Christen (Pedersen) Skaun/Schavn/Schaun, ca. 1760-1838, gårdmand i Sønder Rind.
Christen (Pedersen) Skaun/Skavn, ca. 1757-1821, husmand i
Vinkel, se nederst.
Der var to ugifte, 27-årige Chresten Pedersen i Vinkel sogn ved FT 1787.


 Christen (Pedersen) Skaun gårdmand i Sønder Rind født ca. 1760, kom måske fra Vinkel.         Tilbage

Viborg, Middelsom, Vinkel, Vinkel Bye, , 22, FT-1801, B5479

Kristen Skavn

41

Ugift

Tienestekarl    født 1760


Christen Skaun
og Annekirstine Jensdatter må formodes at være blevet gift mellem 1801 og 1804, de boede i Rind. De fik døtre i 1804 og 1812, se tabellen. De boede formentlig på Sdr. Rind matrikel 16a.

Christen Skauns kone, Annekirstine Jensdatter, 58 (født 1773), døde i 1831 på aftægt hos svigersønnen, hvor Christen boede ved FT 1834. Svigersønnen havde overtaget Christens gård:

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Sogn, Rind Bye, en Gaard, 52, FT-1834, C5001

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Lauris Seerup

35

Gift


Gaardmand lever af Gaardens Drivt

konfir. 1814 alder 14 år

Birthe Marie Christens Datter

29

Gift

Christen Skauns datter

hans Kone    gift 1825 

f. 29.11.1804, far Chresten Skaun, Rind

Margrethe Lauris Datter

7

Ugift


Deres Datter

f. 22.11.1827

Christen Schavn

74

Enkemand


Aftægtsmand, Husfaders Svigerfader der af ham forsørges

født 1760

Ingermarie Christens Datter

21

Ugift

Christen Skauns datter

Tjenestepige og Husmoders Søster

f. 6.11.1812

Niels Sørensen Serup

47

Ugift


Tjenestekarl og Husfaders Broder

død 1834


Christen Schaun døde i 1838 78 år gammel (født 1760). Navnet Skaun/Skavn/Schaun/Schavn ser derefter ud til at være forsvundet fra sognet.

Laurs Serup ses også ved følgende folketællinger:  

FT Sønder Rind 1840

Lauris Serup 41 Gift Selveier Gaardmand, lever af Gaardens Drivt

Birte Marie Christensdatter 35 Gift hans Kone

Margrethe Laursdatter 13  Ugift Deres Datter

Christen Nielsen 4 Ugift deres Pleiesøn

Esper Phillipsen 26 Ugift Tjenestekarl paa Gaarden og Soldat

En søn Søren født 1840, døde dagen efter. De fik tvillinger Søren Laursen og Ane Kirstine, født 22.11. 1844 (faddere bl.a. farbroderen Anders Serup og fra mosterens tilgiftede familie). Søren døde 23.12.1844, Ane Kirstine døde i 1848

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind, En gaard, 37, FT-1845, b8047

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Laurs Sørensen (Serup)

46

Gift

Gaardmand

Heri sognet

Birthe Marie Christensdatter

40

Gift

Hans kone

Heri sognet

Ane Margrethe Laursen

18

Ugift

Deres børn

Heri sognet f. 1827

Christen Laursen*

9

Ugift

Deres børn*

Heri sognet

Hans Andersen

25

Ugift

Tjenestekarl

Vranum Almind sogn

* Skal nok være Christen Nielsen, plejesøn, sådan som det ses ved de andre FT..

Laurs Sørensen Serup døde 3.3.1845.

Ifølge Realregister, Middelsom-Sønderlyng Herreder Realregister, Middelsom-Sønderlyng Herreder, 1833 Søndser Rind B46-SP100 - 1955, opslag 75, fik Hans Andersen via vielsesattest adkomst til matr. 16a i 1847.

Ved FT 1850 var den 46-årige Birthe Marie på gården med den nye, 16 år yngre, gaardmand Hans Andersen:
Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind bye, Gaard, 1, FT-1850, D2493

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Hans Andersen

30

Gift

gaardmand, huusfader

Vranum, Viborg Amt

Birthe Marie Christensdtr.

46

Gift

hans kone

Her i Sognet

Ane Magrethe Laursdtr.

23

Ugift

deres datter hendes dt.

