Ohio Beauty

Synonymer. Schöne von Ohio, Bigarreau Beauté de l'Ohio.

Historie. Denne amerikanske Sort formenes at være tiltrukket af Professor Kirtland i Rockport i Staten Ohio i 1842. Omtalt i 1847. Beskrevet af Downing i 1866 og af H. C. Bredsted. På Gartnerforeningens Sortsliste fra 1888 er Ohio Beauty anbefalet til Plantning i de bedre stillede Egne. På det jydske Haveselskabs Liste fra 1899 er Sorten opført til Plantning under tarveligere Lokalforhold. På Organisationernes Fællesliste fra 1918 er den anbefalet til de gunstigere Egne. Ved Planteskoletællingen omkring 1920 var den Nr. 11 med 1046 Træer under årlig Tiltrækning. I 1930 var den Nr. 13 med 3000 Træer. Sorten er ikke omtalt i »Deutschlands Obstsorten«, hvorfor man vel kan gå ud fra, at den ingen større Rolle spiller i Tyskland. I »Cherries of England« omtales den kun rent forbigående.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at arbejde med, men den giver Træer af lidt uregelmæssig Vækst.

Grundstamme. Fuglekirsebær passer godt til denne Sort.

Beskrivelse af Træet. Væksten er stærk. Årsskuddene er meget kraftige, helt rette og med gulligbrun Bark med mange grålige, langstrakte Korkporer. Bladene, der sidder med temmelig lang indbyrdes Afstand, er store, ovale med forlænget Spids, ved Basis en Smule hjerteformede. Oversiden mørkegrøn, glinsende. Undersiden matgrøn og med rig Behåring, der langs den kraftige Midterribbe har et rødligt Skær. Bladene er tykke, noget læderagtige og ru, lidt bådformede og med brede, afrundede Takker. Bladstilken lang og kraftig, brunrød, også, omend svagere, på Skyggesiden. Furen bred. Kirtlerne, der sidder nær ved, undertiden helt oppe på Bladpladen, er lysorange og meget store, flade; der kan være indtil fire Kirtler. Sorten er meget karakteristisk og let at kende på Bladene. I Udspringstiden er Skudspidsen gulliggrøn. Bladknopperne er store, lange og butspidse. Frugtknopperne er store, kort ægformede. Blomsterne fremkommer sent på Sæsonen. Knopskællene er kirtelhårede. Knopperne er store og langstrakte. Blomsterne er krukkeformede, hvide med uregelmæssigt takkede, skeformede Kronblade. Støvknapperne er lys orange, og Fanget er gult. Som Befrugtningssorter opgives Annonay, Rivers Early, Sort Bruskkirsebær og Werder.

Dyrkningsforhold. Træer af Ohio Beauty bliver brede og kræver derfor stor Afstand, 1012 m. De kan blive gamle, »Træer her i Nabolaget på 75 År«. Trives overalt, hvor Sødkirsebær med Fordel kan plantes. Er tilfredsstillende hårdfør og sund samt meget rigtbærende.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Er meget efterstræbt af Fugle og er meget slem til at revne i fugtigt Vejr. Der er iøvrigt noteret om Bakteriekræft og Bladlus.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor, 20 mm lang, 20 mm bred og 22 mm tyk.

Formen. Bredt afrundet Hjerteform. Furen er flad og markeret ved en tynd, lidt mørkfarvet Linie.

Farven. Grundfarven er hvidgul til klargul. Skyggefrugter har kun et let rosafarvet Anstrøg, medens solbeskinnede Frugter har en sart orange-lakrød Farve, igennem hvilken Grundfarven ses som talrige små, uregelmæssige Striber og Stænk. På stærkt modne Frugter kan der være enkelte stærkrøde Striber og Pletter. Farven er køn, sart, men lidt mat og udflydende. Huden er tynd, glinsende, sart, bliver ved fuld Modenhed glasagtigt gennemsigtig. Huden tager meget let mekanisk Skade efterfulgt af Mørkfarvning.

Griffelpunktet er stort og gråt. Det sidder i en lille Fordybning.

Stilken er 4,56 cm lang, tynd, grøn og krummet; den sidder i en flad Nedsænkning.

Kødet er blødt, hvidgult, klart og med ufarvet Saft. Er saftigt og har en behagelig sød Smag. Slipper nogenlunde Stenen.

Stenen er stor, også i Forhold til Frugten; den er rundagtig ægformet, 11 mm lang, 10 mm bred og 8 mm tyk. Bugsiden er meget bred, stærkt rynket eller furet i Stilkenden.

Modningstid. Ohio Beauty modner i Kirsebærtidens 3. Uge.

Anvendelse. Er et godt Spisekirsebær.

Handelsværdien. Ohio Beauty er et Hjertekirsebær af særdeles smukt Udseende, og da den kommer tidligt og på et Tidspunkt, hvor der ikke er mange brogede Kirsebær fremme, har den en Plads at fylde, selv om Kvaliteten ikke er den allerfineste. Den er meget sart i Huden og blød i Kødet, hvorfor den må behandles med Varsomhed. En Medarbejder betegner Ohio Beauty som en rentabel og meget dyrkeværdig Sort.

Dyrkningsværdi.

Ohio Beauty har sine Fejl, bl. a. den, at Frugten i fugtigt Vejr kan revne og rådne på Træerne, men på den anden Side er Frugterne meget velsmagende og opnår en tilfredsstillende Pris. Den kommer hvert År i Handelen i ikke helt små Partier. Kan anbefales til Privathaver og til Erhvervsbrug.

COES TRANSPARENT (Coe). En amerikansk Sort fra Midten af forrige Århundrede, der ikke har megen Udbredelse i Danmark. Ved Planteskoletællingen i 1920 var den Nr. 32 i Planteskolerne med 158 Træer under Tiltrækning. Frugten er rundagtig, gul og rød, saftig og blødkødet. Moden i 3.4. Uge. Er et Hjertekirsebær, der ikke tåler hård Behandling.

KNIGHT (Knights tidlige sorte, Knights early Black, Knights frühe Herzkirsche). Englænderen Thomas Andrew Knight, der var Sekretær i det engelske Haveselskab, havde en Kirsebærplantning i Elton i Herefordshire. Han tiltrak flere Kirsebærsorter. En af disse er ovennævnte. N. H. Grubb beskriver to Typer A og B af den. Hvordan det forholder sig med Hensyn til vore Træer af Sorten, er uvist. Den Forkortelse af Navnet, der her er foretaget, vil formentlig ikke kunne forvolde Vanskelighed. Bredsted omtaler Knight og oplyser, at den er fra 1810. Her i Landet fandtes den i 1840. Nogen stor Udbredelse har den aldrig fået; i 1920 var den Nr. 28 med 230 Træer i Planteskolerne, Er et sort Hjertekirsebær, der modner i 2.3. Uge af Kirsebærtiden.

WINKLERS HVIDE (Winkler's weisse Herzkirsche). Er tiltrukket af Winkler i Guben, der også har givet Navn til et sortfarvet Kirsebær. Bar første Gang Frugt i 1816. Fandtes her i Landet i 1840. Frugten er langstilket, tilspidset hjerteformet, glinsende og med hvidlig Grundfarve. Er et Hjertekirsebær, som er modent i 2.3. Uge. Fin Kvalitet, men måske for sparsomt bærende.

Ohio1.jpg Ohio Beauty. 5-årigt Træ i Landbohøjskolens Frugthave, 3 m højt og 3 m bredt.