Matthiesen 1913

Aarhus Mølles Æble.

Litteratur og Synonymer: Wøldikes efterladte Optegnelser Side 648, ellers næppe beskrevet tidligere.

Hjem og Historie: Er rimeligvis en Frøfrugt fra Stedet ved eller i Århus, efter hvilken den har fået Navn. Hvem der fra først af har draget den frem og udbredt den, vides ikke, men en forholdsvis stor Udbredelse i jyske Haver har den, da den altid træffes hyppigt i Samlinger på jyske Udstillinger. Figuren er tegnet efter en Frugt fra Udstillingen i Horsens 1900.AarhusM1.jpg
Fig 2. Aarhus Mølles Æble.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: middelstor, i god Udvikling 7072 mm bred, 5759 mm høj, i Regelen lidt mindre. Form: kort kegleformet eller mere fladrund, lidt stærkere aftagende mod Bægeret, den ene Side kraftigere udviklet. Bæger: lukket, Bladene brede, grønne, dunede, adskilte ved Grunden, indadbøjede; Hulen flad eller middeldyb, snæver, fuld af små Rynker, Hovedribberne på Randen oftest flade, enkeltvis også skarpe, ned over Frugten store og brede, Tværsnit stærkt kantet. Stilk: snart lang, snart kort, kraftig, grønlig med brunt, svagt håret; Hulen middeldyb, vid med lidt Strålerust; Stilken er tykkere i Hulen og ofte trykket af en lille Svulst. Hud: grønlig gul til rent gul, Solsiden og ofte Størstedelen af Frugten er overstænket med et smukt rødt, hvori korte, fine, smalle Striber; Punkter fine med smal Hov, spredte. Svag Lugt. Fedtet. Kærnehus: bredt løgformet, Aksen vid, Rum store, tilspidsede opad, rundt eller but tilspidsede nedad, Vægge sprængte, to små kaffebrune, but tilspidsede Kærner i hvert. Bægerrør: en but Kegle, Tråde midtstillede, Griffel 2/3 kløvet, håret på den sammenvoksede Del. Kød: hvidt med grønligt Skær, løst, marvet, saftfuldt, sødt vinagtigt med nogen Aroma, mindende om Passe pomme rouge, som Frugten muligvis er Barn af. -- Modningstid: September til lidt ind i Oktober. Værd: god Bordfrugt.