Althans Reine Claude.

Synonymer. Graf Althans R. Cl., Count Althann's Gage, Reineclaude d'Althan, JR.eine-Claude Comte d'Althan, Reine Claude d'Althann.

Historie. Althans Reine Claude skal være tiltrukket af Gartner Prochaska hos Grev Mikael Joseph Althann, Godset Swoyschitz i Bøhmen. Modersorten er Grøn Reine Claude. I den tjekkiske Pomologi: »Lidova Pomologie« af Josef Vanek kaldes Sorten Althanova renkloda. Navnet har været skrevet på flere Måder; Bredsted har Althann, det samme findes i ældre tyske Pomologier og i den engelske pomologiske Litteratur. I nyere svensk og tysk Litteratur er der kun eet n i Navnet, og det samme er valgt her. I The Plums of New York anvendes Formen Altham (Skrivefejl?). Tiden for Sortens Fremkomst angives til Perioden 185060. Tit England skal den være kommet i 1869. Til Alnarp kom den i 1878. I Kataloget fra Mathiesens Planteskole fra 187677 er Sorten opført, men man har åbenbart ikke set dens Frugt, thi dennes Farve angives som værende grøn. Althans er opført på Sortslisterne fra 1888 og 1914, sidstnævnte år anbefalet til alm. Plantning. Den blev også anbefalet til Plantning efter Frugtsortsundersøgelserne omkring 1920; den udgjorde da 0,4 pCt. af de undersøgte Blommetræer. I Planteskolerne var den Nr. 14 efter Antallet af Træer under Tiltrækning, d. v. s. med ca. 1600 Træer om året. Ved Tællingen i 1938 var den Nr. 7 med ca. 5000 Træer. Althans har altså vundet Terræn, hvilket den i fuldt Mål fortjener.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at formere, den giver kraftige oprette Træer.

Grundstamme. »Her har vi kun gode Erfaringer med Frøplanter af Myrobalan som Grundstamme.«

Beskrivelse af Træet. Unge Træer er af meget kraftig, opret Vækst. Ældre Træer er høje og kraftige og har en åben Krone, der bliver temmelig bred. Er et smukt Træ. Årsskuddene er lange og tykke og har brunviolet Bark med nogen Dug. Bladene, der er lidt rendeformede og bølgede, er ovale til omvendt ægformede; de er store, tykke og faste, mørkegrønne og skinnende på Oversiden og friskgrønne på Undersiden. De ender i en kort bred Spids og er rundtakkede. Bladstilken er lang, rødlig og med bred Fure. Der er to iøjnefaldende, gule Kirtler med mørk Midte lidt neden for Bladpladen. Akselbladene er små og brede. Skudspidsen er stærk rødorange. Bladknopperne er små, spidse, brede forneden. Frugtknopperne er middelstore, lysebrune. Blomstrer sent på Sæsonen. Blomsterne er skålformede, 2,5 cm i Diameter, nogle med 6 Kronblade. Disse er meget brede og har kort, bred Negl. Er selvsteril; som Befrugtningssorter angives Victoria, Gul Abrikosblomme og Oullins Reine Claude

Althans1.jpg

Dyrkningsforhold. Althans kan dyrkes overalt i Landet, men trives bedst i god Jord og på beskyttet Plads. Sorten viste sig at være hård-før i de strenge Vintre. Træerne, der kan blive gamle, vil til Slut lægge Beslag på en Plads af 8 X 8 m eller mere. Ved Beskæring må Træet holdes i Form og hindres i at gå alt for højt i Vejret med lange, tynde Grene. Bør som andre Blommer gødes godt, når Frugtbæringen sætter ind, da det gælder om at få Størrelse på Frugten. Er lidt sen til at komme i Bæring, men bærer godt som ældre under Forudsætning af Tilstedeværelse af gode Bestøvningssorter. Frugtudtynding kan blive nødvendig.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Althans er en sund Sort, der ikke kræver megen Sprøjtning. Der er noteret om Bakteriekræft. Monilia, Blommehveps, Lus og Gedehamse.

Frugten.

Størrelsen. Stor. 4,2 cm høj, 4,5 cm bred og 4 cm tyk.

Formen. Rund til fladrund, jævn og glat. Er en meget ensartet og smukt formet Blomme. Furen er bred og flad.

Farven. Den bleggule Grundfarve ses kun på Skyggesiden, hvor den efterhånden går over i gulorange. Solsiden er livlig rødbrun. Huden er dækket af en fin, lys Dug, som let gnides af. Frugten har smukke Farver, men de virker noget uens og uroligt. Huden er tyk, læderagtig og uden Afsmag; den skilles let fra Kødet. Der findes et stort Antal Hudpunkter, der på Solsiden er grå og på Skyggesiden rødlige. På Stilkpartiet ses undertiden ringformede Korklinier.

