V. SKADEVOLDERE - BEKÆMPELSE OG FOREBYGGELSE (phV.htm)

Sygdomme, skadedyr og deres bekæmpelse er en særdeles vigtig disciplin inden for frugtavlen. For en mere detaljeret gennemgang af dette store område henvises til speciallitteratur (patologi og zoologi). Vigtigere sygdomme og skadedyr er også anført i "Frugt- og bærdyrkning" samt i Dansk Erhvervsfrugtavls "Håndbog for frugtavlere". Med hensyn til sprøjtekemikalier henvises til "Oversigt over anerkendte midler" fra Statens Planteavlsforsøg og til nævnte håndbog.

I det følgende drages nogle mere specifikke forhold frem vedrørende virkninger og forebyggelse/bekæmpelse, og der gives en oversigt over forebyggelses-/bekæmpelsesmetoder.