Pierre Corneille.

Synonymer. Ingen. Formentlig opkaldt efter den franske Digter P. C.

Historie. I »Guide pratique de l'amateur de fruits«, 2. Udg., Paris 1895, er Sorten optaget på en Liste over nye Sorter. Det oplyses, at den er tiltrukket af en Hr. Sannier i Rouen i Frankrig som en Krydsning mellem Diel og Comice. Det må formodes, at Sorten har begyndt at bære før ovennævnte år. I »La determination rapide des varietés de fruits«, Paris 1948, er P. C. medtaget og anbefales for Amatører. Derimod nævnes den ikke i »Les beaux fruits de France«, Paris 1947. I »The pears of New York« 1921 omtales den med 6 Linier, der er en Oversættelse af Oplysningerne i Guide pratique. I engelsk og tysk Litteratur synes den ikke at være omtalt. I Frankrig har den åben-bart heller ikke vakt megen Opmærksomhed, da den ikke er opført i de forhåndenværende franske Planteskolekataloger. Mathiesens Planteskole i Korsør, der gennem mange år har gjort sig fortjent ved at indføre mange nye Frugtsorter her til Landet, har opført Pierre Corneille mellem nye Pæresorter i Kataloget for 1894. Ved Frugtsortsundersøgelsen i 191822 gjorde Pierre Corneille sig fordelagtigt bemærket på Lolland-Falster, hvor der noteredes om 97 Træer af den. Planteskoleejer C.A.Ibsen var en Fortaler for Sorten. Den kom ved den Lejlighed ikke med mellem de anbefalede Sorter, men omtales som en af de Sorter, der har Interesse. Planteskoletællingen 1920 viste, at P. C. endnu kun formeredes sparsomt i danske Planteskoler. Ved den tilsvarende Tælling i 1937 var den Nr. 21 efter Antal Træer under Tiltrækning i Planteskolerne, og af det samlede Antal Træer på 750 var ca. Halvdelen Dværgtræer.

Træet.

I Planteskolen. Vokser kraftigt til og volder ingen Vanskeligheder.

Grundstamme. Der anvendes både Vildstamme og Kvædeunderlag til Sorten. Medarbejderne anbefaler især Kvæde.

Beskrivelse af Træet. Fra Frankrig angives, at Træet er kraftigt-voksende. På Kvæde er Væksten kun middelstærk. Hovedgrenene med få Sideforgreninger. Årsskuddene er tykke og kraftige, rødbrune. Bladene er små, omvendt ægformede, dels udbredte, dels rendeformede. Oversiden skinnende grøn, Undersiden hvidgrå. Bladranden med små runde Takker. I Udspring er Bladene og Skudspidsen af en ret stærk rødlig Farve, der ikke ofte ses hos Pære. Bladstilken er tynd og ret kort. Bladknopperne er tætsiddende, små og spidse. Frugtsporerne er korte, og Frugtknopperne er ægformede, spidse og gulligbrune.

PierreC1.jpg

Dyrkningsforhold. Pierre Corneille bærer Præg af at være en sydlandsk Sort. I de strenge Vintre tog den en Del Skade, »Her døde ca. to Trediedele af Espaliertræerne«, »og her var den den Pæresort, ja, egentlig den eneste Pæresort, der viste så stor Skade, at Træer gik helt ud, og andre tog Skade på Barken«. Hvor store og gamle, Træerne kan blive under vore Forhold, kan der ikke siges noget om. Fra Bregentved meldes om 30årige Dværgtræer, 6 m høje og 6 m brede. 8 m vil formentlig være en passende Slutafstand for Vildstammetræer. Sorten hører afgjort hjemme i Landets bedste Frugtegne og på varm, frugtbar Jord. Frugterne sidder godt fast, men alligevel må Træerne have Læ og stå lunt. Det noget svagtvoksende Træ bør beskæres og gødes, da. det ellers kan knibe med at få Størrelse på Frugten. Egner sig godt til Indpodning i andre Sorter. Frugtbarheden er jævn og middelgod til god. »Er betydelig bedre end for Comice, som den ellers står ret nær«. Egentlig Frugtudtynding er næppe ofte påkrævet; men det anbefales at fjerne små og mindre velformede Frugter.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Sorten er sund og letdyrkelig. Der er kun noteret lidt Angreb af Skurv. Ikke tilbøjelig til at få Sprøjteskade.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor, fra unge Træer kan den være stor. 78 cm lang og 67 cm bred.

