Juli Dekan.

Synonymer. Juli-Dekanpære, Julipäron, Doyenné de juillet, Doyenné d'été. Summer Doyenné, Juli Dechantsbirne.

Historie. I Henhold til E. A. Bunyard i »A handbook of hardy fruits« er Sorten tiltrukket af Kapucinermunke i Mons i Belgien omkring år 1700. Den blev udbredt af van Mons. Er nu alm. dyrket i mange Lande. Er omkring år 1800 beskrevet af den tyske Pomolog Diel under Navnet Sommerdechantsbirne og må formodes at være kommet her til Landet i første Halvdel af det 19. årh.; nærmere herom foreligger ikke. Bredsted er den første danske Pomolog, der omtaler Sorten. Den anbefaledes i 1888 til Plantning i Jylland og i 1914 til alm. Plantning. Efter Frugtsortsundersøgelsen 191822 blev den anbefalet som en Hovedsort. Den udgjorde 2 % af de undersøgte Pæretræer og var Nr. 6 i Planteskolerne efter Antal Pæretræer under Tiltrækning. I 193739 var den Nr. 14 med 4000 Træer om året, de allerfleste på Vildstamme. Sorten er i Tilbagegang til Fordel for Colorée de Juillet og andre mere storfrugtede Sommerpærer.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at formere, den giver kraftige og smukke Træer.

Grundstamme. Er bedst på Vildstamme. Bliver kun lille og af kort Varighed på Kvæde. Vil man dyrke den som Dværgtræ, bør der anvendes Mellempodning.

Beskrivelse af Træet. Danner på Vildstamme et smalt, senere dog noget bredere, opretvoksende, højt Træ; på Dværgstamme et lille og svagt Træ af uregelmæssig Vækst. Årsskuddene fåtallige, lange og tynde; kan dog også være korte og tykke. Barken rødligbrun med ikke meget synlige Porer og undertiden med Korkdannelser. Bladene middelstore, ovale, elliptiske til lancetformede, friskgrønne, på Undersiden lysegrønne. Randen skarpt savtakket. Stilken temmelig lang, på Langskudsbladene tyk, på Dværgskudsbladene tynd, kraftig, rødlig om Efteråret. Bladene på Langskuddene buede og rendeformede. Bladknopperne middelstore, tilliggende. Frugtknopperne små, ægformede, mørkebrune. Blomstrer i Midtsæsonen. Blomsterknopperne hvide med rosa Striber. Blomsterne ret små, talrige, sidder mellem mange Blade. Har normal Kromosombesætning. Sætter meget villigt Frugt.

Dyrkningsforhold. Træerne af Juli Dekan kan blive gamle, måske 100 år på Vildstamme, medens Dværgtræer ofte kun lever kort. Det høje og til at begynde med slanke Træ kan godt med Alderen blive temmelig bredt og kræve en Slutafstand af 810 m. Sorten er meget hårdfør, selv om den ikke helt gik fri for Skade i de strenge Vintre. Da Frugten plukkes tidligt, forårsager de sædvanlige Efterårsstorme ikke noget Frugtfald. I de mildeste Egne kan Sorten anvendes til Overlæ, medens den på udsatte Steder selv kræver Læ. Kommer Træets Top op i Vindzonen, anbefales det at kappe den af. Trives på al Slags Jord. Bør gødes godt for at holde Træet i passende Vækst og få de ofte rigeligt ansatte Frugter frem til ordentlig Størrelse. For Formningens Skyld behøves der ikke megen Beskæring, hvorimod det for at holde især Dværgtræer i Vækst kan være formålstjenligt med nogen Beskæring, også for at tynde ud i de mange Frugtsporer og derved spare Frugtudtynding. Frugtbarheden er tidligt indtrædende samt stor og som Regel årlig. Frugtudtynding ofte påkrævet, også fordi Frugterne tit sidder flere sammen, men udføres sjældnere, da Rentabiliteten deraf er tvivlsom. At bruge Juli Dekan til Indpodning i andre Sorter bliver der vel sjældent Tale om, derimod oftere om Ompodning, hvilket udmærket kan lykkes.

