Czar.

Synonymer. The Czar.

Historie. Sorten er tiltrukket af det kendte engelske Frugtavls- og Planteskolefirma Thomas Rivers i Sawbridgeworth som en Krydsning mellem Prince Engelbert og Rivers early Prolific. Træet bar første Gang Frugt i 1874. Navnet er givet til Ære for den russiske Kejser, som dette år var på Besøg i England. Det nævnte Firma var bl. a. kendt for sin Dyrkning af Frugttræer i Potte. Den nye Blommesort blev udstillet på den Måde og vandt hurtigt Udbredelse. H. C. Bredsted omtaler ikke Czar i sin Håndbog fra 1896. Mathiesens Planteskole i Korsør udbyder den for første Gang til Salg i 1902. På Organisationernes Fællesliste fra 1914 er Czar anbefalet til Plantning i den Gruppe Sorter, som Meningerne ikke er samstemmende om. Efter Frugtsortsundersøgelserne 1918 22 omtales den som en Sort, der har Interesse. Den var da Nr. 10 i Planteskolerne med en årlig Tiltrækning af ca. 2300 Træer. I 1938 var den Nr. 6 med ca. 5600 Træer. Sorten har altså vundet i Popularitet.

Træet.

I Planteskolen er Czar let at formere ved Kopulation, den giver middelkraftige Træer med opret Vækst og ret korte Skud og en fågrenet Krone.

Grundstamme. Flere Medarbejdere anbefaler Sct. Julien. Sorten trives også godt på Myrobalan.

Beskrivelse af Træet. Unge Træer er af stiv, opret, smal Vækst, medens ældre Træer har en bred, omvendt kegleformet Krone med udadrettede, tildels hængende Grene. Årsskuddene er kantede, stærkt hårede, lyst violetbrune og grønne. Bladene er omvendt ægformede eller ovale, tykke og faste, matgrønne på Oversiden, lysere på Undersiden; de har kort Spids og meget afrundede Takker. Bladstilken kort. Akselbladene store. De kun lidt udviklede Kirtler sidder nær ved Bladpladen. Bladknopperne er middelstore, spidse og udstående. Frugtknopperne er ægformede, rosa. Blomstringen finder Sted efter Midtsæsonen. Blomsterne er små, 2 cm i Diameter. Kronbladene er korte og bølgede; i nogle Tilfælde er der kun 4 Kronblade. Danner godt Blomsterstøv og er selvfertil.

Dyrkningsforhold. Czar kan trives overalt i Landet, men bør dyrkes på frugtbar Jord og gødes godt, da Frugten let bliver for lille. Er ikke særlig hårdfør og trives derfor bedst på lune Steder. Led en Del Skade i de hårde Vintre. Der kan ikke regnes med nogen høj Levealder eller lang Rentabilitetsperiode for Sorten, hvorfor der kan plantes tæt, f. Eks. 4 X 4 m med Udtynding til 8 X 8 m, hvilket er Maksimum for det, Træet kan fylde. Det smalle Træ egner sig fortrinligt til Mellemplantning. I Erhverv vil man også uden Risiko kunne plante den i store Kvarterer. Bør i Ungdommen skæres godt tilbage for ikke at blive for lang og ranglet. Bærer tidligt og rigt, ofte for overvældende, og der må tyndes meget stærkt (om muligt ved Hjælp af Kemikalier, da Håndudtynding er en besværlig Sag).

Czar1.jpg

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Czar er en noget sart Sort, der angribes af mange Plager. Den er således modtagelig for Bakteriekræft og Sølvglans. Endvidere nævnes Rødt Spind, som kan være slem, Monilia, Blommehveps og Bladlus. Desværre er Sorten noget ømfindtlig over for Kemikalier; den tåler således ikke Nikotin og kan skades af Svovlkalk samt måske også af Blyarsenat. For Lus må der sprøjtes med Kvassia eller Bladan.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor. På noget ældre og rigt behængte Træer er Frugten ofte lille og dårligt udviklet. Bliver indtil 4 cm høj, 3,5 cm bred og 3,2 cm tyk.

