Oullins Reine Claude.

Synonymer. Reine-Claude fra Oullins, Reine-Claude d'Oullins, Oullins Reneklode, Reine-Claude von Oullins, Oullins Gage, Oullins.

Historie. I »The Plums of New York« siges, at Sorten måske er fremkommet som Frøplante af Grøn R. Cl. Den blev fundet som Frøtræ på en Ejendom i Coligny i Frankrig tilhørende en Mand ved Navn Filliaud og blev formeret af Gartner Corsaint hos Baron de Toisy nær Cuiseaux (Saone-et-Loire) og sat i Handelen af Planteskoleejer Massot i Oullins (Rhone) i 1860. Den kom til Experimentalfältets ved Stockholm i 1864. Bredsted nævner intet om, hvornår Sorten er kommet til Danmark, men det er formentlig sket i 1860erne; Mathiesens Planteskole har den i Kataloget 187677. Den blev anbefalet til Plantning i 1888 og i 1914. Ved Frugtsortsundersøgelserne omkring 1920 blev den anbefalet som en Hovedsort; den udgjorde da 4,8 pCt. af de undersøgte Blommetræer. I Planteskolerne var den Nr. 2 efter Antal Træer under Tiltrækning, nemlig med over 9000 Træer om Året I 1938 var Sorten også Nr. 2, nu med over 17.000 Træer.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at tiltrække. Træerne bliver meget kraftige med tyk, lige Stamme og regelmæssig Krone.

Grundstamme. Til denne stærktvoksende Sort vilde det især for Privathaver være ønskeligt med en svagtvoksende Grundstamme.

Beskrivelse af Træet. Oullins danner et stort, bredt og højt Træ af robust Udseende. Årsskuddene er meget kraftige, glatte og med rødbrun Bark med mange Porer og lidt Dug. Som hos mange andre kraftigtvoksende Blommesorter er Skuddene furede og kantede foroven, men trinde forneden. Bladene er meget store, ægformede eller omvendt ægformede, næsten fladt udbredte, meget tykke og ru, de er matglin-sende og har gulgrøn Underside. Bladspidsen er bred, og Bladranden har meget store, runde Takker. Bladstilken middellang, håret og med bred Fure. De små gulgrønne Kirtler sidder nær Bladfoden. Akselbladene er store, brede og tilliggende. Skudspidsen gulgrøn. Bladknopperne er middelstore, Frugtknopperne er store, langtformede, spidse og mørkebrune. Blomstrer sent på Sæsonen. Blomsterne er meget store, 3,5 cm i Diameter. Kronbladene er rundovale og med let rosafarvet Negl. Der kan være mange Dobbeltblomster med sammenvoksede Bægre. Selvfertil.

Dyrkningsforhold. Det kraftige, tætte og løvrige Træ kræver stor Plads. 8 X 8 m kan regnes for en passende Middel-Slutafstand. Sorten plantes og trives allevegne, den er hårdfør, men led dog en Del Skade i de strenge Vintre. Træerne kan blive gamle, der nævnes 50 år. Frugtbarheden er lidt sparsom til at begynde med, »god efter 10 Års Alderen«, senere bliver den stor til meget stor. Vil man und-gå hvert andet års Bæring og sikre sig stor og værdifuld Frugt, må der ofte foretages Frugtudtynding.

Oullins1.jpg

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Oullins er sund, men på en så udbredt Sort vil man ret naturligt kunne finde mange Plager. Der er noteret om Bakteriekræft (ikke særlig slem). Gul Monilia (især når Frugterne hænger i Klynger), Poresvamp, Gedehamse og sorte Fluer (suger af de modne Frugter) og Blommehveps. Er let at holde sund, men der er konstateret Skade efter Brug af nogle af de gængse Kemikalier. Grenene er skøre og kan knække under Frugtvægten eller flække i Grenvinklerne.

Frugten.

Størrelsen. Stor til meget stor. 4,5 cm lang, 4,5 cm bred og 4,3 cm tyk. Formen. På det nærmeste helt rund, men synes at være noget oval. Griffelenden lidt skæv og tilspidset. Furen er meget bred, men ikke dyb. Er en anselig, i Formen lidt uregelmæssig Blomme.

