Emma Leppermann.

Synonymer. Ingen.

Historie. I »Pomologische Monatshefte. Allgemeine deutsche Obstbauzeitung« 1897 skriver Alex. Mathieu, at Sorten er tiltrukket af Kunst- og Handelsgartner W. Leppermann i Fördestedt. Beskrivelsen er ledsaget af en Afbildning, der viser Frugten i en stærkere teglrød Farve, end vi ser den her i Landet. Foreningen til Fremme af Havebruget i Preussen tildelte Sorten Certifikat den 16. Aug. 1895. Efter dette må man gå ud fra, at Emma Leppermann er fremkommet omkring 1890. Formodentlig er den opkaldt efter Tiltrækkerens Hustru. Det tyske Planteskolefirma L. Späth, Berlin, udbød første Gang i 1899 Træer af Sorten. Mathiesens Planteskole i Korsør solgte Træer af Emma Leppermann i 192829. Sorten er dog ældre her i Landet, idet der ved Frugtsortsundersøgelsen omkring 1920 noteredes om Træer af den i Sorø Amt. I 1923 noteredes den hos Handelsgartner P. Pedersen i Bidstrup ved Holte, og det bemærkedes, at Træerne bar sparsomt. Omkring 1920 formeredes der 41 Træer af den om året i danske Planteskoler. Ved Tællingen i 1928 var den Nr. 17 med 1210 Træer.

Der findes intet oplyst om Modersorten, men efter Frugtens Udseende at dømme kunde det være Ferskenblomme (Prune Péche).

Træet.

I Planteskolen danner Sorten et middelkraftigt, velformet Træ. Kun få Planteskoler formerer Emma Leppermann.

Grundstamme. Sædvanligvis bruges Myrobalan.

Beskrivelse af Træet. De unge Træer har stiv, opret Vækst, medens ældre Træer har stor, bredt overhængende Krone, der er kompakt og mangegrenet. Årsskuddene er lange og kraftige med grøn, lidt gråbrunligt anløbet Bark. Bladene, der er tætsiddende, er rundagtige til ægformede og med kort, bred Spids samt hjerteformet Grund; de er bølgede og i Randen forsynede med korte, brede Takker. Farven er på Oversiden lysegrøn, Undersiden er lidt lysere og med fremtrædende Ribber. Bladstilken er bred og har en dyb Fure og to store gulgrønne Kirtler. Skudspidsen er gulligbrun. Bladknopperne er spidse, Frugtknopperne er store, runde, tilspidsede. Blomstrer lidt over Midtsæsonen. Blomsterne sidder enkeltvis eller to sammen; de er store, 2,8 cm i Diameter, fladt udbredte. Blomsterne er normalt udviklede, og Befrugtningen volder ingen Vanskeligheder; er måske selvfertil.

Dyrkningsforhold. Emma Leppermann er ikke meget udbredt her i Landet, og Erfaringerne om Sorten er noget mangelfulde. Træet bliver stort, men synes ikke at opnå nogen høj Alder. En Slutafstand af 8 X 8 m vil formentlig være passende. Må dyrkes under gode Forhold og helst i en varm, ikke for svær Jord. Bør gødes og beskæres med Måde, så Væksten ikke bliver for voldsom. En Medarbejder sætter Træets Levealder, d. v. s. den Tid, det kan betale sig at beholde det, til 20 år. Frugtbarheden kan være meget rig, hvorfor Frugtudtynding ofte vil være påkrævet.

EmmaL1.jpg

Forhold overfor Sygdomme og Skadedvr. Emma Leppermann er en noget sart Sort. Der kan finde Nedfrysning af Grenene Sted, og Poresvampe kan forårsage Grenes og hele Træers Uddøen. løvrigt er der noteret om Bakteriekræft, Rødt Spind, Meldug, Sølvglans, Lus og Blommehvepse. Monilia kan være meget slem og give mange rådne Frugter. Er ikke tilbøjelig til at revne.

