Laxtons Superb.

Synonymer. Ingen.

Historie. Sorten er tiltrukket af det engelske Firma Laxton Brothers i Bedford ved Krydsning mellem Superfin og Williams. Den ligner begge Forældrene. Blev prisbelønnet i 1915. Til Sverige kom Sorten sidst i 1920erne. Den blev udbudt til Salg i Kataloget fra Mathiesens Planteskole i Korsør i 1933. Sorten har endnu ikke vundet nogen stor Udbredelse i Danmark. Den må ikke forveksles med Pæresorten Laxtons early Market og naturligvis heller ikke med den Æblesort, den noget upraktisk har fået Navn fælles med.

Træet.

I Planteskolen er der ingen Vanskeligheder med Sorten.

Grundstamme. Trives på både Vildstamme og Dværg; måske dog bedst på førstnævnte, da Væksten er ret svag.

Beskrivelse af Træet. På Dværgrod er Træet langsomtvoksende. Det er ejendommeligt ved sine zigzagbøjede Grene. Årsskuddene er korte og tykke. Barken er gråbrun, undertiden med sprængte Korkdannelser, der er glinsende grå. Bladene er ovale, noget rendeformede; har kort Spids og ret grove Takker i Randen. Knopperne er store og spidse, udstående og med askegrå Tegninger. Frugtknopperne er små, rundagtige og indsnævrede forneden. Blomstrer sent på Sæsonen. Blomsterne er små, halvåbne. Sorten er diploid og sætter villigt Frugt.

Dyrkningsforhold. Sorten er endnu så lidt kendt, at der ikke kan gives udtømmende Oplysninger om den. Den forholder sig antagelig som Williams og Dr. Jules Guyot med Hensyn til Krav til Jordbund, Læ, Gødskning og Beskæring. Frugtbarheden er tidligt indtrædende og rig. Fra England angives, at Sorten er delvis selvfertil, hvorfor Spørgs-målet om egnede Bestøvningssorter ikke skulde kunne volde større Vanskelighed. Fra samme Land betegnes Sorten som hårdfør.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Herom foreligger der intet; men man kan gå ud fra, at der må sprøjtes mod Skurv.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor. .78 cm høj og 67 cm bred. Formen. Topform til Pæreform. Bugen under Midten. Flad eller tilspidset ved Bægerenden. Stilkenden indbuet og skæv; kan være kort og tyk, men også temmelig lang og tynd. Frugten er ujævn og mere eller mindre buklet; karakteristisk, men ikke særlig køn Form.

Farven. Den græsgrønne Grundfarve bliver gulgrøn til citrongul. Solsiden rødbrunlig med hvidlig Dug, senere kan Dækfarven være smuk gulorange i afbrudt, uregelmæssig Stribning. En stor Del af Frugten kan være dækket af en olivengrøn eller brunlig Rust, der især er fremtrædende på Solsidens Stilk- og Bægerende. Huden er tynd, glinsende og sart. Hudpunkterne er på Solsiden omgivet af gult.

LaxtonsS1.jpg
Laxtons Superb, 2 m højt og 2 m bredt.

Bægeret er lille, lukket eller halvåbent, det sidder i en lille og flad Nedsænkning, der er omgivet af ret kraftige Ribber, mellem hvilke der kan være dybe Furer. Ribberne fortsætter op over Frugten og gør denne noget kantet. Bægerrøret er snævert tragtformet og med højtsiddende Støvtråde.

Stilken er ca. 3 cm lang, tyk og noget krummet, gråbrunlig og med fortykket Basis samt ofte med en lille knoplignende Dannelse. Stilken, der er skævt indsat i Frugten, kan sidde i direkte Forlængelse af denne, men ofte er der en flad, uregelmæssig Stilkgrube eller en Kødsvulst ved den ene Side af Stilken.

Kødet er hvidgult, løst, noget grynet, ret saftigt og af en behagelig sødligsur Smag uden synderlig Aroma. Vellugtende.

Kærnehuset er rundagtigt og uden Stendannelser. De gulliggrønne Karstrenge er iøjnefaldende. Kærnerne er ofte golde, ellers store, brede og langt tilspidsede, sortebrune.

Modningstid. Plukkes først i September og har Sæson i ca. en Måned. Ved sen Plukning kan den ligesom Williams udvikle Moskussmag. Anvendelse. Laxtons Superb er en Spisepære af anden Rang.

Handelsværdi. Er næppe særlig stor for denne noget aparte udseende Pære, der kommer sammen med adskillige andre Sorter.

Dyrkningsværdi.

Laxtons Superb anbefales til forsøgsvis Plantning i private Haver og Plantager. Det må dog anses for noget tvivlsomt, om den kan erobre sig en større og varig Plads. Fra Frugthandlerside bemærkes: »Er for uens i Smag og Udseende; er den lille, er den ofte for grøn, og er den for stor, bliver den let melet«. Må sælges før Williams og Guyot for at have Interesse.