Ruth Gerstetter.

Synonymer. Ingen.

Historie. Er en ny tysk Sort, fremkommet 1920 efter en Krydsning mellem Czar og Bonne de Bry. Blev sat i Handelen i 1932 af Adolf Gerstetter, Besigheim i Württemberg. Her i Landet er Sorten kun lidt udbredt, hvorfor der kun foreligger få Oplysninger om den.

Træet.

I Planteskolen volder Sorten ingen Vanskeligheder.

Grundstamme. Vokser formentlig godt på Myrobalan. Beskrivelse af Træet. Danner et mangegrenet opret Træ, mindende om Czar. Årsskuddene kraftige, har violetbrun og glat Bark. Bladene er middelstore, tykke, ru, mørkegrønne, tætsiddende, noget udstående; de er ægformede og noget hjerteformede ved Grunden. Spidsen er kort, og Randen er grovt rundtakket. Bladstilken er lang, kraftig og lidt lyserød. Der er to gule Kirtler nær Bladpladen. Blomstrer tidligt på Sæsonen. Blomsterne 2,5 cm i Diameter, skålformede med bredtovale, bølgede Kronblade.

Dyrkningsforhold. Sorten synes at være let at dyrke. Træerne er hårdføre og sunde. Frugtbarheden er tidligt indtrædende og årlig, men er i hvert Fald i Træernes yngre År ret sparsom. Frugten sidder meget løst, hvorfor det er praktisk at lade den falde ned på Halm eller lign.

Frugten.

Størrelsen. Mellemstor. 3,53,8 cm høj, 3,5 cm bred og 4 cm tyk.

Formen. Uregelmæssig, rundagtig til oval, noget skæv, kantet og grov af Ydre. Furen er meget dyb og bred og forløber i en Bue hen over den skæve Frugt.

Farven. Den gule Grundfarve er næsten helt skjult af den brunrøde Dækfarve. Som fuldmodne minder Frugterne i Farve om Belle de Louvain; til sidst bliver de violette. Den lyse Dug ses især i Furen omkring Stilken. Der findes hyppigt forkortede Partier på Overhuden. Huden er meget se j g og stærk.

Griffelpunktet sidder som Regel i en dyb Nedsænkning.

Stilken er 1,5 cm lang, kraftig og løsner let fra Frugten. Stilkhulen er dyb og stor, dens Omkreds er noget ujævn.

Kødet er i den umodne Frugt grønligt; senere bliver det lyst gulgråt og lidt rødfarvet, især ved Stilkenden. I den modne Frugt løsner det fra Stenen. Det er fast, moderat saftigt, noget fibret. Smagen sødlig sur med kun lidt Aroma. Huden er sur.

RuthG1.jpg

Stenen er lille, oval, glat, kort tilspidset i begge Ender. Rygfuren er meget lille. Den brede Bugside er næsten helt glat. Farven er lys gulgrå.

Modningstiden falder omkring og efter den l. August.

Anvendelse. Er en Spiseblomme, der i Kvalitet står tilbage for Rivers early Prolific og mange andre.

Handelsværdien er god for denne tidlige og ret anselige Blomme, der kommer samtidig med de første Myrobalan.

Dyrkningsværdi.

Kan anbefales til Erhvervsdyrkning i begrænset Udstrækning. Rimeligvis bedst til Tætplantning i kortvarig Omdrift og til Mellemplantning.

LAXTONS BOUNTIFUL ligner noget Ruth Gerstetter. Den er ført i Handelen af Firmaet Laxton i England i 1928. Den ene af dens Forældre skal være Victoria, som den da også ligner en hel Del på Frugten. Blommen er middelstor, oval, rødlig og forsynet med hvide Hudpunkter. Modner i første Halvdel af August. Farven kan være noget mat, og Kvaliteten er tarvelig, hvorfor Sorten må betegnes som værdiløs.