Matthiesen 1913

Alexandraæble.

Litteratur og Synonymer: Dansk Havetidende 1866, S. 385. Pomologische Monatshefte 1880, S. 197. Dansk Frugthave Nr. 22. Wøldike S. 651.

Hjem og Historie: Alle de anførte Steder er Sorten beskrevet af Bentzien, som førstnævnte Sted meddeler, at Træet er sået af Kærne af Møller Jakobsen, Røde Mølle ved Nyborg 1843 efter Opfordring af Kammerherre Riegels på Snoghøj. Af flere Tusinde gav kun to Træer gode Frugter, og af disse to skulde ovennævnte være det ene. Den nuværende Ejer, Søn af Tiltrækkeren, benægter på det bestemteste dette og hævder, at hele Historien er falsk, sandt er kun dette, at Sorten tilfældig er kommen frem på nævnte Sted og bar første Gang 1863, hvorfor den fik Navn efter Prinsesse Alexandra, som formæledes det nævnte år.

Beskrivelse af Frugten:—Størrelse: middelstor til stor, godt udviklet 75 mm bred, 67 mm høj, oftest mindre. — Form: næsten rund, dog mere afstumpet ved Stilken, Bugen på Midten, begge Halvdele éns udviklede. — Bæger: lukket, Bladene brede, uldede, indadbøjede, lægger Spidserne tilbage; Hulen flad, snæver, Ribber små, dog ret skarpe, løber ret markerede ned over Frugten og kanter Tværsnittet. - Stilk: ca. 2 Centr. lang. kraftig, krum, uldet; Hulen middeldyb til dyb snæver, fuld af smuk lysebrun Strålerust. - Hud: voksgul, Solsiden jævnt dækket af et smukt karmoisinrødt, som dog kun ses på solbeskinnede Frugter; Punkter brune, fine med smal Hov. Svag Lugt. Svagt fedtet. - Kærnehus: løg- eller rundt løgformet. Aksen vid, Rum store, svagt afrundede opad, tilspidsede nedad, åbne, Vægge glatte, Kærner trinde, ægformede, kastaniebrune, én—to i hvert. — Bægerrør: en lille tragtagtig Kegle, Tråde midtstillede. Griffel (vides ikke). — Kød: hvidt, middelsaftigt, fast og tæt, af svag sødsyrlig Smag uden Aroma. — Modningstid: November—Januar. — Værd: smuk Torvefrugt, ret god Køkkenfrugt.

AexandraM2.jpg
Fig. 5. Alexandraæble.

Modertræet danner en smuk høj hvælvet Krone, er hårdført, sundt og meget tætløvet.