Do

Christen Nielsen

14

Ugift

plejesøn

Do

Et fællesbarn Ane Johanne, født i 1853, døde i 1856, Birthe Marie var i 1856 ca. 52 år gl.. 

Hans, Birthe Marie og Ane Magrethe var der stadig på en gård ved FT 1860 (Christen Nielsen, 22, var tjenestekarl, boende i hus).
Ved FT 1870 boede Hans, Birthe Marie og Ane i hus.
Ifølge Realregister nævnt ovenfor fik Niels Christian Nielsen skøde på 16a i 1862, det var måske plejesønnen, se ovenfor. Niels Chrisjan Nielsen, 33, med familie, ses som gårdbruger ved FT 1870.. I 1880 fik Thorkild Rasmussen Kock skøde på16a. Ved FT 1901 var Thorkild Rasmussen Koch på matr. 16a.

Så familien må have forladt gården. Ved FT 1880 var Hans Andersen og Birthe Marie døde, og Birthe Maries datter Ane Magrete Lausen 52 Ugift Faaer Aftegt af den 34-årige husmand Jens Nielsen, som nok var hendes fætter (Inger Marie Christensdatters søn).

På matrikelkort Sdr. Rind By 1815-1863 ses på matrikel 16a navnene: Christen Pedersen Skaun, overstreget, og Lauritz Sørensen (= Laurs Serup), som altså også viser, at Laurs overtog Christen Skauns gård. Matrikel 16a er i dag Sdr. Rind 16, 8800 Viborg, selve gården må være bleve flyttet. .
De var nabo til matrikel 15, hvor Laurs Serups brodersøn Søren Andersen Serup, f. 1829, boede fra 1859.


Christen (Pedersen) Skaun/Skavn, husmand i Vinkel, født ca. 1757

Viborg, Middelsom, Vinkel, Vinkel Bye, , 31, FT-1801, B5479

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Skavn

44

Gift

Mand

Huusmand med Jord

1757

Ane Christensdatter

39

Gift

Hands Kone


1762

Peder Christensen

6

Ugift

Deres Søn


1795

Christen Christensen

5

Ugift

Deres Søn


1796

Mette Christensdatter

1

Ugift

Deres Datter


1800

Ud fra kirkebøger Vinkel/Rind ved konfirmation, med far Christen Skaun, Vinkel:
Karen født 1799, Birthe Marie 1801, Else Marie 1803, Niels 1805, død 1829 som søn af Christen Skaun, Vinkel, Andreas 1806.
Karen 16 år og Birthe Marie 14 år blev konfirmeret i Vinkel i 1815, forældre Christen Skaun og Anne Christensdatter i Vinkel.

En Chresten Pedersen, husmand i Vinkel, døde i 1821 66 år gammel, f. 1755, han kunne være identisk med Christen Skaun.

Christen Skavn f. ca. 1757 var gift husmand på Vinkel matr. 33.
På matrikelkort Vinkel By, Vinkel, 1815-1863, ses på en lille matrikel syd for Vinkel By, med No. 33 navnet Christen Pedersen Skaun (overstreget) og Peder Jørgensen. Peder Jørgensen, 44, var husmand (og væver) ved FT 1834-FT 1850, så han må have overtaget huset. Der var også en meget lille parcel No. 33 i Vinkel By.
Christen Skavns søn Peder Christensen Skaun, 39, ses ved FT 1834, og videre til FT 1850, som husmand på Randrup Mark i Vinkel sogn, gift og med 2 døtre. Efter ham forsvandt navnet Skaun/Skavn nok fra sognet.

Der var familier med tilnavnet Skaun på Vinkel
matr. 11 fra 1661 til 1780. Det var en gård i Vinkel By. (Kilde: Rasmus Andersen).-Tilnavnet Skaun kommer nok fra den nærliggende lokalitet lidt nord for Rødkærsbro, Skaun Mose, Skaun Dybdal, Skaungaard (Viborgvej 3, 8840 Rødkærsbro).


Der var altså jævnaldrende Christen Skaun/Skavn i Rind, født i Vinkel?, og i Vinkel, og de havde begge næsten jævnaldrende døtre Birthe Marie.

Ved FT 1787 i Vinkel var der to Chresten Pedersen, begge 27 og ugifte, det kunne være de to ovennævnte.

Tilbage