Six.

Synonymer. Beurré Six, Poire Six, Six' Butterbirne.

Historie. Sorten er tiltrukket omkring 1845 af en Gartner ved Navn Six i Courtrai i Belgien. Blev beskrevet af den belgiske Pomolog Bivort i 1850. Er medtaget i Bredsteds Håndbog i dansk Pomologi. Til Bredsteds Planteskole i Odense kom den fra det pomologiske Institut i Reutlingen i 1866. Var udstillet i København i 1875. På Det jydske Haveselskabs Liste fra 1895 er den opført til Plantning i gode Egne. Den er også på Gartnerforeningens Liste af 1888. Ved Frugtsortsundersøgelserne i 1918—22 blev der noteret om 4 Træer af den i Sorø Distrikt. Sorten er meget lidt udbredt i Danmark.

Træet.

I Planteskolen danner Sorten smukke Træer. En Planteskole oplyser, at man i sin Tid har solgt en Del Træer af den til de baltiske Lande.

Grundstamme. Vokser godt på Kvæde og bør podes på denne.

Beskrivelse af Træet. Six danner en meget kraftig, til at begynde med stiv, opret Krone med mange tætsiddende Hovedgrene med rig Sideforgrening. Årsskuddene er middellange, tykke og gråbrune. Bladene er ret store, som Regel flade, mørkegrønne og glinsende, de er ovale med kort Spids og korte, afrundede Takker. Bladstilken er kraftig. Knopperne er store og udstående og har grå Tegninger. Sporerne af forskellig Længde. Frugtknopperne middelstore, ægformede, tilspidsede. Blomstrer ret sent på Sæsonen. Blomsterne ofte talrige, de er små med korte Støvdragere. Har 34 Kromosomer og danner godt Blomsterstøv og sætter villigt Frugt.

Six1.jpg

Dyrkningsforhold. Dværgtræer vil kræve en Slutafstand af ca. 7 m. 50årige Dværgtræer i Haven ved Bregentved målte 5 m i højden og 6 m i Bredden. Sorten er hårdfør og let at dyrke, men kræver dog særdeles gunstigt Voksested for at give velsmagende Frugt. I Frostvintrene noteredes Frostskade på Six. Frugtbarheden er tidligt indtrædende, rig og jævn. Kræver Læ, da Frugterne ikke sidder meget fast. Tåler godt Formning og Beskæring.

Six2.jpg
8-årigt Træ af Six, 3 m højt og 2 m bredt.

 

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. I fugtige år kan Frugten blive skurvet. Tåler godt Bordeauxvædske.

Frugten.

Størrelsen. Stor til middelstor I god Udvikling 9—10 cm høj og 6—7 cm bred.

Formen. Tykbuget Pæreform Er uregelmæssig, kantet og ejendommelig af Ydre. Bugen under Midten, derfra tilspidset mod Bægeret; den som Regel meget spidse Stilkende kan være som drejet, men den kan også være ujævn og buklet.

Farven. Grundfarven er blåliggrøn til græsgrøn og forandrer sig ikke meget under Modningen. Frugten er glat, glinsende og forsynet med mange små Hudpunkter. Huden tynd og meget ømfindtlig.

Bægeret er middelstort, halvt eller helt åbent og har små og spidse Blade; er anbragt i en meget lille og flad Nedsænkning.

Stilken er lang, indtil 4 cm, tynd og elegant krummet, den sidder helt oven på Frugten, hvis øverste Parti har lidt Rustdannelse.

Kødet er hvidt, grønligt under Huden; det er fint og saftigt, men kan mangle Sødme og Aroma. Kan også være ret velsmagende. »Oftest græsagtig i Smagen«.

Kærnehuset er næsten uden Stendannelser. Kærnerne er langt tilspidsede, sortebrune.

Modningstid. Bør ikke plukkes før efter Midten af Oktober Må-ned. Har Sæson i November—December.

Anvendelse. Er hos os en Spisepære af anden Rang. Kogepære.

Handelsværdien er måske ikke stor. En Pære, der beholder sin grønne Farve, vil let blive anset for at være umoden. Er dog netop på Grund af Farven pyntelig.

Dyrkningsværdi.

Six hører ikke til de uundværlige Sorter. Skal vi forsyne os selv med Pærer hele Sæsonen igennem, må den dog tages med i Betragtning. Bør kun forsøges i Landets »Pæreegne«, dyrket som Dværgtræ på varm Jord og med godt Læ. Kan eventuelt espalieres.