Beurré blanc.

Synonymer. Hvid Doyenné, Doyenné blanc, White Doyenné, Weisse Herbst-Butterbirne.

Historie. Sorten er meget gammel, det anføres endog, at den skal have været dyrket i Romerriget. Blev omtalt af Italieneren Gallo i 1559. I det 17. årh. er den under forskellige Navne beskrevet af franske Pomologer. I England har den været kendt siden først i det 17. årh. Formenes at være bragt til Amerika af Franskmændene. Også i Danmark er Sorten gammelkendt, idet den allerede var i Formering i den kgl. Frugttræplanteskole i Odense i 1795, således som det fremgår af den fra denne Planteskole opbevarede Håndprotokol med Fortegnelse over de i Formering værende Sorter. J. A. Bentzien beskrev den i 1861 under Navnet Hvid Høst-Smørpære. I »Den danske Frugthave« findes den som Beurré blanc. På Udstillingen i København i 1875 var der 30 Prøver af Beurré blanc, deraf 5 fra Sverige og 2 fra Norge. I 1873 frarådes den til Plantning i Jylland. Den har ikke været optaget på nogen Liste over anbefalede Sorter. Formeres kun lidt i danske Planteskoler og har i det hele taget kun ringe Udbredelse.

Træet.

I Planteskolen volder Sorten ingen Vanskelighed.

Grundstamme. Trives godt både på Vildstamme og Kvæde.

Beskrivelse af Træet. Beurré blanc danner en opret, stiv og forholdsvis fågrenet Krone med overhængende Skudspidser. Årsskuddene er middellange, på Dværgtræer mest korte og tykke. Barken gråbrun, på helt unge Skud gullig på Skygge- og rødlig på Solsiden. Barkporerne ses næsten ikke. Bladene er ovale til elliptiske, lidt bølgede, næsten fladt udbredte, friskgrønne med blågrøn Underside. Bladranden med mange afrundede, tildels grove Takker. Bladstilken tynd, middellang til lang, gul eller rødlig. Akselbladene meget lange og smalle. Bladknopperne store, ægformede, spidse, udstående. Frugtknopperne kort kegleformede, mørkebrune med blåligt Skær. Blomstrer tidligt i Sæsonen. Knopperne næsten hvide. Blomsterne små, har rosafarvede Støvknapper. Har normal Kromosombesætning og sætter villigt Frugt.

Dyrkningsforhold. Da Sorten nu er meget lidt kendt, foreligger der fra Medarbejdernes Side kun få Oplysninger om den. I Litteraturen er den fyldigt behandlet. I Landbohøjskolens Frugthave vokser et Dværgtræ moderat og sundt, det bærer godt, og Frugterne er ensartede, men ikke store. Sorten synes at være let at dyrke, når den ofres den normale Pleje, derunder fornøden Sprøjtning, da den er modtagelig for Skurv.

Beurreblanc1.jpg

Frugten.

Størrelsen. Lille til middelstor, 5,58 cm høj og 68 cm bred. De største Mål for Frugter fra helt unge Træer.

Formen. Minder om Dobbelt Philip i Form og Farve. Nogle Frugter kort ægformede som Høst Bergamot, andre kegleformede. Bugen sidder under Midten, hvorfra Frugten som oftest er regelmæssigt afrundet mod den brede Bægerende og stærkere aftagende mod Stilken. Overfladen noget ujævn og Tværsnittet ikke regelmæssigt rundt.

Farven. Den græsgrønne Grundfarve går under Modningen hurtigt over til Citrongult. På Solsiden kan enkelte Frugter have lidt Brunrødt, ofte i afbrudte Striber. Huden er noget ru, tynd og se j g, den er forsynet med talrige brune Hudpunkter af forskellig Størrelse og ofte med Rustfigurer. Nogle Frugter kan have en gråbrun, forkorket Længdestribe.

Bægeret er lille og lukket, dets Blade er korte og tykke. Det sidder i en bred og flad Nedsænkning, der ofte er forsynet med en eller flere ret store Folder, der giver Bægerpartiet en noget uregelmæssig Form. Bægerrøret er bæger- og tragtformet med dybtsiddende Grifler og højtstillede Støvtråde.

Stilken er l til 1,5 cm lang, lidt krum, tyk og knortet, undertiden forsynet med en temmelig veludviklet Knop. Stilkhulen kan være ret dyb og regelmæssig, dog også skæv og med kraftig Kødbulk. Ved den ene Side kan Stilken have en Kødpukkel. Rust kan forekomme i og omkring Stilkgruben.

Kødet er hvidligt med gule årer, det er fast, grovt og knasende, moderat saftigt og af en sødlig Smag uden megen Aroma. Lugten syrlig.

Kærnehuset er løgformet, temmelig stort og med et bredt Stencellebånd omkring. Kærnerne ikke altid veludviklede, kan være store, bredt ægformede og sortebrune.

Beurreblanc2.jpg
10-årigt Dværgtræ, 3 m højt og 2 m bredt.

Modningstid. Plukkes sidst i September. Har Sæson i Oktober og lidt ind i November. Rådner hurtigt indvendig fra; dette kan ske, selv om Frugten udvendig er hård og synes ganske umoden.

Anvendelse. Er en Spisepære af 2. Rang. Når det anføres, at Frugtens Kvalitet nu er dårligere end tidligere, og at dette skulde skyldes Alderdomssvækkelse hos Sorten, er dette sikkert ikke rigtigt. Forklaringen er nok den, at der er kommet nye og bedre Sorter frem.

Handelsværdien. Frugten er for lille og uanselig samt kommer på en Tid, hvor der ikke er Mangel på Pærer, hvorfor den ikke vil være nogen god Handelsvare. Er let at sortere og pakke.

Dyrkningsværdi.

Beurré blanc er blevet overfløjet af andre Sorter og kan ikke anbefales til Plantning. Den er dog en så gammel, karakteristisk og god Sort, at den er Omtale værd.
Beurreblanc3.jpg
Beurré blanc. 10-årigt Dværgtræ i Landbohøjskolens Have, 4 m højt og 3 m bredt.

Beurreblanc4.jpg
Beurré blanc. 25-årigt Vildstammetræ. 9 m højt og 6 m bredt.