III. JORD OG JORDFAKTORER (phIII.htm)

 

Ved behandlinger via jorden kan man søge at optimere planternes vand- og næringsstoftilførsel med hensyn til vækst, bæring og/eller frugtkvalitet, herunder frugtens sundhedsværdi. Miljøhensyn kan også spille en rolle. Ved valg af jordbehandling kan der også indgå færdsels- og arbejdsmæssige hensyn.

Der forudsættes kendskab til den mere elementære jordfysik og -kemi, herunder jordtekstur, jordstruktur samt vand og næringsstoffers opførsel i jorden. I de følgende afsnit behandles derfor især de særlige relationer vedrørende frugtdyrkning.