Conseiller de la Cour.

Synonymer. Maréchal de Cour, Hofratsbirne, Hovrådspäron.

Historie. Sorten er tiltrukket af Belgieren van Mons og opkaldt efter hans Søn, der var Rådsherre i Bryssel. Den bar første Gang Frugt i 1841. Den belgiske Pomolog A. Bivort modtog i 1842 Podekviste fra Tiltrækkeren, mærket Maréchal de Cour. Den franske Pomolog André Leroy har beholdt dette Navn i sin Pomologi fra 1869, medens det franske pomologiske Selskab i sin Fortegnelse fra 1927 har Conseiller de la Cour. Englænderen Bunyard bruger Formen M. de la C. Bivort beskrev den i 1853 og atter i 1857, sidste Gang under Navnet Duc d'Orléans. H. C. Bredsted, der beskrev Sorten i 1890 under det her benyttede Navn, oplyser intet om, hvornår den er kommet til Danmark; Der var udstillet 11 Prøver af den i København i 1875. Det jydske Haveselskab har den på sin Liste fra 1895 som egnet til Espaliering. I 1888 anbefalede Gartnerforeningen den til almindelig Plantning på Øerne, og i 1914 anbefaledes den igen. Den anbefaledes også til Plantning efter Frugtsortsundersøgelsen i 191622. Den var dengang Nr. 24 i Planteskolerne efter Antal af Pæretræer under Tiltrækning.

Træet.

I Planteskolen er Sorten meget let at tiltrække; den danner kraftige Træer både på Vildstamme og Dværg. Kan eventuelt bruges som Mellemstamme.

Grundstamme. Kan med Held dyrkes på såvel Vildstamme- som Dværgunderlag.

Beskrivelse af Træet. Conseiller de la Cour udvikler sig til et stort og kraftigt Træ af høj, opret Vækst; bliver dog efterhånden også bred, da de ældre Grene er noget hængende. Årsskuddene er talrige, meget tykke og kraftige. Barken er matbrun til sortbrun og med store Porer. Bladene er yppige, talrige og store, de er omvendt ægformede til ovale, næsten fladt udbredte og med påsat Spids. Oversiden er friskgrøn og lidt glinsende, medens Undersiden er blågrøn. Randen har afrundede Takker forsynet med en Spids. Bladstilken er middellang til lang, kraftig og med fortykket Basis. Akselbladene mangler eller falder hurtigt af. Bladknopperne er brede, tilspidsede, askegrå; Frugtknopperne er ægformede og spidse. Træet blomstrer henimod Midten af Sæsonen. Knopperne er flade, let rosa, Blomsterne er store, fladt udbredte og ret kønne. Skønt Sorten er triploid, sætter den ret villigt Frugt, men der må være gode Bestøvningssorter i Nærheden.

Dyrkningsforhold. Sorten regnes ikke for at være særlig hårdfør: »I Vinteren 1940 frøs en Del 23 års Planteskoletræer ned«, »Hårdførheden ikke stor her«, »90 pCt. af Blomsterne blev ødelagt i 1938«. Den bør derfor kun plantes under gunstige Forhold. Træerne kan blive gamle; der findes mange Træer, som er 50 år og derover, i fuld Vækst og Bæring. Vildstammetræer kræver megen Plads, ca. 10 m til Slut, Dværgtræer kan nøjes med 6 m. Det meget høje og spidskronede Træ er smukt til brede Alleer. Træerne kræver dog Læ på udsat Plads, selv om Frugten sidder godt fast. Synes ikke at være fordringsfuld med Hensyn til Jordbunden, »vokser mærkværdig godt på Kalkjord« og ligeledes på let Jord. Træerne formes i Ungdommen, men behøver ellers ikke megen Beskæring. Sorten ompodes ikke så sjældent og egner sig godt hertil. Frugtbarheden kan indtræde tidligt, men er som Helhed kun jævnt god og ikke regelmæssig. Frugtudtynding er som Regel upåkrævet.

Conseiller1.jpg

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Conseiller de la Cour hører til de trivelige og sunde Sorter, der ikke kræver megen Pasning. Kan dog blive angrebet ret slemt af Skurv, ligesom Kræft kan være generende; sidstnævnte Svamp kan også angribe Frugterne. Af Skadedyr er særlig Galmyg og Pærethrips noteret. Den nødvendige Sprøjtning tåles godt af Blade og Frugt.

Frugten.

Størrelsen. Stor. 89,5 cm høj og 5,57,5 cm bred. Formen varierer fra Kegleform til Topform og Pæreform. Bugen sidder under Midten, hvorfra Frugten er jævnt afrundet mod den brede Bægerende og mere eller mindre tilspidset mod Stilkenden, som dog kan være ret bred; nogle Frugter er konkave. Er en næsten jævn, velformet og godt udseende Pære.

Conseiller2.jpg
8-årigt Dværgtræ, 4 m højt og 3,5 m bredt.

Farven. Den matgrønne Grundfarve går efterhånden over i en lys gulgrøn Tone hos nogle Frugter og i en mere guldgul hos andre. Solsiden kan være citrongul og mere eller mindre dækket af en rødlig Abrikosfarve. Huden er tyk og ru; under Modningen er den temmelig sart og bliver let brunskjoldet. Meget karakteristiske er de store og tætsiddende Hudpunkter, indrammet af grønt. Rustdannelser forekommer, især omkring Stilken.

Bægeret er lille og åbent, dets Blade er lange, smalle, opret-stående og med tilbagebøjet Spids. Bægeret kan sidde næsten oven på Frugten eller i en flad, temmelig bred Hule omgivet af ret grove, forskelligartede Ribber. Støv-trådene sidder højt i det skålformede Bægerrør, der er omgivet af en kraftig Stencelledannelse. Griflerne udspringer længere nede i Frugten.

Stilken er 2,53 cm lang, tyk og fortykket ved Basis, ofte skævt indsat i Frugten. Stilkgruben kan være temmelig dyb, men ofte mangler den næsten helt. Som Regel er der en kraftig Kødbulk på Stilkendens ene Side.

Kødet er hvidt med gulligt eller grønligt Skær, det er grovt og meget grynet, løst og saftrigt. Smagen er sød og kraftig, aromatisk og lidt snerpende. Lugten er syrlig og stram.

Kærnehuset er ovalt, det er omgivet af Stenceller. Kamrene er små og smalle. Kærnerne er oftest dårligt udviklede, store, spidse og næsten sorte.

Modningstid. Frugten plukkes ikke for sent, omkring først i Oktober og har derefter Sæson i ca. 4 Uger. Der bliver således ikke Tale om nogen lang Opbevaring.

Anvendelse. Conseiller de la Cour er en grov Pære af anden Kvalitet. Meningerne om den er noget forskellige. Kan formentlig med Fordel anvendes i Køkkenet.

Handelsværdien er ikke meget stor og vil rimeligvis blive dårlig, hvis der udbydes større Partier Frugt. Sorteringen og Pakningen volder ikke Vanskeligheder.

Dyrkningsværdi.

Conseiller de la Cour er en letdyrkelig, almindelig udbredt og velkendt Sort, som imidlertid er overfløjet af andre og mere fordelagtige Sorter. Den kan derfor næppe anbefales til Plantning ud over i Sortssamlinger og store Privathaver. Dyrkningen er let, men Frugten er ikke meget værdifuld.

Conseiller3.jpg Conseiller de la Cour. 32-årigt Vildstammetræ i »Nordlund« Frugtplantage, Avedøre. 7 m højt og 5 m bredt.