Farven. Den græsgrønne Grundfarve bliver ved Modenhed gulliggrøn, dækket af en tynd, lys Dug. På Solsiden er Farven stærkere gul, og rødlige Prikker og Tegninger kan forekomme i solrige År. Huden, der nogenlunde let kan trækkes af, er ret tynd og sart, den er ofte forsynet med Rusttegninger og bliver efter Tryk og Beskadigelser mørkfarvet. De mange fine, grønne Hudpunkter kan kun ses i Lup.

Oullins2.jpg

Griffelpunktet er meget stort og sidder i en meget flad Nedsænkning. I Griffelenden og på andre Steder af Frugten kan der være Revner.

Stilken er ca. 2,5 cm lang, tyk, grøn, lidt krum, stærkt fortykket ved Basis. Sidder i en dyb, bred og regelmæssigt afrundet Grube.

Kødet er blødt og meget saftigt, det er gulliggrønt, noget fibret og af en behagelig sødlig Smag, men uden megen Aroma. Det slipper ikke Stenen.

Stenen er stor, tyk, ægformet og forsynet med en krum Tap i Stilkenden, tilspidset i Griffelenden; den er ru og har en afrundet Kant på. hver Side. Rygfuren er meget dyb og bred. Bugsidens Midterkant er ret fremtrædende forneden. Farven grågul.

Modningstid. Plukningen kan begynde først i August og udstrækkes til sidst i September, alt efter Vejrliget og Dyrkningsstedet. Kan til Fabriksbrug plukkes på een Gang, ellers må der plukkes gentagne Gange. Må sælges og anvendes hurtigst muligt.

Anvendelse. Oullins er en af de bedst kendte Blommer her i Landet. Ofte plukkes den længe før den er moden og bliver da af 3. Kvalitet. Som fuldmoden og i god Udvikling er den en 2. Klasses Spiseblomme. Den er god til og meget brugt til Konservering; må hertil flås.

Handelsværdien er stor for en god Vare; men der må advares mod at sælge den i umoden Tilstand, da Markedet for Blommer derved kan skades meget. »Noget sart i Huden, og Kunderne bliver ret hurtigt trætte af gule Blommer«, især hvis Sæsonen startes med umodne Oullins.

Dyrkningsværdi.

Oullins Reine Claude er en Hovedsort her i Landet og vil sikkert længe kunne holde denne Stilling. Den har med Rette eller Urette udkonkurreret andre af Sæsonens gule Blommer. Oullins kan anbefales til Plantning overalt i Privathaver, især de større, og til Erhverv, men ikke i så stor Udstrækning, at Salg uden for Sortens egentlige Sæson er nødvendig. Kan espalieres.

I Holland er der ved Mutation fremkommet en Rød Oullins, der nu også findes i Danmark. I et hollandsk Katalog, 1952: »Rode R. C. d'Oullins«.

ONTARIO. Er tiltrukket af det amerikanske Planteskolefirma Ellwanger & Barry i Rochester i N. Y. og første Gang beskrevet i 1874. Er beskrevet og afbildet i Farver i Carl G. Dahis Pomologi og i Deutschlands Obstsorten. Er ikke meget udbredt i Danmark. I Træ og Frugt ligner den meget Oullins Reine Claude, og Sammenblanding af de to Sorter finder Sted. I begge de nævnte Værker er Ontario fremstillet med de største Frugter, det ene Sted er den mere grøn, det andet Sted mere gul end Oullins. De eneste reelle pomologiske Forskelle mellem dem synes at knytte sig til Stenen. Oullins har rundagtige, tykke, regelmæssige, temmelig glatte Sten, medens Ontario har uregelmæssige, skæve Sten med bred Stilkende og en meget bred og uregelmæssig Bugside og takkede Rygkanter. Ontario modner ca. l Uge før Oullins og er måske den bedste af Kvalitet, men Frugten er sart og Træet ikke af de mest hårdføre. Selvfertil.