Arenberg.

Synonymer. Beurré d'Arenberg, Die Arenberg, Opheline d'Enghien, Colmar Deschamps, Beurré Deschamps. Navnet Beurré d'Aremberg forekommer også.

Historie. H. C. Bredsted siger herom: »Abbed Deschamps, en Ven af van Mons, der ligesom denne ivrigt beskæftigede sig med Frugttrædyrkning, skal have opelsket denne Pære af Frø i det andet Decennium af dette århundrede (det 19.) i en Have, der hørte til Asylet for Forældreløse i Enghien i Belgien. De første Frugter sendte han til van Mons, der udbredte denne Sort og vel må have nogen Skyld i den forfærdelige Konfusion, der i lang Tid fandt Sted med Hensyn til Benævnelsen af denne Pære.« Det meddeles derefter, at en Franskmand, Noisette, under Navnet Beurré d'Arenberg udbredte en anden Pære, som han havde fået i Hertugen af Arenbergs Have i Belgien, men som var Beurré d'Hardenpont. Arenberg fremkom før 1820 og er første Gang beskrevet i 1824. Her til Landet er den muligvis indført af Haveselskabet, i hvis Fortegnelse fra 1840 den findes. Bentzien beskrev den i 1861 under Navnet Aremberger-Smørpære. Samme Navn bruges i »Den danske Frugthave«, hvor Ditlev Eltzholtz behandler Sorten. I Det jydske Haveselskabs Liste fra 1895 opføres den som uskikket til Dyrkning i Jylland. I 1914 anbefaledes den til forsøgsvis Plantning, især ved Espalier. Sorten har aldrig fået nogen større Udbredelse i Danmark og formeres sjældent i Planteskolerne.

Træet.

I Planteskolen er Sorten ikke vanskelig at arbejde med.

Grundstamme. Sorten trives tilfredsstillende på Kvæde og bør som fritstående dyrkes på dette Underlag. Vokser dog bedre på Vildstamme og kan som Vildstammetræ anvendes ved store Espaliermure.

Beskrivelse af Træet. Arenberg har en kraftig, stiv opret Vækst, men danner ikke noget stort Træ. Årsskuddene er kraftige og tykke. Barken er brun til sortbrun og forsynet med mange, ret store Porer. Bladene er ovale med lang Spids og hjerteformet Grund, de er bredt rendeformede og elegant buede. Oversiden er friskgrøn og skinnende, Undersiden lysegrøn og ligeledes skinnende. Bladranden er noget bølget samt grovt takket. Stilken kort til lang, ret kraftig. Akselbladene store og brede. Bladknopperne er brede, kort tilspidsede og udstående; Frugtknopperne er små, ægformede. Blomstringen finder Sted midt i Sæsonen. Knopperne er rosa. Blomsterne er talrige, store, stjerneformede. Kronbladene med let rosa Rand, Støvknapperne rosafarvede. Kromosomtallet er normalt, og Sorten sætter villigt Frugt.

Arenberg1.jpg


Dyrkningsforhold. Arenberg er så lidt kendt her i Landet, at der kun foreligger få Oplysninger om den. Træerne, der kan blive gamle, kan på Dværgstamme nøjes med en Plads på ca. 5 m. Da Sorten kræver meget Varme, bør den kun forsøges i Landets gode Frugtegne og under de allerbedste Lokalforhold: Varm Jord, godt Læ o. s. v. Sorten er let at forme og beskære. Frugtbarheden er tidligt indtrædende og kan være stor, men den er ikke jævn. Frugtudtynding bliver der vel sjældnere Anledning til.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Som Helhed er Arenberg en sund Sort, men den kan dog blive slemt angrebet af Skurv. Svampen kan i ugunstige år næsten ødelægge Frugten, så denne bliver plettet, misdannet og får Revner og Sprækker. Gennemført Skurvbekæmpelse er derfor en Forudsætning for et tilfredsstillende Resultat. Skal ikke være udsat for Sprøjteskade.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor, på ældre Træer nærmest lille, på unge Træer ret stor. 6,5—9 cm høj og 6,5—7,5 cm bred.

