Hall.

Synonymer. Ingen.

Historie. Sorten er af amerikansk Oprindelse. I Henhold til Meddelelse fra New York State Agricultural Experimental Station i Geneva er den i 1908 tiltrukket på denne Station ved Krydsning mellem Coes golden Drop og Grand Duke og indgået i Forsøg i 1923. Ovennævnte Grand Duke er en engelsk Sort fra 1880; den har store, ovale, næsten sorte Frugter. Blangstedgård Forsøgsstation indførte i 1929 5 Træer af Hall fra Geneva. De indgik ikke i noget Forsøg, og Stationen afgav Træerne til Handelsgartner Frode Sørensen, Carlshøj i Lyngby. Herfra er der afgivet Podekviste til de to danske Planteskoler, som har på-taget sig Levering af Podekviste af et vist Blommesortiment til andre Planteskoler. Indtil videre er Hall meget lidt kendt i Danmark. Sorten er medtaget her, da den formentlig er af Interesse.

Træet.

I Planteskolen vil Sorten næppe volde Vanskelighed.

Grundstamme. En svagtvoksende Stamme vil formentlig passe bedst.

Beskrivelse af Træet. Væksten er stiv og kompakt. Årsskuddene fåtallige, lange, buede, tynde i Spidsen. Barken er mørk violet, glat og uden Dug. De talrige, små gule Barkporer ses kun meget lidt. Bladene er udstående, middelstore, ovale, tykke, ru og bølgede, de er mørkegrønne og skinnende på Oversiden, lysegrønne på Undersiden. Bladspidsen er kort, bred og vreden; Bladranden er meget grovt savtakket. Bladstilken middellang, brunlig og med bred Fure. Akselbladene er store og brede. De to gulgrønne Kirtler sidder ved Bladpladens Grund. Skudspidsen er mat orange til rødbronze. De hidtil gjorte Erfaringer tyder på, at Sorten er lidt længe om at komme i Bæring, og at den måske heller ikke hører til de mest frugtbare; men til Gengæld er Frugterne kæmpestore.

Frugten.

Størrelsen. Meget stør. 6 cm lang, indtil 5 cm bred og 4,3 cm tyk.

Formen. Oval, skråt afskåret ved Stilk og Griffel. Furen er meget dyb, den deler Frugten i ulige store Halvdele, af hvilke den største ofte går ned i en Spids eller Tap. Karakteristisk, men ikke særlig velformet.

Farven. Som moden er Huden purpurrød eller blommefarvet med lys Dug. Huden er ofte krakeleret, især på Stilkpartiet, men undertiden helt til Griffelenden. Disse Tegninger er meget markerede. Hvor Frugter berører hinanden, er Huden glat og lysebrun. Der kan findes sammenhængende Korkdannelser på Huden. Denne er meget tyk og sej g, af sur Smag; kan trækkes af den modne Frugt.

Stilken er godt 2 cm lang, kraftig, og den sidder godt fast i Frugten, hvorfor denne ikke let falder af. Stilken er grøn og sidder i en ret stor, dyb og regelmæssig Grube

Hall1.jpg

Griffelpunktet, der sidder ved Afslutningen af Furen, er stort, ofte langstrakt og med gulliggrå Korkdannelse.

Kødet er olivengrønt til gult med lidt rødligt Skær under Huden. Det er tæt, skinnende og gennemtrukket af kraftige hvidgule Årer Det er saftigt og af en sød Smag med en behagelig Aroma.

Stenen er stor, uregelmæssig, oval med langt udtrukket Stilkende. Rygsiden med dyb Fure og takkede Kanter, medens Bugsiden er bred og med noget bølgede, afrundede Sidekanter og undertiden en frem-stående Midterkant. Siderne ujævne. Farven lys. Løsner fra Kødet.

Modningstid. Hall er den sildigst modne af de her beskrevne Blommesorter. Den plukkes omkring Midten af Oktober eller senest muligt.

Anvendelse. Er som fuldmoden en behagelig Spiseblomme, navnlig i Betragtning af den sene Modning. Pyntefrugt og anvendelig i Køkkenet.

Handelsværdien vil formentlig vise sig at være god for denne Kæmpesveske, der slutter Sæsonen på en »pompøs« Måde.

Dyrkningsværdi.

Hall er endnu en Forsøgssort. Den hører hjemme i de allerbedste og varmeste Strøg af Landet, da Frugten ellers næppe når at blive moden. I ugunstige År vil det komme til at knibe med Kvaliteten. Espaliering af Træet anbefales.