Nelis.

Se billede:  http://www.pometet.kvl.dk/Paerehistorier/Nelis.htm

Synonymer. Nélis's Vinterpære, Nelis d'hiver, Bonne de Malines, Bonne Malinoise, Colomas Winterbutterbirne.

Historie. Er tiltrukket ved Frøudsæd først i det 19. årh. af Råd-mand Jean Charles Nelis i Malines i Belgien. Grev Coloma var virksom for dens Udbredelse, deraf dens Synonym: Coloma d'hiver. Til England kom Sorten i 1818, og i 1823 kom den til U. S. A., hvor den nu er Hovedsorten blandt Vinterpærer. Til Sverige kom den omkring 1850. Her til Landet er den sikkert indført af Haveselskabet, på hvis Liste fra 1840 der er opført en Colomas Vinter. I 1861 blev den beskrevet og stærkt anbefalet af Haveselskabets meget frugtavlsinteresserede og initiativrige Gartner, J. A. Bentzien. I »Den danske Frugthave« beskrives den i 1870 af D. Eltzholtz under Navnet Vinter Nelis, og det anføres, at danske Frugtelskere sætter stor Pris på den. Bredsted kalder den Nélis's Vinterpære og siger bl. a., at den ikke fylder meget i Skæppen. På Udstillingen i København i 1875 var der 31 Prøver af Nelis d'hiver, som desuden også var fremlagt under andre Navne. I 1875 anbefalede Det jydske Haveselskab den til Espaliering. I 1914 anbefaledes den ligeledes som Espaliersort. Ved Frugtsortsundersøgelsen gjorde den sig ikke gældende. Nogen stor Udbredelse har Sorten aldrig fået. I 1920 var den i Planteskolerne Nr. 29 efter Antal Pæretræer under Tiltrækning. I 1937 var den Nr. 19 med 1260 Træer, deraf de fleste på Dværgrod.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at formere, men den giver spinkle Træer, der må bindes til Stok.

Grundstamme. Trives godt både på Vildstamme og Kvæde. Da Sorten mest dyrkes som Espaliertræ, vil der egentlig kun være Brug for Vildstammetræer til store Espalierpladser. Dværgtræer må helst mellempodes.

Beskrivelse af Træet. Sorten danner lange, tynde Grene, der vokser uregelmæssigt, svajer ud til Siderne og bliver hængende. Årsskuddene lange og tynde, knæede og buede. Barken gullig med små, lidet synlige Porer. Bladene små, elliptiske, stærkt rendeformede, tilbagebøjede, delvis hængende, de er friskgrønne og glinsende, i Randen fint savtakkede. Bladstilken er tynd, middellang eller lang, rødlig ved Basis. Akselbladene er trådformede. Der findes nogle Knopskælsblade. Bladknopperne middelstore og butte. Frugtknopperne er små og spidse, mørkebrune med Askegråt. Sporerne korte. Blomstrer sidst på Sæsonen. Knopperne let rosa. Blomsterne talrige, middelstore, helt åbne; har smalle Kronblade med lang Negl. Støvknapperne er karminrøde. Blomstrer før Løvspring. Har 34 Kromosomer og sætter meget villigt Frugt.

Nelis1.jpg

Dyrkningsforhold. Træerne af Nelis kan blive gamle, på Vildstamme indtil 100 og på Kvæde indtil 60 år, skriver en Medarbejder. Kronen bliver efter-hånden ret bred, Dværgtræer kan komme til at fylde 57 m i Bredden. Sorten hører ikke til de mest hårdføre; »døde her af Frost«, »Træerne trives kun under de bedste Læforhold« og i en varm Jord. Kræver Beskæring for at få Form og Stivhed i Kronen. Danner korte Sporer og tåler udmærket Sporebeskæring. Rigtbærende Træer må måske beskæres for at blive animeret til Nyvækst. En fornuftig udført Beskæring kan lette Frugtudtyndingen, som kan være meget påkrævet, for at Frugterne kan få Størrelse. Frugtbarheden er tidligt indtrædende, stor og som Regel år-lig. Ønsker man Frugter af Nelis hurtigst muligt, kan den indpodes i andre Sorter, hvad den formentlig er velegnet til. Må gødes godt, for at Frugterne kan blive så store som muligt.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Kan blive så slemt angrebet af Skurv, at Træerne ødelægges. Kræft også noteret. Må passes med Sprøjtning; Bordeauxvædske kan give Sprøjteskade. Sorten holder ikke af kolde og våde Somre, men trives til Gengæld ypperligt i varme år.

Frugten.

Størrelsen. Lille til middelstor, 68 cm høj og 6-7,5 cm bred.

Formen. Rundagtig Topform. Bugen sidder under Midten. Bægerenden er bredt afrundet, Stilkenden er kort tilspidset, noget uregelmæssig og kantet. Nogle Frugter har en mere eller mindre dyb Fure fra Bæger til Stilk.

Nelis2.jpg
8-årigt Dværgtræ, 3 m højt og 2 m bredt.

Farven. Grundfarven er græsgrøn, senere gulliggrøn til gul. Dækfarve savnes. Frugten er meget tæt oversået med store, grå Hudpunkter og Rustdannelser, der kan flyde sammen til store Flader, især ved Bægerenden, Rusten har en smuk, olivengrøn, senere gulligbrun Farve med sølvagtigt Skær. Huden ru, tynd og uden Afsmag.

Bægeret er stort og åbent, det sidder i en bred og ret dyb Hule, der er lidt furet og kantet. Bægerbladene er brede, lange og tynde. Bægerrøret er en bred og flad Skål med højtstillede Støvtråde.

Stilken er 2,53,5 cm lang, ret tynd, krum; den sidder i en ret dyb Grube, ofte mellem to kraftige Kødbulke, flere sådanne eller en stor og en mindre. Mange Frugter er skæve og med skævt indsat Stilk.

Kødet er hvidt, fint og smeltende, meget saftigt og af en sød og fint aromatisk Smag.

Kærnehuset er lille, rundagtigt og næsten uden Stencelledannelse. Kærnerne er ofte veludviklede, de er store og lange med krum Spids og langt, skævt Næb, de er lysebrune med mørkere Rand.

Modningstid. Plukkes fra Midten af Oktober. Skal sidde længe for at nå fuld Udvikling. Har Sæson i November og December, men kan holde sig til ind i Januar. Er temmelig let at opbevare uden større Svind. Kan udmærket kølelagres.

Anvendelse. Er i sydligere Lande en meget fin Pære. Kan også blive meget god her i Landet; men hverken denne eller andre Vinterpærer opnår dog deres fulde Godhed hos os.

Handelsværdien. Nelis er godt kendt i den internationale Frugthandel og er vel anskrevet. Danskavlede Frugter kommer ikke frem i større Mængde. Da Frugten ofte af Ydre er temmelig uanselig, finder den navnlig Afsætning til Kendere. Har en heldig Sæson. Let at sortere, pakke og forsende.

Dyrkningsværdi.

Nelis kan ikke anbefales til alm. Plantning. Dyrkningen må indskrænkes til Espalier og for fritstående Træer særlig gunstige Steder. Der kan være Tale om at plante den i Espalier-Erhvervsplantninger. En Medarbejder, der har prøvet dette, anbefaler dog ikke Sorten hertil. I store Privathaver, hvor der er Plads til Espaliertræer, er den selvskrevet til at blive plantet.

Nelis3.jpg
Nelis. 35-årigt Vildstammetræ i Frugthaven ved Bregentved. 5 m højt og 3 m bredt.