Eyewood.

Synonymer. Eyewood Bergamotte.

Historie. Sorten er omkring 1822 tiltrukket ved Frøudsæd af Formanden for London Horticultural Society i England, Thomas Andrew Knight, som ivrigt arbejdede med Tiltrækning af nye Frugtsorter. Kom frem ved Downton Castle og blev opkaldt efter Landskabet Eyewood nær ved Kingston i Herefordshire. Er nu alm. udbredt. Er sikkert indført til Danmark af Haveselskabet, på hvis Fortegnelse fra 1840 den findes. Beskrevet af Bentzien i 1861 og af ham anbefalet til alm. Plantning. Er også medtaget i »Den danske Frugthave«, hvor Ditlev Eltzholtz siger, at den ikke bør savnes i vore Frugthaver. Den synes da også hurtigt at have vundet Udbredelse, idet der på Udstillingen i København i 1875 var 46 Numre af den, deraf 3 fra Sverige og l fra Norge. I 1888 anbefaledes den til Plantning i Jyllands bedre stillede Egne og i 1914 til alm. Plantning. Efter Frugtsortsundersøgelsen i 191822 blev den anbefalet til Plantning i nogle af Landets Egne; den udgjorde da ca. 2 % af de undersøgte Pæretræer og var Nr. 15 i Planteskolerne efter Antal Træer under Tiltrækning. I 1937 var den Nr. 20 med 1180 Træer, overvejende på Vildstamme.

Træet.

I Planteskolen er Sorten meget let at arbejde med, den giver kraftige Træer af opret Vækst og med tyk Stamme.

Grundstamme. På Vildstamme vokser den godt, men meget dår-ligt direkte på Kvæde, hvorfor der må anvendes Mellempodning, hvis Dværgtræer ønskes.

Beskrivelse af Træet. Danner et højt Træ med en ret bred Krone med lange, noget tynde og udadrettede Grene. Bliver som Regel efter-hånden højstammet. Årsskuddene middellange, kraftige, noget buede, Barken lysebrun, senere askegrå; Porerne ses ikke meget. Bladene, der er næsten helrandede, er tætsiddende, ægformede med kort Spids; på Langskuddene er de små og har kort, stiv Stilk, medens de på Dværgskuddene er større og har en længere og tyndere Stilk. De er skarpt rendeformede og lidt buede, tykke, matgrønne på Oversiden og lysere på Undersiden. Akselbladene små og smalle. Der kan være mange og veludviklede Knopskælsblade. Bladknopperne er store, rundagtige, askegrå og meget udstående. Frugtknopperne er ægrunde, mørkebrune. Har store, næsten flade, smukke Blomster. Blomstrer omtrent midt i Sæsonen. Har normalt Antal Kromosomer, danner godt Blomsterstøv og er meget villigt bærende.

Eyewood1.jpg

Dyrkningsforhold. Eyewood kan blive et stort og gammelt Træ, 100 år og sandsynligvis mere. Kan udnytte en Slutafstand af 10 12 m. Mellempodede Dværgtræer kan blive brede og egner sig ikke til Plantning i Blanding med andre Dværgtræer. Er en meget hårdfør Sort. selv om den tog nogen Skade i de strenge Vintre. Er vindfør og kan eventuelt bruges som Lætræ, men da Frugten skal plukkes sent og er tilbøjelig til at blæse ned, er Læ for Træet dog fordelagtigt. Kan trives på al Slags Jord. Skønt Sorten er nøjsom, bør rigtbærende Træer gødes godt for at få Frugten så stor som muligt. Udover nogen Formning i de første år anvendes Beskæring kun lidt. Træet danner en tilpas åben Krone af sig selv. Frugtbarheden er stor til meget stor for ældre Træer, medens unge Vildstammetræer kan lade vente noget på sig. Frugterne sidder ofte i Klynger og bliver da kun små, hvorfor en Udtynding vilde være nyttig, men den foretages næppe ret ofte. En Overgang var Sorten ikke særlig højt vurderet, og man var tilbøjelig til at ompode Træerne, men i de senere år har der været mere Interesse for den, og den er her og der anvendt til Indpodning i andre Sorter.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Er en sund og letdyrkelig Sort, som dog også kan angribes noget af Skurv. Tåler godt Kemikalierne. Desværre er Frugten tilbøjelig til efter Skurvangreb og vedholdende Regnvejr at få dybe Revner omkring Stilkpartiet.

