Washington.

Synonymer. Gul Washington, Washington jaune.

Historie. Som Navnet antyder, er Sorten af amerikansk Oprindelse. Der er to Beretninger om dens Herkomst. Hedrick anser den her meddelte for at være den sandsynligste: William Prince i »A Short Treatise on Horticulture«, New York 1828 skriver, at det var Skik der i Bedriften hvert År at udså Frø af de fineste Frugter for at tiltrække nye Sorter. Omkring 1790 udsåedes der Frø af Grøn Reine Claude. Resultatet blev flere værdifulde Sorter og deriblandt sandsynligvis Washington. Sorten er beskrevet i »Pomological Magazine«, London 1828, og meget ofte senere; Bentzien beskrev den i 1861 og Bredsted i 1896. Til England kom Sorten i 1819. Her til Landet er Sorten sikkert indført af Det kgl. danske Haveselskab, i hvis Fortegnelse fra 1840 den er medtaget. Den anbefaledes af Det jydske Haveselskab i 1895. På Alm. dansk Gartnerforenings Liste 1888 findes den ikke, men derimod på Organisationernes Fællesliste i 1914. Ved Frugtsortsundersøgelserne omkring 1920 udgjorde den 0,4 pct. af de undersøgte Blommetræer; den blev ikke anbefalet til Plantning, men Opmærksomheden blev henledt på den. I Planteskolerne var den dengang Nr. 17 med 1162 Træer under årlig Tiltrækning. I 1938 var den Nr. 18 med 1000 Træer. Det kniber altså for den at holde Stillingen.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at formere, den giver kraftige Træer af opret Vækst og med pæne Kroner.

Grundstamme. En svagtvoksende Grundstamme vil sikkert være fordelagtigst til denne kraftige, lidt sparsomt bærende Sort.

Beskrivelse af Træet. Yngre Træer er brede og fyldige med stort Løvværk. Som ældre er Træet stort, bredt og temmelig højt: det minder om Træer af Oullins Reine Claude. Årsskuddene er stærkt hå-rede og rødbrune. Bladene er meget store, ovale til elliptiske, de er skinnende, lysegrønne og har bred, påsat Spids. Bladranden er grovt, tildels dobbelttakket. Bladstilken er lang, kraftig og med flad Fure. Akselbladene er lange. Ved Bladets Grund er der to gulgrønne Kirtler. Bladknopperne er store, spidse og udstående og brede forneden, Frugtknopperne er store, ægformede og tilspidsede. Sorten blomstrer sent på Sæsonen. Blomsterne er meget store, 3,5 cm i Diameter, og tætsiddende. Kronbladene er lange, bølgede og tilbagebøjede. Sorten har godt Blomsterstøv, men er selvsteril. Som Befrugtningssorter angives Victoria, Oullins og Czar.

Washington1.jpg

Dyrkningsforhold. Washington er en krævende Sort, der kun bør dyrkes under gode Forhold. Træet er hård-ført, men Bladene og Frugthuden kan tage Skade af Vindslid, hvorfor der bør være Læ, Træet er pladskrævende, ofte for meget i Forhold til Frugtudbyttet, mindre end 8 X 8 m som Slutafstand kan det ikke nøjes med. Frugtbarheden lader noget tilbage at ønske, for noget ældre Træer kan den dog være god, men den kan også være sparsom, og den er i det hele taget noget svingende, hvilket vel nok hænger sammen med Befrugtningsforholdene. Under gunstige Forhold og ved god Kultur kan Frugtudtynding blive nødvendig. Frugterne bør være store og godt farvede.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Washington angives at være modtagelig for Bakteriekræft. løvrigt berettes om Sølvglans og Monilia. Er ømtålelig over for Svovlkalk; »noget sensibel over for Sprøjtevædske«.

Frugten.

Størrelsen. Meget stor. Kan være 5,5 cm lang, 5 cm bred og 4,5 cm tyk. En mere almindelig Størrelse er 4,8 X 4,8 X 4,5 cm.

Formen. Oval med bredt afskårne Ender. Furen er dyb og meget bred. Er en regelmæssig og meget præsentabel Blomme.

Farven. Grundfarven er græsgrøn med Overgang til olivengrøn. Solsiden er varmt gul med orange Tone. På Skyggesiden ses Grundfarven som uregelmæssige afbrudte Striber. De mange små, lyse Hudpunkter er omgivet af grønt, på Solsiden af rødt, ligesom der kan findes noget større røde Pletter på Frugten. Huden, der er dækket af en tynd, hvidlig Dug, er tyk og se j g. Ikke meget sur; den kan trækkes af Kødet.

Griffelpunktet er lille og sidder næsten oven på Frugten.

Stilken er kort, indtil 1,5 cm lang, den er tyk, kraftigt udviklet ved Basis og forsynet med mange stive Hår. Den er indloddet i en dyb og bred Grube, omgivet af en meget markeret Ring.

Washington2.jpg

Kødet er før Modenhed grønt, senere bliver det lysegult til stærkere gult og med fremtrædende Karstrengslinier; det er meget saftigt og af en behagelig sød Smag med nogen Aroma. Slipper næsten helt Stenen.

Stenen er stor, rundagtig til ægformet, tyk og meget ujævn, grov af Udseende. Stilkenden er kort og bredt afskåret, medens Griffelenden er stærkt afrundet. Rygfuren er bred, men ikke dyb. Bugsiden er meget bred og har meget markerede Sidekanter, ligesom Midterkanten kan være fremstående. Farven gulbrun.

Modningstid. Washington modner omkring Midten af September, lige efter Oullins Reine Claude, som den afløser på Markedet. Den må plukkes ad flere Gange og behandles med Varsomhed, da den er sart.

Anvendelse. Er en fin Spiseblomme, når den er stor og godt moden.

Handelsværdien er stor for denne gode og flotte Blomme, når Frugten kommer frem i uskadt Stand, men hermed kan det knibe, og en Avler, som har indgående Kendskab til Sorten, karakteriserer Handelsværdien som middelmådig. Er en udpræget Dessertblomme, som pynter i en Frugtskål.

Dyrkningsværdi.

Washington må anbefales med Forbehold. Den bør kun plantes under særdeles gode Forhold for Blommedyrkning. I Privathaver bør den kun plantes under store Forhold og som en Suppleringssort. Den bør plantes i Plantager i nogen Udstrækning, trods dens noget ustabile Frugtbarhed og Frugtens Sarthed og korte Sæson.

Washington3.jpg Washington. 5-årigt, stærkt tilbageskåret Træ på Myrobalan-Grundstamme.