Formen. Hyppigst kegleformet, men nogle Frugter er pæreformede,. andre er nærmest topformede. Bugen sidder under Midten, Bægerenden er bredt afrundet. Stilkenden er regelmæssigt tilspidset. Er en glat, meget regelmæssig og velformet Pære.

Farven. De umodne Frugter er på Skyggesiden olivengrønne og på Solsiden ofte forsynet med et brungulligt Overtræk. Som modne er Frugterne lyst gulligbrune og ofte uden Dækfarve, men de kan også have en rød til rosenrød Tegning på Solsiden. Huden er tynd og glinsende, og den har en noget bitter Smag. Større og mindre Hudpunkter findes jævnt fordelt over Frugten, og endvidere findes der Rustfigurer, især ved Stilk og Bæger; denne Rust er på den modne Frugt af en kanelbrun Farve. Frugten er ømfindtlig, idet dens Hud let bliver mørkfarvet efter Tryk, hvorfor Handelsvaren undertiden ser noget medtaget ud

PierreC2.jpg
8-årigt Dværgtræ, 2,5 m højt og 1,5 m bredt. .

Bægeret er lille og halvåbent; dets Blade er små, smalle og spidse. Bægerhulen er bred og flad og med kun svagt udviklede Ribber. Bægerrøret er en bred Skål med højtsiddende Støvtråde.

Stilken er 2,5 cm lang, middeltyk, lidt krum og skråt indloddet i Frugten. Stilkgruben mangler eller er meget lille. Som oftest er der på Stilkens ene Side en Kødbulk.

Kødet er hvidt med gulligt Skær; det er meget fint og saftigt. Smagen er sød og uden megen Syre. Har ikke megen Aroma og kan have en lidt bitter Bismag.

Kærnehuset er stort. Stendannelsen ikke fremtrædende. Kærnerne er veludviklede, store, ægformede og med lang Spids, noget ujævne og med tydeligt Næb.

Modningstid. Frugten plukkes i første Halvdel af Oktober og kan bruges fra Slutningen af denne Måned til November Måned ud eller undertiden lidt længere. Rådner ikke indvendig fra og bør ikke bruges, før den er virkelig moden.

Anvendelse. Pierre Corneille er en Spisepære, som af nogle regnes for l. Klasses, medens andre sætter den lidt lavere. Overgartner W, Prior, Bregentved, har anført: »Vi regner den for en fin Pære og har med Held brugt den til Erstatning for Comice i år, hvor denne har svigtet. Smagen er fortrinlig, men kan dog være ram og snerpende, og heri adskiller den sig fra Comice«.

Handelsværdien karakteriseres af Medarbejderne fra god til fin. Frugterne er meget ensartede, men Udseendet kunde være mere strå-lende, og Pierre Corneille må konkurrere med adskillige andre Sorter. Overfor Comice falder den igennem, men den kan sælges til en noget lavere Pris, og den har en Plads at udfylde. Dens værste Konkurrent er måske Charneu.

Dyrkningsværdi.

Pierre Corneille egner sig til Dyrkning i Privathaver og Erhvervsplantninger i Landets »Pæreegne«. Den er rigt og årligt bærende. Frugten er af god Kvalitet og god Handelsværdi. Til Storkultur kan den måske ikke anbefales, da Frugterne er noget for sarte til at tåle Pakning og Forsendelse; er iøvrigt let at sortere og pakke. Er velegnet til Espalierdyrkning og vel især ved fritstående Espalier.

PierreC3.jpg
Pierre Corneille. 33-årigt Træ i Frugthaven ved Bregentved. 5 m højt og 5 m bredt.