Prince Engelbert

Synonymer. Prins Engelbert, Prince Englebert, Prinz Engelbert, Englebert.

Historie. Skal være tiltrukket i 1843 af Professor i Botanik Scheidweiler i Gent i Belgien ved Udsæd af en Sten af Ungarsk Sveske. Er første Gang beskrevet af den belgiske Pomolog A. Bivort i »Album de pomologie«, Bd. III 1850. Amerikanerne har forkortet Navnet til Englebert. H. C. Bredsted skriver Prins Engelbert og anfører i 1896, at han har dyrket Sorten i en Årrække Det jydske Haveselskab havde Prince Engelbert i 1895. Den er ikke med på Sortslisten i 1888, men derimod i 1914. Ved Frugtsortsundersøgelsen omkring 1920 blev Sorten ikke fremhævet. Den var dengang Nr. 37 i Planteskolerne med kun 11 Træer under Tiltrækning om Året Den er ikke opført på Planteskolelisten i 1938.

Træet.

I Planteskolen volder Sorten ingen Vanskeligheder; den danner kraftige Træer med smukke Kroner.

Grundstamme. Myrobalan og Sct. Julien bruges i Flæng.

Beskrivelse af Træet. Unge Træer er høje og løse i Væksten, ældre Træer er også høje og med noget hængende Kroner. Årsskuddene er lange, slanke, opadrettede; de er noget knæede og har rødbrun Bark med lidt Dug og mange små, gule Porer. Bladene, der på Langskuddene sidder med stor Afstand, er lidt hængende, de er ægformede med hjerteformet Grund, tykke og faste; Oversiden er stærkt skinnende mørkegrøn, Undersiden er af en mættet grøngul Farve. Bladet ender med en kort Spids, og det har store, uregelmæssige tildels dobbelte Takker. Bladstilken er middellang, tynd og forsynet med en flad Fure. Akselbladene er store og fligede. Der er som Regel to gule Kirtler ved Bladets Grund. Skudspidsen er gulligorange til stærkt rødfarvet. Bladknopperne er lange, spidse og mørkebrune, Frugtknopperne er små og ægformede. Blomstrer efter Midten af Sæsonen. Blomsterne er middelstore, 2,6 cm i Diameter. Kronbladene er ægformede, tilspidsede; de når ikke sammen. Sorten er selvfertil og meget frugtbar.

Dyrkningsforhold. Sorten, der havde en Fortaler i Planteskoleejer C. A. Ibsen, Nr. Alslev, er mest udbredt i Landets sydlige Egne, og det er her, den især hører hjemme. Dyrkningen er iøvrigt meget let, da Sorten ikke er fordringsfuld. Træerne kan blive ret gamle, og de kræver en Slutafstand af ca. 8 X 8 m. Frugtbarheden sætter tidligt ind, den er stor og regelmæssig. Vil man avle første Klasses Frugter, må der som Regel udtyndes ret stærkt.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Prince Engelbert er en sund Sort, der er let at passe med Sprøjtning. Der er noteret om Bakteriekræft, Monilia m. m.

Ponds1.jpg

Frugten.

Størrelsen. Stor, i god Udvikling 5,3 cm lang, 4,3 cm bred og 4,2 cm tyk.

Formen. Oval, lidt tilspidset mod begge Ender. Furen er meget dyb. Er en anselig, velformet, tykbuget Sveskeblomme.

Farven. Grundfarven er mat hvidliggrøn. Dækfarven er violet på Solsiden. Den lyse Dug giver Huden en mat, hvidlig Farvetone. De små, grå med mørkeblåt omgivne Hudpunkter ses kun i Lup, Huden, der er meget tyk og se j g, kan ikke trækkes af.

Griffelpunktet er meget lille og sidder oven på Frugten, ofte på en lille Tap, ved hvis ene Side der er en Fordybning.

Stilken sidder meget fast i Frugten, den er ca. 2,5 cm lang, næsten lige og indsat i en dyb og snæver Grube.

Kødet er tæt og fast, gulgrønt med lyse Årer; det er moderat saftigt, stærkt syrligt og noget krydret. Kødet slipper vanskeligt Stenen.