Juli Dekan1.jpg
Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Sorten er meget sund, selv om de almindelige Sygdomme og Skadedyr kan angribe den. Kan derfor næsten overlades til sig selv i denne Henseende, hvad der for Privathaveejeren er en stor Fordel. Kan behandles med de sædvanlige Kemikalier; Svidning efter Brug af 2 % Svovlkalk kan forekomme.

Frugten.

Størrelsen. Lille, 45 cm høj og 45 cm bred.

Formen. Afstumpet Kegleform med Bugen under Midten. Bægerhulen afrundet og flad, Stilkenden kan være tilspidset, men er på de større Frugter afrundet. Nogle Frugter har på den ene Side en Længdefure. Er en lille, pæn, regelmæssig Pære.

Farven. Indtil Modningen begynder, er Skyggesiden glinsende grøn og Solsiden med brunrød Farve. Hos modne Frugter er Grundfarven smuk citrongul, og Solsiden kan være dækket af en stærk, ildrød Farve; hos de fleste Frugter er Dækfarven lysere og udbredt i Striber og Prikker. Huden er tynd, skør, glat og glinsende. De umodne Frugter har på Skyggesiden talrige, små, gulgrå Prikker; på den modne Frugt er de omgivet af Rødt, hvorved der fremkommer en køn og karakteristisk Punktering.

Juli Dekan2.jpg
10-årigt Dværgtræ, 2,5 m højt og l m bredt.

Bægeret er lille og halvåbent, dets Blade er kødede ved Grunden, små og spidse. Bægerhulen flad og med små Ribber, som hurtigt fortaber sig over Frugten. Bægerrøret fladt afrundet med højtstillede Støv-tråde. Griflerne adskilte til Bægerrørets Grund, der er gulligbrun, men derefter sammenvoksede og ses tydeligt helt ned til Kærnehuset.

Stilken er 34 cm lang, brun og temmelig tyk, især ved Basis, hvorfor »Moderkagen« er fremtrædende. Stilken sidder i en som Regel meget lille Grube, der kan have en Kødbulk på den ene Side. Hos større Frugter sidder den i en lille, regelmæssig Fordybning.

Kødet er hvidt eller svagt gulligt, det er halvsmeltende, lidt melet, saftigt og af en behagelig sød Smag uden megen Aroma. Næsten uden Stendannelser.

Kærnehuset er højt løgformet. De små Kamre indeholder veludviklede, mørkebrune, regelmæssige Kærner.

Modningstid. Plukkes fra sidst i Juli til ind i August, og helst efter-hånden, som Frugten begynder at gulne. Bruges straks eller hurtigst muligt efter Plukningen, og der bliver således ikke Tale om nogen Opbevaring.

Anvendelse. Er en god Spisepære, når den nydes på det rette Tidspunkt. Den tidlige Modning bøder på den ikke helt fine Kvalitet og Frugtens ringe Størrelse.

Handelsværdien er nogenlunde. Kan dog på Grund af den ringe Holdbarhed kun udbydes i begrænsede Mængder. Egner sig kun til Lokalhandel. Sorteringen let, men kræver en Del Arbejde. Frugten lægges løst i Kasserne.

Dyrkningsværdi.

Juli Dekan kan trives i alle Landets Egne. I Erhvervsdyrkning er den overfløjet af mere storfrugtede Sorter og kan derfor ikke anbefales til Plantning. I Privathaver har den fremdeles sin Berettigelse på Grund af den tidlige Modning; og ikke mindst Børnene vil være glade for et Træ af den. Er måske mest fordelagtig i de mindre gode Frugtegne. Dværgtræer vil i en lille Have ikke fylde ret meget. Det er her en Fordel, at Træet tåler stærk Beskæring. Kan anvendes til fritstå-ende Espalier og som en Slags Hæk til Adskillelse af Kvarterer i Haven.

Juli Dekan3.jpg
Juli Dekan. 28-årigt Vildstammetræ i Vipperød Frugtplantage. 8 m højt og 5 m bredt.