Katballe, Lysgaard sogn

Der var 4 familier som gårdbeboere i Katballe ved FT 1787, ved FT 1801 ses 3 familier i Neder Katballe og 2 i Over Katballe.
Jens Clausen/Morten Christensen, Michel Jensen/svIgersøn Peder Madsen, Niels Christensen, alle  tre familer boede i Neder Katballe, deres navne er påført henh. matr, 2. 1 og 3 på matrikelkort 1815.., nedenfor.  De eller deres hustruer ses i 1790'erne som faddere, ofte samtidigt, ved dåb i Lysgaard sogn, bl.a. for børn af Morten Christensen og Jens Clausen. Jens Clausen ses som nævnt ikke efter 1795. - Jens Clausen og Morten Christensen ses begge i Neder Katballe ca. 1791-1795, set ud fra deres deltagelse som faddere. Morten Christensen (hans første barn født i 1792) kunne være i familie med (bror til?) Niels Christensen, der ses sammen med sin mor Anne Nielsdatter i Neder Katballe ved FT 1787, Niels fik barn 1799. Morten kunne evt. have boet der, indtil han overtog Jens Clausens ejendom.
 

FT 1787 og 1801 Lysgaard/Katballe

 

Matrikelkort Neder Katballe.

matrikelkort Neder Katballe By 1815-1863 er matrikel 2 påført navnene Jens Clausen (overstreget) og Morten Christensen. Så Morten Christensen har åbenbart overtaget Jens Clausens ejendom, da denne flyttede fra sognet. Morten ses ikke ved FT 1787, men ved FT 1801 og 1834 Lysgaard, i 1834 79 år, på aftægt hos sønnen Søren Mortensen, 34, gårdmand i Katballe. Dennes søn Morten Sørensen, 29, ses på gården FT 1860, ses også FT 1880. Han fik ifølge realregister Lysgaard-Hids Herred, Lysgaard 1842.., 2, 54, skøde til Nederkatballe matr. 2 og 4 i 1859. Skøde til dennes søn Søren Sørensen i 1892.  Harkorn 2a 1.5.3. 1/4 (4a 1 skp).
Søren Sørensen ses ved FT 1901 Lysgaard som gaardejer i Neder Katballe, matr. 2, med kone, 2 små sønner og 3 tyender.

Matr. 1a er nu Katballevej 17. Matr. 3a er nu Sløjgaard, Bisballevej 19, 2a er Bisballevej 26..

Som allerede nævnt ses Michel Jensens svIgersøn Peder Madsen og Niels Christensen (overstreget Anders Hansens enke), i Neder Katballe, deres navne er påført henh. matr. 1 og 3 (den oprikndelige matr. 1 er blevet til 1a). Selve gårdene. alle 3, lå samlede inden for det omkransede område.

På matrikelkort Over Katballe Gde, Lysgaard, 1815-1867, ses navnet Wessel på matr. 1 og navnet Frederik Jensen på matr. 2, smlgn. FT 1801 øverst. Matr. 1a er nu Katballegaard på Katballevej 13. Matr. 2a er Over Katballegaard på Katballevej 15.

 

Målebordsblade 1842-1899

8800 Viborg. Der ses også her en ejendom  på adressen på kortet nedefor
(rødt punkt).

Neder Katballe By matr. 2a er i dag Bisballevej 26, det kunne være Maren Clausdatters fødested, hvor også hendes forældre Claus Jensen og Ane Frederichsdatter, og derpå hendes bror Jens Clausen, kan have boet. 

Der ses på kortet inden for ca. 100 m afstand fra 2a to andre gårde, det er Neder Katballe matr. 1 (Katballevej 17) og 3 nævnt ovenfor.
Gården midt i billedet er Over Katballegaard på Katballevej 15, matr. Over Katballe 2a.
På højdekoterne kan det ses, at Neder Katballe lå lavere liggende end Over Katballe.