Frugten.

Størrelsen. Stor til middelstor. 4,5 cm høj, 4 cm bred og 4 cm tyk. Formen. Rund til oval, jævn og regelmæssig; er en velformet Blomme. Begge Ender fladrunde, Griffelenden dog lidt tilspidset. Furen er bred og dyb til meget dyb.

Farven. Grundfarven er først grønliggul, senere varmt gul, undertiden voksagtig. Dækfarven, der er udbredt over det meste af Frugten, er rødlig og giver sammen med Grundfarven Huden en orangefarvet Tone. Frugten er dækket af en fin hvidblå Dug. På Solsiden fremtræder Hudpunkterne som større eller mindre Prikker og Pletter af karminrød Farve. Er en smuk Blomme med sarte Farver. Huden er sejg, kan trækkes af Frugten, syrlig af Smag.

Griffelpunktet er lille og sidder i en bred og flad Nedsænkning. Stilken er ca. l cm lang, tyk; den sidder i en temmelig dyb Grube, i hvilken Furen udmunder.

Kødet er mat grønligt til gråliggult, undertiden med hvidligt Skær, men det kan også have en varm gul Farve. Er saftigt, fibret og skinnende; det er blødt og har en sødlig, undertiden flov og vandet Smag uden Aroma. Slipper næsten Stenen.

EmmaL2.jpg

Stenen er stor, rundagtig, uregelmæssig, er meget ujævn og poret, tyk på Midten. Stilkenden er bred, flad og skæv. Griffelenden er afrundet. Rygpartiet er tyndt og med smal Fure. Bugsiden er bred og med fremtrædende Midterkant. Farven er klar grågul.

Modningstid. Plukkes i August Måned og ad mange Gange, da Frugten skal være veludviklet og dog ikke overmoden for at være en Handelsvare. Er meget lidt holdbar; i fugtige år kan en betydelig Del af Frugterne rådne på Træerne.

Anvendelse. Emma Leppermann er som Spiseblomme af 2 3 Kvalitet. En Medarbejder kalder Smagen fremmedartet, noget mentholagtig, og en anden betegner Blommen som god Spisefrugt.

Handelsværdien er ikke altid tilfredsstillende for denne ganske vist smukke, men noget sarte Blomme, som slet ikke tåler Tryk og derfor ikke godt kan forsendes.

Dyrkningsværdi.

Sorten har ikke vundet stor Udbredelse i Danmark, »Her er Træerne ryddet, da Frugten ikke var fordelagtig at sælge«. Adskillige Dyrkere er i Tvivl om, hvorvidt de bør fortsætte med Sorten eller rydde Træerne. Til Privathaver kan Emma Leppermann ikke anbefales. Til Dyrkning i mindre Skala i Erhvervsfrugtavlen kan den have sin Berettigelse på Grund af den tidlige Modning og Frugtens smukke Udseende.

FERSKENBLOMME skal omtales i Forbindelse med Emma Leppermann. Det er en gammel Sort, hvis rette Navn er Péche eller Prune Péche, Englændernes Peach. Træet er kraftigtvoksende og bliver stort. Frugterne er store, rundagtige og af en særdeles smuk, klar rød Farve. Huden er tyk og slipper ikke Kødet, som er bleggult, grovt og fast, ret tørt og uden megen Aroma. Ferskenblomme, der modner i første Halvdel af August, er smukkere end Emma Leppermann, mens Kvaliteten er omtrent ens. Er dog en bedre Handelsblomme, men Prisen skal også være høj, for at Dyrkningen skal kunne betale sig, da Frugtbarheden er ret ringe. Let at sælge og pynter i Butikkerne. En Ulempe er det, at Frugten er tilbøjelig til at falde af, før den er moden. Er ikke uden Interesse for Erhvervsdyrkning under gunstige Forhold.EmmaL3.jpg
Emma Leppermann. 33-årigt Træ på »Carishøj«, 6 m højt og 5 m bredt.