Belle de Louvain.

Synonymer. Schöne von Löwen.

Historie. Om Sortens Herkomst meddeles i Pomologierne, at den belgiske Pomolog A. Bivort i 1845 fandt Træet som Nr. 6011 i den afdøde, berømte Pæretiltrækker van Mons' Planteskole i Louvain i Belgien. Der var intet Podested at se på Træet, som da var ca. 20 år gammelt, og sandsynligt er Træet fremkommet hos van Mons; men det kan jo også være sendt til Planteskolen til Observation. Hvornår Sorten er kommet til Danmark, foreligger ikke oplyst; Bredsted meddeler intet derom. Den er med på Gartnerforeningens Sortsliste fra 1888, ligesom den er på Listen fra 1914. Mathiesens Planteskole i Korsør har den for første Gang i sit Katalog for 190203. Ved Frugtsortsundersøgelsen omkring 1920 blev den anbefalet til Plantning; den udgjorde da 0,4 pCt. af de undersøgte Blommetræer. I Planteskolerne var den dengang Nr. 18 efter Antal Træer under Tiltrækning, nemlig med 2178 pr. år. I 1938 var den Nr. 16 med 1580 Træer.

Træet.

I Planteskolen er Sorten yderst let at arbejde med. I det første år kan Træerne nå en Højde af over 2 m. Vokser lige i Vejret og er alm. brugt som Mellemstamme til svagtvoksende Blommesorter, der ønskes dyrket på høj Stamme, ligesom den kan anvendes til Mellemstamme for forskellige Pryd-Prunus.

Grundstamme. Myrobalan passer godt til denne Sort.

Beskrivelse af Træet. Yngre Træer er meget kraftige med opret Vækst og meget lange, svajende, kun lidt forgrenede Grene. Ældre Træer har overhængende, løstbygget Krone. Er ikke noget kønt Træ. Årsskuddene er meget lange, slanke og glatte. Barken er mørk rødbrun og har mange små Porer. Bladene er ovale til omvendt ægformede, bølgede til næsten krusede, hængende. Oversiden er matgrøn, skinnende. Undersiden er lysere og håret. Bladene er grovt rundtakkede og har lang Spids. Bladstilken er ret kort, rødbrun og kun lidt furet. Akselbladene er lange og smalle. Der er to gullige Kirtler. Bladknopperne er middelstore, spidse, mørkebrune. Frugtknopperne er små, karminrosa. Blomsterne fremkommer sent på Sæsonen, senere end de allerfleste Blommesorters. Blomsterne er store, 3 cm i Diameter, og har runde Kronblade. Danner godt Blomsterstøv og er selvfertil.

Dyrkningsforhold. Belle de Louvain er meget let at dyrke og kan plantes overalt i Landet. Den trives på enhver Jordbund og er hård-før, men kræver Læ. Træerne kan blive gamle, men sandsynligvis er kort Omdrift fordelagtigst, og Planteafstanden kan da være 5 X 5 m, ellers 8 X 8 m. Kan ved Beskæring med nogen Vanskelighed holdes nede i rimelig Højde. Frugtbarheden er for lidt ældre Træer stor til meget stor, men dog med Tendens til hvert andet års Bæring. Da Frugterne skal være store for at have nogen Handelsværdi, må der ofte grundig Udtynding til.

BelleLouvain1.jpg

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Også denne Sort angribes af Bakteriekræft. selv om den ikke er af de mest modtagelige. Monilia, Blommehveps og Lus nævnes også. Som Helhed er Sorten sund.

Frugten.

Størrelsen. Sædvanligvis stor til meget stor. 5,5 cm lang, 4,5 cm bred og 4 cm tyk.

Formen. Oval eller ægformet; Bugsiden flad. Frugten afsmalnende mod Bægeret. Furen er meget bred og dyb, især mod Frugtens Ender. Er en meget anselig, noget uensartet Blomme.

Farven. Den blågrønne Grundfarve bliver efterhånden rosenrød til klarrød. Dækfarven er mørkebrun, tilsidst sortebrun eller blommefarvet og ens over hele Frugten. Den fine, lyse Dug giver Frugten et violet Skær. Hudpunkterne, der ikke er meget talrige, er rødgrå. Store grå Korkpletter kan forekomme. Huden, der er tynd og sejg, kan let trækkes af.

Griffelpunktet er stort og uregelmæssigt; det sidder oven på Frugten.

Stilken er 2,5 cm lang, meget tyk og kraftig, især ved Basis. Sidder meget fast i Frugten.

Kødet er gulligt, mod Huden rødligt; det er saftigt og grovt. Smagen er sødlig og uden megen Aroma. I dårlige år er Frugten vandet og flov af Smag.

BelleLouvain2.jpg

Stenen er meget stor, den kan være 33 mm lang, 12 mm bred og 21 mm tyk; den er oval med meget langt udtrukket Stilkparti. I Griffelenden er den stærkt afrundet. Den er meget ujævn og grubet. Kraftigt udviklet Rygparti, hvis Fure kan være helt lukket til. Bugsiden meget bred, dens meget stærkt udviklede Sidekanter sidder langt nede på Stenen. Farven gulbrun.

Modningstid. Plukkes omkring Midten af September; for tidligt plukket er den ikke meget værd.

Anvendelse. Kan ikke komme mellem Spiseblommerne, i hvert Fald kun i 3. Klasse. Regnes for at være en god Køkkenblomme, anbefales til Marmelade, »der får en ret kraftig Smag«.

Handelsværdien. Den store og flotte Blomme kan undertiden sælges til gode Priser, men som Helhed koster den ikke meget. Er meget let at sortere og håndtere.

Dyrkningsværdi.

Belle de Louvain har været ret meget dyrket her i Landet, men bør nu afløses af værdifuldere Sorter. Kan ikke anbefales til Privathaver, medmindre man ønsker at dyrke en speciel Husholdningsblomme. Til Erhvervsdyrkning kan den heller ikke anbefales, men det udelukker ikke, at man med Fordel her og der i et blandet Sortiment kan finde en Plads til et begrænset Antal Træer af Sorten.

MONTFORT har Frugter, der ligner Belle de Louvains, men som modner lidt før. Det er en fransk Sort, første Gang beskrevet i 1846. Meget lidt udbredt i Danmark. Frugten er mere rund, men ellers af Form og Farve som Belle de Louvain, dog ofte med Korkstriber og lysebrune Punkter. Kødet er gulligt, saftigt, sødt og -krydret. Træet kraftigt, af hængende Vækst. Bør prøves.

DELICIOUS (Laxtons D.) er en engelsk Sort, der er bragt i Handelen i 1920. Frugten er stor, oval og med dyb og bred Fure, der taber sig noget hen mod Stilken. Farven er rødorange. Duggen giver Huden et blålilla Skær. Har mange små, hvide Hudpunkter. Stilken kort og tyk. Kødet gult, saftigt, sødt og med nogen Aroma. Modner lidt før Belle de Louvain. Fra England beskrives Træet som kraftigvoksende. Kræver Krydsbefrugtning.

UTILITY. Også denne Sort er tiltrukket af Firmaet Laxton i Bedford i England. Sat i Handelen omkring 1915. Frugten er stor, rundoval og har bred Fure. Farven beskrives som dyb cyclamenpurpur med tynd rød Dug. Mange gule Hudpunkter. Kødet lysegult, blødt, saftigt, sødt og af nogenlunde god Smag. Brugelig som Spiseblomme. Moden sidst i August. Træet er noget sart.BelleLouvain3.jpg
Belle de Louvain. 10-årigt Træ på »Carlshøj«, 4 m højt og 4 m bredt.