Formen. Rund til oval, regelmæssig og med bred og dyb Fure. Giver en pæn Vare, der er let at sortere.

Farven. Den grønne Grundfarve skifter over til lys brunrød. Senere bliver Frugten mørkebrun, og som fuldmoden er den sortviolet og ens over det hele. Huden er dækket af en tæt, lys Dug, som let gnides af, hvorfor Handelsvaren er mere eller mindre »broget«. Der er få, men store, grå Hudpunkter. Store, forskelligt formede Korkfigurer er ret talrige. Huden er tyk og sur; den skilles ikke let fra Kødet.

Czar2.jpg

Griftelpunktet er lille og sidder i en flad og lille Nedsænkning, ofte omgivet af Korkdannelser.

Stilken er ca. 1,5 cm lang; den er grøn, middeltyk og sidder i en dyb, middelstor Grube.

Kødet er gult, saftigt, ret fast, noget fibret. Det slipper slet ikke Stenen. Smagen er sødligsur med nogen Aroma. Er som fuldmoden ikke nogen dårlig Spiseblomme.

Stenen er lille til middelstor, den er oval og regelmæssig. Stilkpartiet er meget bredt og med en Hulning. Griffelenden er but tilspidset. Siderne temmelig glatte, men med fremstående Kant ned midtover; Rygsiden er tynd og med smal Fure. Bugsiden er bred og har lave, men markerede Kanter. Farven er lys grågul.

Modningstid. Er moden fra Midten af August og Måneden ud. Første Plukning finder dog ofte Sted allerede i anden Uge af August og kan så betragtes som en sen Udtynding. For tidlig Plukning nedsætter naturligvis Kvaliteten af den i sig selv ikke alt for fine Blomme.

Anvendelse. Czar er en Spiseblomme, der dyrket på rette Sted og rigtigt udtyndet kan være fortrinlig; men Handelsvaren er ofte kun af 2. eller 3. Kvalitet.

Handelsværdien er god, når der ikke er Overproduktion. »Er den mest rentable af de tidlige Blommer«. »Næppe rentabel i det lange Løb«. »Der kan hurtigt blive for mange af den«. Store Czar kan minde om Kirke-Blommer.

Dyrkningsværdi.

Czar er en meget værdifuld Sort for Privathaver, selv i den mindste Have vil der som Regel kunne blive Plads til et Træ af den, og har man Czar, har man altid Blommer. Frugtudtynding kan foretages således, at man får den Størrelse og Kvalitet på Frugten, som man ønsker, og som de stedlige Betingelser tillader. Til Plantagedrift er Czar også udmærket, plantet med Måde og behandlet på rette Vis. Man kunde dog nok ønske Frugten noget større og af lidt bedre Kvalitet. Er let at dyrke, men dyr at udtynde. Czar plantes undertiden i Væksthuse.

BÜHLER (Bühler Frühzwetsche) ligner Czar. I Form og Farve er Frugterne ens, men de er mindre hos Bühler, har mere grønligt Kød og er ikke bedre af Kvalitet. Modningstiden er den samme. Vi! ikke kunne konkurrere med Czar; forekommer sjældent her i Landet. Er en tysk Sort, udbredt fra Baden i 1890erne.

TRAGEDIE er en amerikansk Sort fra Californien, fremkommet i 1870erne. Frugten er middelstor, kortoval, mørk rødblå med stærk Dug. Frugten er meget saftig og blød. Smagen ganske god, især i gode år og efter passende Frugtudtynding. Modner samtidig med Rivers early Prolific. Kan ikke konkurrere med denne i Kvalitet, men nok i Størrelse. Er meget frugtbar. Har kort Sæson. Er ikke meget udbredt i Danmark.Czar3.jpg Czar. 33-årigt Træ på »Carlshøj«, 6 m højt og 4 m bredt.