Matthiesen 1913

Arnakkeæble.

Hjem og Historie: Sorten er kommen frem i Herregården Arnakkes Have i Holbæk Amt. Træet har en uheldig Plads tæt op ad Skoven men klarer sig alligevel, det er ca. 7 Alen højt, har tynde Grene men er sundt og meget frugtbart.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: middelstort, i god almindelig Udvikling 69 mm bred, 58 mm høj. Fig. tegnet 1911 efter Frugter fra Modertræet. Form: bredt afplattet rund eller ofte næsten kort valseformet. Bug på eller lidt under Midten, den ene Side lidt stærkere udviklet. Bæger: vidt åbent, Bladene små, grønne ved Grunden, fint dunede, ved Grunden brede, snævrer hurtigt ind i en fin Spids, som krøller tilbage, er vidt adskilte ved Grunden; Hulen middels dyb, vid, glat, Spor af flade Ribber ses kun ned over Frugten, Tværsnit rundt. Stilk: kort, tynd, glat; Hulen dyb, snæver eller middelvid med lys kanelbrun Strålerust. Hud: lyst varm gul Solsiden og ofte mere er tæt overstænket, unders tiden dækket af et smukt skarlagenrødt, hvori Spor af mørkere Striber; Punkter fine, grå med bred Hov, denne ses dog ikke i Dækfarven. Kraftig Lugt. Svagt fedtet eller tør. Kærnehus: lille, ovalt med Biårer, Aksen middelvid, Rum små, stærkt tilspidsede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge glatte eller lidt årede, én kort ægformet, mørkebrun Kærne i hvert. Bægerrør: en stor, bred Kegle, Tråde under midtstillede. Griffel halvkløvet, stærkt hvidfiltet i Delingsstedet. Kød: gult med gule årer, saftfuldt, til at begynde med noget fast, senere marvet, sødt vinagtigt med nogen Aroma men ofte med en lidt »vild« Bismag, der dog ikke træffes hos alle Frugter, og som mest sandsynligt vil tabe sig helt, når Sorten podes over på andet Underlag. Modningstid: Marts, April til langt ind i Sommeren. Værd: når Bismagen ikke er der, da god Bordfrugt, fortræffehg Salgs- og god Husholdningsfrugt. Har særlig Værdi på Grund af Frugtens lange Holdbarhed.

ArnakkeM2.jpg
Fig. 7. Arnakkeæbte.