Formen. Bred Topform. Bugen sidder nær ved det meget bredt afrundede Bægerparti, fra hvilket Frugten er jævnt tilspidset og afrundet. De højtbyggede Frugter kan være noget indbuede ved Stilkpartiet. Er en i Formen noget massiv og ikke særlig smuk Pære.

Farven. Den græsgrønne Grundfarve er overtrukket af en hvidlig Dug, der giver Frugten et blåligt Skær. Senere bliver Grundfarven mat, noget hvidliggrøn og ender med at blive mat hvidlig gul. Der er ingen egentlig Dækfarve, men Solsiden kan have en varmere gul Tone. Huden er ru og ujævn, den er tæt oversået med større og mindre grå Hudpunkter og er ofte forsynet med Rustfigurer.

Bægeret er lille og lukket, dets Blade er smalle og korte. Bægerhulen er flad og bred, de ulige store, bredt afrundede Ribber gør den ofte noget skæv. Nogle Frugter har en Fure fra Bægeret op over det nedre Parti. Bægerrøret er tragtformet med dybtsiddende Grifler og højtstillede Rester af Støvtrå-dene. Undertiden er der en olivenfarvet Rustdannelse på Bægerpartiet.

Stilken er 1,5—2,5 cm lang, den er meget tyk og knortet, lidt krum og skævt indsat i Frugten. Stilkhulen kan være regelmæssig og ret stor, men den kan også helt mangle, og Stilken er da omgivet af større eller mindre Kødbulke. Stilkpartiet er ofte noget rustklædt.

Arenberg2.jpg
8-årigt Dværgtræ, 2 m højt og 1,5 m bredt.

Kødet er hvidgult, fint og saftigt, af en syrligsød Smag med nogen Aroma og en lidt bitter eller ram Eftersmag, der især er fremtrædende hos Huden. H. C. Bredsted, der beskriver Frugternes Smag og Aroma meget indgående, siger om Arenberg: har en kraftig med Sødme tilstrækkelig mildnet Muskateller Vinsmag. Lugten svag.

Kærnehuset er højtbygget. Stencellerne er ikke meget udviklede. Kærnerne er meget store og brede, ægformede med lang, tynd Spids, lysebrune og med mørkebrunt Næbparti.

Modningstid. Plukkes omkring Midten af Oktober og har Sæson i November—Januar, undertiden længere. Er let at opbevare. I Erhvervsfrugtavlen vil det Spørgsmål melde sig, om man skal foretrække til Vinterforsyning at dyrke Vinterpærer, eller man hellere skal opbevare Høstpærer i Kølerum.

Anvendelse. Arenberg er en ganske god Spisepære. Hos os opnår den næppe sin fulde Udvikling og så fin en Kvalitet som i sydligere Lande. I ugunstige år må Frugten nok mest anvendes i Køkkenet, og her vil man måske finde, at den er lovlig lille.

Handelsværdien er uvis, da Sorten slet ikke er kendt i Handelen. Kan den udbydes til Salg efter Jul i god Kvalitet, vil den let kunne sælges. Sorteringen og Pakningen er meget let.

Dyrkningsværdi.

Arenberg er en af de gode, sildige Vinterpærer, der kan være Tale om at dyrke her i Landet, og derfor bør den forsøges. Først og fremmest i Erhvervsdyrkning på de allerbedste Pladser og helst espalieret.

Haveselskabets Gartner, J. B. Bentzien, begynder sin Omtale af Sorten således: Denne særdeles delikate Pære fortjener Havedyrkernes særlige Opmærksomhed, thi efter den Erfaring, jeg har gjort, egner den sig fortrinligt til Dyrkning hos os som fritstående Espalier eller Pyramide på et beskyttet Voksested.

Arenberg3.jpg
Arenberg. 56-årigt Træ i Landbohøjskolens Have. 7 m højt og 4 m bredt.