Monarch.

Synonymer. Prune Monarque.

Historie. Monarch er tiltrukket af Thomas Rivers i Sawbridgeworth i England. Den er første Gang beskrevet i »The Gardeners' Chronicle« i 1883 og samme År i »Florist and Pomologist«. Blev udbudt til Salg i 1885. Modersorten skal være Autumn Compote. I Nord Amerika har den vundet stor Udbredelse, og Hedrick benytter dette til at understrege Nødvendigheden af, at man prøvedyrker udenlandske Sorter. Synes at være kommet her til Landet ret sent; den er optaget i Kataloget fra Mathiesens Planteskole i Korsør i 1917. Er ikke medtaget på nogen Liste over anbefalede Sorter, men efter Frugtsortsundersøgelsen omkring 1920 nævnes den mellem de Sorter, der fortjener Opmærksomhed. Den var dengang Nr. 22 i Planteskolerne med 449 Træer under årlig Tiltrækning, i 1938 var den Nr. 15 med 2120 Træer. Interessen for Sorten har altså været i Stigning.

Træet.

I Planteskolen er Sorten som Regel let at tiltrække. Træerne danner meget lange Skud og en opret Krone.

Grundstamme. Til denne kraftigt voksende Sort vil en svag Grundstamme som Sct. Julien sikkert passe bedst.

Beskrivelse af Træet. Unge Træer er af meget kraftig Vækst med mange, slanke Grene. Årsskuddene er tykke, oprette og stærkt hå-rede. Barken er grønlig brunrød. Bladene er tykke og store, ægformede til ovale og med kort, kraftig Spids. De er rendeformede og tilbagebøjede samt noget bølgede. Oversiden er dybgrøn, Undersiden kun lidt lysere. I Randen mange afrundede Takker. Bladstilken kort og meget kraftig, grøn og med bred Fure. Akselbladene er små og falder hurtigt af. Kirtlerne er gulgrønne, de er snart små, snart store og veludviklede. Bladknopperne er små, mørkebrune og spidse, Frugtknopperne er runde. Blomstrer sent på Sæsonen. Blomsterne sidder 3 sammen; de er store og smukke, 3 cm brede. Kronbladene er langt afsmalnende. Kronen fladt udbredt. Fra England angives, at Monarch er selvfertil.

Dyrkningsforhold. Træet bliver højt og efterhånden ret bredt. En Slutafstand af 6 X 6 m vil nok passe. Lange, svajende Grene, der er til Hinder for Færdsel, kan jo altid fjernes. Træet vokser til sent om Efteråret, hvorfor det i strenge Vintre kan knibe med Hårdførheden. Bør kun dyrkes på varm Jord og under gode Forhold, da det ellers er vanskeligt at få Træerne afmodnede og Frugten af god Kvalitet. På kold og stiv Jord kan der ikke regnes med, at Træerne bliver gamle. En Medarbejder angiver dog Levealderen til 5060 År Frugtbarheden kan lade vente noget på sig, senere kan den være rig, men er som Regel noget uregelmæssig. Frugterne må være store og veludviklede, hvorfor der må tyndes ud, hvis der er ansat for rigeligt. Sorten er nær sin Nordgrænse her og bør kun dyrkes under gode Forhold i Landets bedste Frugtegne.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Af Plager nævnes Sølvglans og Bakteriekræft, som den dog er ret modstandsdygtig overfor. Endvidere er nævnt Blommehveps m. m.

Frugten.

Størrelsen. Stor. 4,5 cm høj og ligeså bred. På Blangstedgård vejede 100 Frugter 3,5 kg.

Formen. Rund til rundoval. Furen er bred og er snart dyb, snart flad. Er en anselig og velformet Blomme, der minder meget om Kirke.

Farven. Den grønne Grundfarve afløses efterhånden, til at begynde med pletvis, af en rødbrun, senere smuk brunlig purpurrød Dækfarve, der er jævnt udbredt over hele Frugten. Er overtrukket af en kraftig Dug, der giver Frugten et lyst violet Skær. De talrige fine, gule Hudpunkter ses næsten slet ikke med det blotte Øje. Huden, der er fint og tæt håret, er tyk og sejg; den lader sig uden Vanskelighed trække af den fuldmodne Frugt.

Griffelpunktet er stort og sidder i en meget flad Nedsænkning. Det er korkklædt, og også på andre Steder af Frugten kan der findes Kork i Figurer.

Stilken er indtil 2 cm lang, den er tyk og lige. Stilkgruben er dyb, snæver og regelmæssig, den åbner sig mod Furen.

Kødet er grønliggult, blødt, grovt og fibret, ikke meget saftigt. Smagen er sødlig uden nogen Aroma eller Særpræg. Det slipper slet ikke Stenen.

Stenen er meget stor, tyk og veludviklet; den er oval med bredt tilspidset Stilkende og afrundet Topende. Overfladen er ujævn og nubret. Rygsiden smal med dyb Fure. Bugsiden er meget bred og har markerede Sidekanter og ophøjet, tynd og skarp Midterkant. Farven er gulgrå.

Modningstiden er fra sidst i September til midt i Oktober. Frugten er ret holdbar og kan afslutte Blommesæsonen.

Anvendelse. I god Udvikling og velmoden en meget god Spiseblomme, men ellers overvejende Husholdningsfrugt.

Handelsværdien er god. Der er som Regel altid Købere til begrænsede Mængder af sildige Blommer. Sortens ydre Lighed med Kirke kommer den til gode, idet man er tilbøjelig til at tro, at det er denne Sort, man har for sig.

LaxtonsEMonarch1.jpg

Dyrkningsværdi.

Monarch er en stor og smuk Blomme, hvortil kommer, at dens sene

Modning kan være en Fordel. Sorten er imidlertid så krævende, at den kun kan dyrkes under de gunstigste Forhold. For Privathaver kan den ikke anbefales, det skulde da være til Espaliering; men et Sydespalier, som det i så Fald måtte blive, kan anvendes fordelagtigere. For Erhvervsdyrkning har Sorten Interesse og kan anbefales for Blommespecialister, der vil kunne drage Nytte af Sortens særlige Egenskaber og være i Stand til at imødekomme dens store Dyrkningskrav.