 1754. d. 1839 84 år.

Kjersten Sørensdatter

62

Gift

hans kone  f. 1772

Mette Pedersdatter

60

Enke(mand)

deres pige

De havde nok ikke børn. .  
matrikelkort Langkastrup By, Virring, 1816-1859. ses  navnet Jens Smed på matrikel 15a lidt øst for Kastrup By. Byen ses senere som Lange Kastrup. Ifølge realregister skøde i 1845 til 15a til Peder Andersen , som så må have overtaget matriklen. Han ses ved FT 1850 Virring i Langcastrup Udfl. i hus, lever af sín jordlod. Han ses samme sted ved FT 1860.
Jens Hansen stod som både husmand og smed. Smedien har nok ligget i selve Langkastrup (Castrup) by:
På målebordsblade 1842-1899 ses i det nordlige Langkastrup By påskrevet Smedie, nok omkring nuværende position Hannebjergvej 8, 9, 9A, 8960. Der kan være der, Niels Jensen Smed og efterfølgere boede.
Kirsten Sørensdatter, se taellen, var enke i Langkastrup ved FT 1840 og 1845, i 1845 boede hun hos klejnsmed Jacob Jensen Thorup  Kirsten Sørensdatter døde i 1852 som fattiglem og enke efter husm og smed Jens Jensen af Langkastrup.  Ved FT 1850 ses Ole Christian Christoffersen, 58, i Langkastrup By i hus som smed og indsiidder. Han var der også som smed ved FT 1860, men nu i Fattighuset. Ved FT 1880 Virring ses Frederik Marius Zacho, 26. som smed i Langkasttup By. Han ses ved FT 1901 også som smed, men fattigunderstøttet. på matr. 84f, der er nuværende Hannebjergvej 8. (Matr. 84f hører i dag under matr. 37g, Hannebjergvej 5, ældste nuværende bygning der fra 1825).
Ved FT 1901 Virring var der i Langkastrup matr. 4(d?) også en smed, Hans Hansen, men det var nok et andet sted i sognet (nuvær. Grenåvej 236?, Slyngstrup)
Der var også smedier andre steder i sognet, i Virring By og i Floes (Flods).

 

Det nuværende *Langkastrup nær ved Virring og hørende til Virring sogn, og det nuværende Kastrup nær Hvilsager og Lime, kaldtes begge for Castrup i kirkebøgerne for Virring og Lime i 1700-tallet (smlgn. 1770 og 1773).  
Kastrup (Castrup) hørte til Lime sogn, selv om stedet lå nærmest Hvilsager Kirke, Hvilsager sogn er nabo til Lime sogn. En lokalitet Bøjen ligger lidt vest for Kastrup. Personnavne nok afledt af Bøjen optræder i kirkebøgerne både for Lime og Hvilsager sogne sidst i 1700-tallet.
Der er ca. 15 km mellem
Langkastrup og Kastrup. Se lokalkort