Randers, Galten, Voldum, Voldum Bye, , 2, FT-1787, B7023

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Villads Qvist  

86  

Gift  

Madfader  

Sogne Degn  

  

Kierstine Iversdatter  

64  

Gift  

Hans Kone  

  

  

Peder Qvist  

42  

Ugift  

Deres Sønner af andet Ægteskab  

Feldskier Swend  

  

Jørgen Qvist  

24  

Ugift  

Deres Sønner af andet Ægteskab  

har lært Skræder Haandverk, er wanfør  

  

Maren Christensdatter  

13  

-  

Tienestepige