Jeanne d'Arc.

Synonymer. Ingen

Historie. Sorten er tiltrukket af A. Sannier i Rouen i Frankrig ved Krydsning af Diel med Comice. Den blev bragt i Handelen i 1893 og i 1903 anbefalet af det franske pomologiske Selskab. Er omtalt og afbildet i Farve i Revue Horticole 1904. Den blev udbudt fra Mathiesens Planteskole i 1929. Ved Frugtsortsundersøgelserne i 1918—22 blev der noteret om den i Sorø Distrikt. Nogen nævneværdig Udbredelse har Sorten ikke fået i Danmark. -

Frugten.

I Planteskolen er Sorten formentlig let at tiltrække.

Grundstamme. Bør sikkert dyrkes på Dværgrod.

Beskrivelse af Træet. Unge Træer har en stiv opret Vækst med kraftige, tætsiddende Grene. Årsskuddene er lange og tykke. Barken brun, senere grå. Barkporerne er små og ikke meget synlige. Bladene er middelstore, ovale til elliptiske, nogle omvendt ægformede; de er talrige, har kort Spids og fine Takker. De er mørkegrønne, glinsende og næsten fladt udbredte. Bladstilken kort til middellang, ret tynd. Akselbladene korte og brede. Knopperne er store og sidder over fremtrædende Bladar. Frugtsporerne korte; Frugtknopperne store, tykke, butte og mørkebrune. Blomstrer sidst på Sæsonen. Blomsterne næsten lukkede. Støvknapperne udtømmes hurtigt. Har normal Kromosombesætning. Er nogenlunde frugtbar.

Dyrkningsforhold. Må som andre sildige Pæresorter dyrkes under de bedste Forhold: Læ, varm Jord og høj Gennemsnitstemperatur. Led stedvis Skade i de strenge Vintre. Træet kan formentlig blive gammelt. Det tåler godt Beskæring.

Jeanne1.jpg

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Frugten kan blive angrebet af Skurv; en Medarbejder anbefaler 4 Gange Sprøjtning.

Frugten.

Størrelsen. Stor. 7,5—9,5 cm høj og 6—7 cm bred.

Formen. Uregelmæssig grov Pæreform. Bugen sidder under Midten. Bægerenden bredt tilspidset, Stilkenden indbuet på den ene Side eller helt rundt, den er tyk og bredt afskåret. Er en noget massiv og uelegant udseende Pære. Ligner Diel en hel Del, men minder ved Bægeret også om Comice.

Jeanne2.jpg
Jeanne d'Arc. 3,5 m højt og 1,5 m bredt.

Farven. Den mat græsgrønne Grundfarve bliver citrongul. Dækfarve mangler eller er kun til Stede som en Antydning på den umodne Frugt. Huden er ru, meget tæt punkteret med små brune Hudpunkter. Større eller mindre Partier af Frugten kan være dækket eller marmoreret med brun Rust.

Bægeret er stort og åbent og har lange, spidse Blade. Bægerhulen er dyb og ret snæver, omgivet af grove, afrundede Ribber, der fortsætter op ad Frugten og gør denne noget kantet. Bægerrøret er en rund Skål med højtsiddende Støvtråde. Griflerne sidder i et meget langt Rør.

Stilken er 2,5 cm lang, den er meget tyk og kraftig, lidt krum og ofte skævt indsat i Frugten. Stilkgruben er dyb og bred, omgivet af grove Ribber eller en hel Kødvold.

Kødet er hvidt, halvfint, saftigt og af en behagelig sødlig Smag med krydret Aroma.

Kærnehuset er stort og omgivet af fremtrædende Stencelledannelser, Kærnerne er veludviklede, meget store og brede og med et lille Næb.

Modningstid. Plukkes sidst i Oktober Måned og har Sæson i November—December.

Anvendelse. Er en god Spisepære.

Handelsværdien betegnes som god.

Dyrkningsværdi.

Jeanne d'Arc må komme i Betragtning, hvis vi skal forsyne os selv med Pærer Sæsonen igennem. Under gode Forhold vil den kunne lykkes her i Landet i Privathaver og i Plantagedrift. Velegnet til Espaliering. Frugtbarheden kunde ønskes større og mere regelmæssig.