Angouleme.

Synonymer. Duchesse, Duchesse d'Angoulême, Herzogin von Angouleme og Hertiginnepäron.

Historie. I 1809 fandt Planteskoleejer A. F. Audusson i Angers i Frankrig Sorten »vildtvoksende« i en Have tilhørende Grev d'Armaillé i Eparonnais. Den blev udbredt under Navnet Poire de Eparonnais. I 1820 sendte Planteskoleejeren en Kurv med Frugter til Hertuginde Marie Therese Charlotte af Angouleme og fik Tilladelse til at opkalde den efter hende. I U. S. A. var den første Gang udstillet i 1830. Sorten er på Listen i 1840 fra Haveselskabet, som sikkert har Æren for dens Indførelse til Danmark. J. A. Bentzien beskrev den i 1861 som Hertuginden af Angouleme. H. C. Bredsted kalder den Duchesse. Har kun vundet ringe Udbredelse her i Landet.

Træet.

I Planteskolen volder Sorten ingen Vanskelighed.

Som Grundstamme anvendes udelukkende Kvæde, som Sorten trives godt på.

Beskrivelse af Træet. Væksten er kraftig, opret til udbredt. Kronen er tæt og løvrig. Årsskuddene er lange og kraftige. Barken lyst gulbrun med talrige Porer. Bladene ovale til elliptiske, med friskgrøn, glinsende Overside og matgrøn Underside. De sidder tæt sammen og har i Randen korte, afrundede Takker; de er kølformede og noget bølgede. Bladstilken er middellang og tyk til lang og tynd. Akselbladene er smalle. Der er enkelte Knopskælsblade. Bladknopperne er store, spidse og udstående. Frugtknopperne er små og ægformede, spidse, brune og med gule Hår. Blomstrer før eller i Midtsæsonen. Blomsterknopperne små, rosa; Blomsterne middelstore; de har rosafarvede Støvknapper. Kromosomtallet normalt. Blomsterstøvet er godt, og Sorten sætter nogenlunde villigt Frugt.

Dyrkningsforhold. Træet kan blive stort og skal være hårdført. Hos os kan der kun blive Tale om at dyrke Sorten ved Espalier i Landets sydligste Egne eventuelt ved Vestmur og som fritstående kun på meget lune Pladser. I de unge år er Væksten smal; fritstående Dværgtræer kan formentlig nøjes med 4 m som Slutafstand. Voksepladsen må være den gunstigst mulige, og Pasningen omhyggelig. Træet er let at forme til Espalier. Frugtbarheden er ikke stor i de første åringer. Ansættes der for mange Frugter, må de tyndes ud.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Angouleme er en sund Sort, som kun i ringe Grad angribes af Sygdomme. Klarer sig derfor med forholdsvis lidt Sprøjtning.

Angouleme1.jpg
10-årigt Træ af Augouleme, 4 X 3 m.

Frugten.

Størrelsen. Stor til meget stor; 710 cm høj og 69 cm bred; kan veje indtil 500 g.

Formen. Tykbuget Pæreform, mindre Frugter afstumpet kegleformede. Som Regel indsnøret over Bugen og med bred, noget flad, afstumpet Stilkende. Frugten er ujævn og buklet samt lidt kantet.

Farven. Bliver efterhånden matgul med isprængte grønne Partier. Solsiden kan have en smuk rød Dækfarve. Har meget iøjnefaldende, talrige Hudpunkter og større eller mindre Rustfigurer, der er olivengrønne til gulbrune. En ejendommelig og imponerende, men ikke særlig smuk Pære. Huden grov og tyk.

Bægeret er lille, lukket eller halvåbent og sidder i en meget dyb Hule omgivet af grove, uregelmæssige Ribber. Støvtrådene indesluttede i det dybe og smalle Bægerrør.

Stilken er 23 cm lang, meget tyk og sidder i en lille og ujævn, noget rustklædt Grube, trykket til Siden af en Kødbulk.

Kødet er ret fast og grovt, kornet, saftigt og sødt aromatisk.

Kærnehuset er lille, omgivet af grove Stenceller. Kærnerne er ofte golde; de veludviklede er lange og brede, mørkebrune.

Modningstid. Plukkes i Oktober. Skal have en lang Udviklingssæson. I Kølehus vil den vanskeligt kunne modnes og få god Kvalitet.

Anvendelse. Angouleme er en Spisepære af 2. Rang.

Handelsværdien er god for små Partier, da Pæren er velegnet som Pyntefrugt. Indførte Frugter er undertiden blevet solgt til høje Priser.

Dyrkningsværdi.

Angouleme må siges at være over sin Nordgrænse i Danmark, hvorfor der ikke kan være Tale om Dyrkning af den i stor Stil. Ved Espalier kan den dog dyrkes med Held, selv om man må være forberedt på, at Frugterne ikke bliver veludviklede hvert år. Udbyttet bliver måske heller ikke stort, og de avlede Frugter varierer tit meget i Størrelse.