Matthiesen 1913

Anna Eltzholtz.

Hjem og Historie: Sorten er en Frøfrugt fra Glorup Have på Fyn, tiltrukket af daværende Overgartner ved Haven Ditlev Eltzholtz, altså vel i halvfjerserne i forr. Årh. Alt tyder på, at Sorten er Barn af Rød eller Hvid Vinter Pigeon, rimeligvis af den første, dog har Frugten ikke det for Pigeonerne ejendommelige tragtagtige Bægerrør.

AnnaEltM1.jpg Fig. 6. Anna Eltzholtz.

Beskrivelse af Frugten: - Størrelse: lille til middel stor, i almindelig Udvikling 52-54 mm bred, 58-59 mm høj. Fig. er tegnet 1885 efter Frugter fra Modertræet. — Form: ægformet eller afstumpet kegleformet, højere end bred, ofte lidt indsvejfet ved den ene Side henimod Bægeret, Bug langt under Midten, den ene Side lidt stærkere udviklet.— Bæger: stort, lukket eller halvåbent, enkeltvis også næsten åbent, Bladene brede, lange, grønne ved Grunden, gråuldede, står lige op og slår ofte Spidserne udad; Ribber små, fine, ubetydelige, taber sig, inden de nåer Bugen, Tværsnit rundt. — Stilk: 4-2 Cmtr. lang, ret kraftig, brun, glat; Hulen næppe middeldyb, vid, har altid en Svulst, som trykker Stilken, i Bunden lidt grå Rust. — Hud: lysegul med grønt Skær, Solsiden med korte, brede, lidt matrøde Striber, derimellem stænket og svagt anløbet; Punkter grå med fin klar Hov, på Skyggesiden fine, på Solsiden store og kantede; Rustfigurer træffes. — Kærnehus: smalt, tenformet, Aksen lang, smal eller snæver, Rum lange, svagt afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, den øverste Del ejendommelig afsnævret, 3 store, rundt ægformede, trinde, mørkebrune Kærner i hvert. Er oftest 3 eller 4 rummet. — Bægerrør: en lille kort Kegle med midt- eller under midtstillede Tråde og glat Griffel. — Kød: hvidt med grønne årer, syrlig vinagtigt med pigeonagtig Aroma. — Modningstid: Tiltrækkeren siger: »December—Marts.« Har hos mig været tjenlig midt i November og forbi midt i Februar. — Værd: er en Pigeon, som i det ydre minder om Herschendsgaveæblet, men af Smag er lovlig syrlig. Æblet er dog i og for sig godt men synes ingen nævneværdig Udbredelse at have fået.