II. VÆKSTREGULERING (phII.htm)

 

I det foregående hovedafsnit er omtalt de fysiologiske aspekter knyttet til udbytte, frugtstørrelse og frugtkvalitet, bl.a. som grundlag for en bedre forståelse af dyrkningsteknikkens virkninger. I frugtavlen bruger man ofte udtrykket vækstregulering om et særdeles vigtigt område omfattende forskellige forhold ved eller behandlinger af planterne. Udtrykket vækstregulering anvendes i en bred betydning, idet det ikke blot omfatter virkninger på selve væksten, men også virkninger på udbytte, frugtstørrelse etc., som jo i øvrigt ofte er knyttet til virkninger på væksten. I de følgende kapitler omtales forskellige "vækstregulerende" komponenter og metoder. Også punkter i de følgende hovedafsnit, fx dækkultur og kvælstofgødskning, kan dog være vigtige led i en vækstregulering.