Griffelpunktet er stort; det sidder i en stor, rustklædt Fordybning, der kan være revnet.

Althans2.jpg
Skudspids af Althans Reine Claude. Er som de andre Skudspidser af Blomme i ca. 3/4 Størrelse.

 

Stilken er ca. 2 cm lang, tyk og kraftig og næsten lige. Sidder godt fast i Frugten. Stilkgruben er stor og regelmæssig.

Kødet har en klar og smuk gylden til grønliggul Farve. Det er meget saftigt og af sød Smag med en fin Aroma; det skiller ikke helt fra Stenen.

Stenen er stor, rundagtig, ujævn og nubret. Stilkenden er bred, skæv og riflet. Griffelenden har en lille but Spids. Rygfuren kan være meget dyb og have flossede Kanter. Bugsiden er meget bred og uregelmæssig. Farven er varm gulgrå.

Modningstid. Modner omkring Midten af September. Den hører til de mere holdbare Blommer og kan opbevares i kortere Tid i Kølerum.

Anvendelse. Er en fin Spiseblomme. Den bedste rødfarvede Blomme, vi har. Også god i Køkkenet.

Handelsværdien er stor for denne særdeles smukke og velsmagende Frugt. Tåler godt Forsendelse.

Dyrkningsværdi.

Althans Reine Claude kan uden Forbehold anbefales til Dyrkning overalt i Landet såvel i Privathaver som i Plantager. Under ugunstige Forhold kan Træet espalieres. Det må erindres, at Træerne kræver god Plads, Læ og Pleje.

Af andre rundagtige, rødfarvede Blommer nævnes nogle nedenfor

KONGEBLOMME (Königspflaume), der beskrives af Bredsted, har rundagtige, middelstore Frugter, der er mørk purpurrøde; på Solsiden kan Farven blive sortpurpur, men får på Grund af Duggen et blå-ligt Skær. Har temmelig store, gule Hudpunkter. Kødet lysegult, fint, saftigt, sødt til syrligt. Modner i Begyndelsen af September, noget før Althans. Bredsted betegner Frugtbarheden som stor.

KONGEBLOMME FRA TOURS omtales også af Bredsted. De to Kongeblommer forveksles undertiden. Frugten er nærmest ægrund og har en meget dyb Fure, der er skæv og uregelmæssig af Form. Farven er violetrød eller blåligrød med tynd Dug, ved højeste Modenhed mør-keblå. Kødet gulligt, lidt fast, saftigt med sød, vinagtig, lidt sveskeagtig Smag. Modner fra først i August Måned. Ikke af fin Kvalitet, men kan have Værdi ved sin Tidlighed. Om denne Sort mere findes her i Landet, synes usikkert.

VAN MONS' KONGEBLOMME beskrives også af Bredsted. Frugten er oval, rød med Anstrøg af gult. Kødet gult, saftigt, sødt, noget aromatisk, men af anden Kvalitet. Modner omkring Midten af September.

COLUMBIA er en amerikansk Sort, der udmærker sig véd at have temmelig store Frugter, der er rundagtige, vinrøde til mørk purpurrøde og med gullige Punkter. Kødet grønliggult, lidt fast og af sød Smag. Sorten er tilfredsstillende frugtbar og fortjener måske at dyrkes. Modner omkring Midten af September.

PERDRIGON er Fællesnavn for nogle Blommesorter. Ordet skal komme af det franske perdrix = Agerhøne. Her skal nævnes Violet Perdrigon. Sorten er meget gammel; i »Deutschlands Obstsorten« fremsættes Formodning om, at den går helt tilbage til det gamle Romerrige. Frugten ret lille, rundagtig, rødviolet, noget marmoreret og med gule Punkter. Kødet grønligt til guldgult, fast, sødt og aromatisk. Kvaliteten fin. Modner midt i September. Træet fordringsfuld

I Mathiesens Planteskole i Korsør har man ført en Broget Perdrigon, som sandsynligvis er den samme som Violet Perdrigon.

BELLE DE SEPTEMBRE. Belgisk Sort, der er sjælden her i Landet. Frugten er stor, rundoval, regelmæssig og med markeret Fure. På Solsiden er den purpurfarvet til sortrød, på Skyggesiden brunrød. Der er mange store, grå Hudpunkter og undertiden Korklinier på Stilkpartiet. Kødet gulgrønt, ikke meget saftigt, men af sød og aromatisk Smag; slipper ikke Stenen. Moden omkring l. Oktober. Efter Årstiden en god Spiseblomme og formentlig let at sælge. Skal sammenlignes med Hall.