Laxtons Early.

Synonymer. Early Laxton.

Historie. Tiltrukket af Firmaet Laxton i Bedford i England og sat i Handelen i 1916, hvilket År Sorten fik Certifikat af Det kongelige engelske Haveselskab. Forældresorterne angives at være Catalonisk Spilling (Jaune hative) og Early Orléans, der har mørkt purpurrøde Frugter. Taylor anfører, at Oprindelsen er usikker. Sorten er hurtigt kommet til Danmark. I 1927 blev den udbudt fra Mathiesens Planteskole i Korsør; i 1938 blev der i Planteskolerne tiltrukket tilsammen 1850 Træer af den.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at formere, den giver kraftige, noget uregelmæssige Træer.

Grundstamme. En kraftig Grundstamme vil passe bedst for denne noget svagt voksende Sort.

Beskrivelse af Træet. Da der kun findes unge Træer af Sorten, kan der intet siges om, hvor store Og gamle Træerne kan blive, men efter alt at dømme danner Sorten en Slags Dværgtræer. Kronen bred, noget hængende. Årsskuddene er lange, tynde, oprette og hårede. Barken matbrun med gulgrønne Skjolde og mange gullige Porer. Bladene lysegrønne til gulliggrønne, små og tilbagebøjede, lidt glinsende, næsten helrandede; de er rundagtige til bredt ovale, tilspidsede og med fine, afrundede Takker. Blomstrer middeltidligt med små, tætsiddende Blomster; selvfertil (Dahl).

Dyrkningsforhold. Denne svage Sort må dyrkes under de bedste Forhold og måske helst med lav Stamme som en Slags Busk. Da Frugtbarheden er tidligt indtrædende og rig, vil Sorten være velegnet til Mellemplantning. Kan nøjes med en Afstand af 45 m og bør sikkert kun dyrkes i kortvarig Omdrift. Ønskes der veludviklet Frugt af god Kvalitet, må der tyndes. Kræver Læ.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Angribes af Bakteriekræft, og iøvrigt er der noteret om Sølvglans, Toptørhed og Lus.

Frugten.

Størrelsen. Lille til højst middelstor. 3,54 cm høj, 3,5 cm bred og omtrent ligeså tyk. På Blangstedgård vejede 100 Frugter 1,4 kg, hvilket er den laveste Vægt for de 28 Sorter, der foreligger Vægttal for.

Formen er oval; Furen bred og flad.

Farven. Dækfarven er orange til rødorange, tilsidst helt brunrød. Den gullige Grundfarve skinner igennem her og der. Der er mange små, gule Hudpunkter, omgivet af en farvet Ring. Tynd hvidlig Dug. Minder i Farve om Victoria og er stærkere farvet end Emma Leppermann og modner 10 Dage før denne. Er en køn Blomme. Huden er tynd og sart, slipper Kødet temmelig godt.

Griffelpunktet er stort og sidder i en flad Nedsænkning.

Stilken er ca. 1,8 cm lang, lidt krum, bred ved Basis, løsner let fra Kødet, hvorfor Frugten er slem til at falde af før fuld Modenhed. Stilkgruben er snæver, regelmæssig.

Kødet er saftigt, gult eller gulligt, gennemskinneligt, lidt fibret, men blødt. Smagen er syrligsød og uden Aroma. Kødet slipper ikke Stenen.

Stenen er lille, flad, afrundet og med kort Spids.

Modningstid. Kan plukkes fra sidst i Juli til hen imod Midten af August. Må plukkes ad mange Gange og tages i Tide. Kommer samtidig med de første Rivers early Prolific.

Anvendelse. Er en Spiseblomme af 3., højst 2. Kvalitet.

Handelsværdien knytter sig til Blommens smukke Udseende og den tidlige Modning. Bedst til Lokalhandel, da den ikke godt tåler Transport. Revner let.

Dyrkningsværdi.

Kan ikke anbefales til Privathaver, men i begrænset Udstrækning til Erhvervsdyrkning. Træet er dog så sart og Frugten så lille og af så beskeden Kvalitet, at Sorten formodentlig snart vil glide ud af Sortimentet. »Har været meget rentabel her, men jeg vil ikke plante den igen«, skriver en Medarbejder. Kan erstattes af Myrobalan.

BIONDECK er fremkommet ved Udsæd af Frø af Catalonisk Spilling. Den er tiltrukket af den tyske Blommepomolog Liegel og er beskrevet i 1858. H. C. Bredsted kalder den Biondecks Sveske. Træet er svagtvoksende, tidligt- og rigtbærende. Frugten er lille, oval, grågul, mere eller mindre dækket af lyst teglrødt med små violetrøde Ringe og Punkter; kan have gule Pletter og er overtrukket med en tynd, lys Dug. Kødet blødt og med syrlig Smag og lidt Aroma. Ligner Laxtons Early, men er moden ca. 14 Dage senere. Har næppe stor Dyrkningsværdi.