Stenen er meget stor, bred og tyk. Den er oval med langt udtrukket Stilkende og stærkt afrundet Griffelende, der kan være forsynet med en skarp, skævtsiddende Spids. Rygfuren er dyb og bred. Bugsiden, der har stærkere Runding, har markerede Sidefurer og afrundet Midterkant. Stenen, der er gulligbrun, er på Siderne iøjnefaldende nettet og ligesom hamret samt forsynet med en afrundet Kant.

Modningstid. Plukkes omkring Midten af September og ad flere Gange. Sælges og bruges snarest muligt.

Anvendelse. Er en Spiseblomme eller Spisesveske af ret ringe Kvalitet. Noget forskellig efter Dyrkningssted, Vejrlig og Frugtstørrelse samt Plukketidspunkt. Må karakteriseres som en udpræget Husholdningsfrugt.

Handelsværdien er ikke særlig stor. Frugten er for blød og Kvaliteten ikke tilfredsstillende.

Ponds2.jpg

Dyrkningsværdi.

Prince Engelbert egner sig ikke til Dyrkning i Privathaver; her kan man erstatte den med bedre Sorter. En Fordel har den dog i den store Frugtbarhed. Om den bør dyrkes i Erhverv er et åbent Spørgsmål Berettigelsen skulde være, at den kan produceres til en lav Pris og herved få Interesse for en betydelig Kreds af Forbrugere.

FRANKFURTER FERSKENSVESKE er en anden af de mange eksisterende Sveskeblommer, som af og til dyrkes her i Landet Træet vokser stærkt og bliver højt. Årsskuddene er meget hårede. Frugterne er ægformede, middelstore, mørkeblå med lys Dug. Kødet grønliggult og rødligt, ikke meget saftigt, nærmest Køkkenfrugt. Modner samtidig med Prince Engelbert. Er ikke så frugtbar som denne og vel ikke så fordelagtig i Dyrkning.

DIAMANTBLOMME (Diamond) har samme Modningstid og er ligeledes en Halvsveske. Træerne vokser kraftigt og bliver høje. Frugten er stor, kan i Form og Størrelse minde om Belle de Louvain, men Huden er mørk purpurfarvet med stærk Dug. Kødet er lysegult, saftigt, grovt og syrligt. Er en udpræget Husholdningssort, som tidligere har været dyrket en Del, men næppe bør plantes mere. Fra England roses den stærkt som Husholdningsfrugt. Meget rigtbærende.

PURPLE PERSHORE (Martins Seedling) skal være en Mutant af den gule Pershore og fremkommet i England, hvor Sorten stedvis er meget dyrket. Blev udbudt fra Mathiesens Planteskole i Korsør i 1933. Er ret ny og ikke meget kendt i Danmark. Unge Træer ligner i Væksten Italiensk Sveske; som ældre er Træerne af Mellemstørrelse med kompakte, noget hængende Kroner. Blomstrer sent. Er selvfertil. Er nøjsom og trivelig. Bærer tidligt og rigt. Frugten er stor, oval, tilspidset mod Stilkenden, ligner en Æggeblomme. Huden rødbrun til mahognifarvet, på nogle Frugter skinner den gulligrosa Grundfarve stærkt igennem, hvorved Farvevirkningen bliver meget varieret. En lys Dug dækker Frugten helt eller delvis. Kødet er gult med enkelte røde Årer, det er saftigt, tæt og fast, syrligt og uden Aroma. Slipper ikke Stenen. Stenen er stor, meget ujævn, nubret og poret. Moden omkring l. September, på en Tid, hvor der ikke er mange blå Blommer fremme. Spiseblomme og Kogeblomme. Bør forsøges i Erhvervsplantninger.

PRESIDENT er en engelsk Sort, tiltrukket af Thomas Rivers og sat i Handelen i 1901. Træet er af kraftig, opret og tæt Vækst. Grenene er meget skøre og knækker derfor let under Frugtvægten. Frugten er stor, oval og velformet. Huden er purpur og forsynet med en lys Dug. Kødet gulligt, saftigt og af god Kvalitet. Moden først i Oktober. Fra England hedder det, at Sorten er god, men dens skøre Grene er en stor Ulempe.

HERON er tiltrukket af Thomas Rivers i Sawbridgeworth og sat i Handelen i 1888. Træet er af høj, opret Vækst. Frugten er rund, middelstor, blå med purpurfarvede Partier og en rød Linie i Furen. Er nærmest en Kogeblomme; er moden kort efter Czar.