THORBJØRN BERTELSEN
NOVEMBER 2010.
Udgave 5 – November 2010.
Generall-Extract
af
Kiersholms Godses Fæste Protokol
samt Fæste Brevene

 

Needer Katballe

A Claus Jensen
B Udstæd af sal Janus Friedenreich, dat Palstrup den 9 Sept 1747
D-F intet
G Hartkorn, Landgielde og Reiser m.v. ei bestemt
I o.1716-1786
J Ane Friderichsd., f.o.1727, død Højbjerg 1806, 84 år.
K FT 1787, Lysgaard – AF 60 år, enke – c/o søn Jens Clausen, 35 år, ugift, fam.nr.3, Katballe
FT 1801, Højbjerg – AF 78 år, enke – c/o datter Maren, fam.nr.19.
Div Søn Jens gift o.1790 m/Mette Willumsd., antagelig fra et andet sogn – flyttet til Romlund efter 1791.
FT 1801, Romlund, fam.nr.23 – JC 53 – MW 36 – 2 børn 2-10 år + plejebarn, 1 år.

 

A Sognen, Byen, og Stæder samt nævnde Fæste Beboeres Navne.
B Om har Fæste Breve, Dennes Dato, og af hvem udgivet.
C Fæsteledige Fæster paa Godset, om nogen der om har Fæste Løfte, af hvem, ittem hvad
Formændene havde
D Hartkorn (4 kolonner: tdr – skp – fi – alb).
E Efter Fæstebrevenes Formeldning – Landgilde.
(opdelt i kolonner: Rug – Byg – Smør – Høns – Æg – Penge)
F Hvad hoverier udi Fæstebrevene er anført.
G Aparte Vedtegning

H Fæsterens eventuelle andre navne, set i kirkebog m.v.
I Fæsterens fødsel – død – forældre
J Fæsterens hustru – bryllupsår og -sted - og hendes fødsel – død – forældre
K Fæster med familie, anført i folketælling 1787, evt også 1801.
Div Oplysninger om skifteuddrag (fra Erik Brejl’s skifteuddrag på nettet) etc.