IV. VIRKNINGER AF VEJR OG KLIMA (phIV.htm)

Klimaet varierer som bekendt med geografien og sætter derfor grænser for frugtdyrkning på den enkelte lokalitet. På den givne lokalitet varierer vejret bl.a. fra år til år og har derfor betydning for, hvordan frugtdyrkningen lykkes i et givet år. Klima og vejr og virkningerne heraf kan som regel kun påvirkes i beskedent omfang inden for de økonomiske rammer. Læplantning er en almindelig og vigtig foranstaltning ved frugtdyrkning. I nogle tilfælde er det muligt i et vist omfang at imødegå uheldige virkninger af klima og vejr; det gælder fx ved nattefrostskader eller ved vurdering af klimabetinget frugtkvalitet i relation til frugtens holdbarhed. Et vigtigt punkt er arts- og sortsvalg i relation til det givne klima.