Skifter i Middelsom herred, Langaa sogn:

http://www.brejl.dk/imiddelsom.html

25. Niels Jørgensen i Langå 15/6-1722 F. 73a
Enke. Maren Christensdatter, L.V. Jens Christensen Hedegaard, som ægter enken og fæster gården
Børn: .
Christen Nielsen - 15 år
Anne Nielsdatter - 12 år
F.M. Søren Michelsen i Langå, da ingen af den salig mands nærmeste pårørende var til stede.

33. Johanne Jensdatter i Langå 26/11-1723 F 99a
Enkem. Jens Christensen
Børn.
Maren Jensdatter - 7 år
Anne Jensdatter - 5 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Peder Jensen i Hvorslev.
Enkemandens bror: Søren Christensen.  

88. Mette Nielsdatter i Skovfogedhuset i Langå 5/4-1730 F. 281b
Enkem. Rasmus Jensen Lauridsen skovfoged
Barn:
Jens Rasmussen - 5 år.

 177. Jens Christensen i Langå 14/3-1743 F. 21b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Jens Axelsen i Langå    svigersøn
Børn:
Johanne Jensdatter - 18 år
Anne Marie Jensdatter - 10 år
Karen Jensdatter - 8 år (Kaldes senere i skiftet for Maren)
Christen Jensen - 4 år
Barn af hans tidl. ægteskab med Johanne Jensdatter:
Maren Jensdatter - 24 år
F.M. for Maren Jensdatter: Morbror Mads Jensen i Enslev.
for de andre børn: Farbror Søren Christensen i Grensten og Anders
Christensen i Langå.
Oplysning: Skifte efter Johanne Jensdatter 26/11-1723

 244. Afkaldskvittering. 12/11-1750 F. 165a
Fra Søren Jensen og Maren Jensdatter i Langå, som har fået udbetalt deres arv
efter forældrene af deres bror Christen Jensen Brøger, som nu bebor deres salig forældres sted i Langå.
Det skal formentlig være Maren Christensdatter, der er nok skrevet Jensdatter, fordi brødrene hed Jemsen.

 319. Maren Christensdatter i Langå 10/3-1763 F. 286a
Enkem. Søren Pedersen
Børn af hendes tidl. ægteskab:
Christen Jensen - 25 år
Johanne Jensdatter g.m. Jens Jensen Axelsen i Langå.
Anne Marie Jensdatter g.m. Mogens Pedersen i Vester Velling.
Karen Jensdatter g.m. Søren Andersen i Langå.

328. Johanne Jensdatter i Langå 30/5-1764 F. 298b
Enkem. Jens Axelsen
Arvinger:
Helbror Christen Jensen, tjener i gården.
Helsøster Anne Marie Jensdatter g.m. Mogens Pedersen i Vester Velling.
Helsøster Karen Jensdatter g.m. Søren Andersen i Langå.
Halvsøster Maren Jensdatter, tjener i Langå.

347. Christen Jensen Brøger og hustru Maren Pedersdatter i Langå
Børn: 2/8-1765 F. 321a
Peder Christensen - 8 år
Maren Christensdatter - 11 år
Jens Christensen - 13 år
Christen Christensen - 4 år
Johanne Christensdatter - 3 år
F.M. Morbrødre Jens Pedersen i Vinge og Just Pedersen i Langå.
Oplysninger:
Skiftet blev udsat, da enkemanden var syg og sengeliggende. Han døde den 11/8. Skiftet sluttet den 5/3-1766. Jens Christensen fra Langå overtog fæstet på gården, og de 5 umyndige børn blev hos ham.
Der omtales børnenes salig farbror Søren Jensen Brøger.

348. Søren Jensen Brøger i Langå Ugift 8/11-1765 F. 324a
Arvinger:
Bror Christen Jensen Brøger. Død og efterladt:
> Jens Christensen - 15 år
> Peder Christensen - 8 år
> Christen Christensen - 6 år
> Maren Christensdatter - 11 år
> Johanne Christensdatter - 4 år
Halvsøster Maren Christensdatter. Tidl. g.m. Søren Christensen Huus i Langå.
Hendes laugværge: Christen Jensen i Langå.
Oplysning: Skiftet udsat til 6/3-1766 og blev sluttet denne dag.
I næste skifte omtales Maren Christensdatter som Maren Jensdatter.

349. Søren Christensen Huus i Langå 8/11-1765 F. 325b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Christen Jensen i Langå
Børn:
Inger Sørensdatter - 8 år
Dorthe Sørensdatter - 6 år
Et barn, der døde kort tid efter faderen.
F.M. Farbror Søren Christensen Huus, tjener på stedet.
Oplysninger:
Enken Maren Jensdatter blev omtalt i foregående skifte som Maren Christensdat-
ter. I underskriften står hun som Maren Jensdatter.
Enken var frugtsommelig ved mandens død, og skiftet blev derfor udsat til 20/3-66.

488. Karen Jensdatter i Langå 10/11-1779 F. 563a
Enkem. Søren Andersen Knudsen
Barn:
Anders Sørensen - 17 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror Christen Jensen Huus i Langå.

588. Jens Christensen Huus i Langå 30/7-1784 F. 211b
Enke: Kirsten Andersdatter L.V. Degnen Peder Hornbech i Langå
Børn:
Anders Jensen - 15 år, hjemme.
Søren Jensen - 12 år, hjemme.
Christen Jensen - 4 år, hjemme.
Anne Jensdatter - 10 år, hjemme.
F.M. Farbror: Søren Jensen Huus og morbror: Søren Andersen Knudsen.
Oplysning:
Enken bliver på gården.

596. Anne Marie Jensdatter i Langå Død: 2/5-1784 17/6-1784 F. 228a
Boede i skolen.
Enkem. Mogens Pedersen indsidder
Børn:
Jens Mogensen - 26 år, tjener på Ulstrup.
Peder Mogensen - 25 år, tjener Hr. Rhoed.
Jens Mogensen Kok - 21 år, tjener på Ulstrup.
Søren Mogensen - 16 år, tjener Søren Andersen i Langå.

905. Ungkarl Christen Christensen Brøgger i Langaa. Ugift. 26.6.1801, fol. 117.
Testamente.
Den afdøde havde boet hos sin søster Johanne Christensdatter g.m. Christen Rasmussen Bødker i Langaa medens han har været syg.