Ponds Seedling.

Synonymer. Pond.

Historie. I Henhold til U. P. Hedrick blev Sorten tiltrukket af en Englænder ved Navn Pond. Omtalt af Haveselskabet i London i 1831. Indført her til Landet af det senere Det kgl. danske Haveselskab i 1839 fra det engelske Haveselskab. Bredsted fik den fra Frankrig omkring 1870. Sorten er altså gammelkendt her i Landet, men den har aldrig fået nogen større Udbredelse og har ikke været opført på nogen Liste over anbefalede Sorter. Den nævnes ikke ved nogen af Planteskoletællingerne.

Der findes her i Landet under Navn af Harris Monarch en Blomme, der ligner Ponds så meget, at Forfatteren må anse dem for at være identiske. Forespørgsel i England og U. S. A. angående Harris Monarch har været resultatløse, idet man ikke i disse Lande kender noget til en Sort af dette Navn. Den synes at være kommet fra Frankrig og omtales da også i fransk pomologisk Litteratur. Forfatteren disponerede ikke selv over Frugter af Ponds til Sammenligning med Harris Monarch, men fik fra Frugttræforsøgene på Alnarp Frugter af begge Sorter. Nogen Forskel kunde ikke konstateres. De foreliggende Frugter af Harris Monarch passede nøjagtig med Beskrivelsen af Ponds, hvorfor der her er gået ud fra, at det drejer sig om samme Sort. Vegetativt Materiale fra England af Ponds er da også ganske lig med vor Harris Monarch.

Træet.

I Planteskolen danner Sorten smukke Træer.

Grundstammen bør formentlig helst være svagtvoksende. Beskrivelse af Træet. Unge Træer har lange, kraftige, oprette til udstående Skud, der har mørk brunrød Bark med mange Porer. Bladene rundagtige til ægformede og ovale, små, matgrønne, ru, bølgede og tilbagebøjede. Skudspidsen lys orangegulliggrøn. Akselbladene er lange, krumme og udstående. Bladstilken kort, middelkraftig, rød med dyb Fure. Blomstrer sent på Sæsonen med meget store og smukke, renhvide Blomster.

Dyrkningsforhold. Ponds Seedling ligner i Frugten Giant (der jo også er et Barn af den), men ikke i Træet og navnlig ikke i Bladene. Er meget sentmodnende og må dyrkes på varm Jord og under gode Forhold, hvis man skal gøre sig Håb om at få den fuldmoden og af god Kvalitet. Frugterne sidder meget udsatte for Vinden, hvorfor godt Læ vil være gavnligt. Træet "er opretvoksende og kan nøjes med en Afstand af 6 X 6 m. Beskæres kun for Formningens Skyld. Som lidt ældre bærer Sorten tilfredsstillende. Frugtudtynding kan blive nødvendig. Sygdomme og Skadedyr synes den ikke at være meget plaget af.

Frugten.

Størrelsen. Meget stor, indtil 6,5 cm lang, 5 cm bred og 5 cm tyk.

Formen. Oval. En Del Frugter er afsmalnende og indbuede mod Stilkenden og ligner da meget Giant. Griffelenden er skæv og uregelmæssig. Furen er meget bred og flad, mod Stilkenden undertiden fordybet.

Farven. Grundfarven er kanariegul til hvidgul og bleg rosa. Solsiden er ildrød til karminorange, ofte med rødbrune til sortrøde Prikker og Tegninger. Har en tynd, lys Dug, der giver Huden et violet Skær. De meget talrige, grå Hudpunkter er omgivet af rødt. Større sammenhængende gulgrå Rustpartier er ikke sjældne. Er meget livlig og varieret i Farven. Huden, der kan trækkes af, er sejg.

Griffelpunktet er stort. Den brede og flade Hule kan have en Revne.

Stilken er indtil 3 cm lang, tyk og mere eller mindre håret. Den sidder meget fast i den store Stilkgrube, der er noget ophøjet i den ene Side, hvorved Stilken trykkes lidt skæv.

Kødet er bleggult, fast, moderat saftigt og af sødlig Smag uden Aroma. Skiller helt fra Stenen.

Stenen er meget stor, undertiden afbrækket i Stilkenden. Er tyk og ujævn. Rygfuren er meget stor, Bugsiden er meget bred, grov og uregelmæssig.

Modningstid. Plukkes i første Halvdel af Oktober, praktisk taget samtidigt med Giant.

Anvendelse. Er en Husholdningsfrugt.

Handelsværdien. Den imponerende store og smukke Frugt kan let sælges i begrænset Mængde.

Dyrkningsværdi.

At dyrke Giant og Ponds Seedling i samme Plantning er der måske mindre Anledning til; de erstatter hinanden. Der er noget, der taler for at vælge Ponds, der giver mindre Udtyndingsarbejde og større Frugter. I Privathaver helst ved Espalier. Kan anbefales til Erhvervsdyrkning under de gunstigste Forhold og ikke i for stor Udstrækning.