Frugten.

Størrelsen. Lille 4,55,5 cm høj og 56,5 cm bred.

Formen. Fladrund til topformet. Bugen sidder omtrent på Midten, hvorfra Frugten aftager mest mod Stilkenden. Er lidt kantet og furet, skæv og uregelmæssig og er en ikke særlig køn Pære. Af Form meget mindende om Bergamotter.

Farven. Grundfarven er lys græsgrøn med blåligt Skær. Bliver ved fuld Modenhed mat gul til grågul. Er som Regel uden Dækfarve, men stærkt belyste Frugter kan have en først brunlig rød, senere matrosa Solside. Huden er tyk og sej g, uden Afsmag. Den er meget tæt over-sået med små gråbrune Hudpunkter samt ofte med større eller mindre Partier af kanelbrun Rust.

Eyewood2.jpg
8-årigt Dværgtræ, 3 m højt og 2,5 m bredt.

Bægeret er meget stort og åbent, dets Blade er meget brede og ret lange, fladt udbredte og tynde. Bægerhulen er bred, meget flad, omtrent helt jævn og regelmæssig. Bægerrøret er en meget bred og flad Skål med højtsiddende Støvtråde.

Stilken er middellang til meget lang, indtil 4 cm. Den kan være tynd, men også temmelig tyk, krum eller lige og strittende: Stilkgruben er flad, kan næsten helt mangle.

Kødet er hvidt, fast, lidt sejgt og grynet samt moderat saftigt. Det er syrligsødt og uden megen Aroma. Til Slut bliver Kødet hvidgult og af blød Konsistens.

Kærnehuset er ret stort og omgivet af et Bælte med små Stenceller. Nogle af Kærnerne er golde, de fuldt udviklede er store, langt ægformede og brune.

Modningstid. Plukkes i sidste Halvdel af Oktober Måned, helst så sent som det er muligt under Hensyntagen til Faren for Frostskade. Brugssæsonen er November, undertiden lidt ind i December. Ikke altid let at opbevare. Taber Frugten i Udseende, bliver den helt ubetydelig at se på.

Anvendelse. For syrlig til at være en god Spisepære. Er nærmest en Køkkenfrugt, men er dog lovlig lille hertil. Anbefales til Henkogning (Kødet bliver rødt) og til Syltning sammen med Tyttebær samt Tørring m. v.

Handelsværdien er kun jævn god, »er der rigeligt med Pærer, bringer Eyewood ikke mange Penge hjem«. Sælges ofte under Navn af Bergamot, hvilket formentlig skal bringe den i en finere Klasse. Må sorteres skarpt, da de helt små Frugter har ringe Handelsværdi. Har en Fordel deri, at den kan sælges billigt; men er på den anden Side ikke velegnet til Gadehandel.

Dyrkningsværdi.

Eyewood er så hårdfør og letdyrkelig, at den kan plantes overalt i Landet. Den hører nærmest hjemme i ekstensiv Frugtavl. Vil man ofre Pasning og Pleje på Pæretræer, bør det komme værdifuldere Sorter tilgode. Når der ses bort fra store Privathaver, bør Sorten formentlig kun dyrkes som Dværgtræ og i større Udstrækning kun, hvor man har Mulighed for Salg til Konservesfabrik.

Eyewood3.jpg
Eyewood. 45-årigt Vildstammetræ i Guldborghave. 8 m højt og 7 m bredt.