88. Rødt Ananasæble.

 

ArreskovG.B3.jpg      ArreskovG.B4.jpg

Literatur og Synonymer:

1. Rother Ananasapfel (E. Lucas, Illustrirte Monatshefte fur Obst- und Weinbau, 1867, p, 167).
2. Roter Ananas-Apfel (Fr. Lucas, Pomologische Monatshefte, 1888, p. 323).
3. Ananas Rouge (André Leroy, Dictionnaire de pomologie, Nr. 9).

Historie. Dette Æble, der passer så godt for vort Klima, har jeg for en lang Årrække siden modtaget fra Dr. E. Lucas i Reutlingen. Det synes at have været fremdraget og især udbredt af ham. Han skriver, at det var udstillet ved den 5te Forsamling af tyske Pomologer i Naumburg af afdøde Hofgartner Richter i Luisium ved Dessau, der kaldte det Rother Ananasapfel og havde fundet det i et gammelt Frugthaveanlæg på Sieglitzerberg ved Elben et Par Mil fra Dessau. Dr. Lucas fik senere Podekviste sendt fra Hofgartner Richter til Forsøgsdyrkning. Til Frankrig kom dette Æble først i 1867. Her i Landet er det allerede temmelig udbredt og afholdt.

Beskrivelse af Træet. Træet er sundt, af moderat kraftig Væxt, danner i Frugthaven en bred, hvælvet Krone og opnår Middelstørrelse. Årsskud: temmelig talrige, noget oprette, kraftige, temmelig lange og tykke, knæede, uldede, grønlig lysebrune, på Solsiden lidt rødbrune og sølvgråhudede; Lenticeller middeltalrige, middelstore, runde. .Bladknopper : temmelig små, brede, spidse, tilliggende, med mørkerøde og sortebrune, hårede Knopskjæl. Blade: på Sommerskuddene lange, smalle, ofte ægformede, med næsten udløbende Spids, skarpt savtakket Rand, korte tykke Bladstilke og middelstore spydformede Axelblade. Ved Frugtknopperne ere Bladene omvendt ægformede eller elliptiske. Frugtknopper: middelstore, lange, spidse, med kastaniebrune og mørkebrune, lidt uldede Knopskjæl. Blomster: næsten tidlige, middelstore, med overliggende, ovale, udvendig kjødfarvede, indvendig hvide Kronblade.

Frugtbarhed: stor og temmelig tidlig.

Kultur. Under almindelig gode Jordbunds- og Læforhold kan dette Træ dyrkes som Halvstamme og i mere udsatte Haver som Lavstamme. Også lader det sig på Vildling opelske til meget gode Pyramider. Det tager godt fat på Doucinstammer, men det opnår ikke nogen betydelig Udvikling. Det bærer rigt og i en temmelig tidlig Alder, og passer for alle små Former, også for horizontale Snortræer.

Beskrivelse af Frugten. Størrelse: middelstor, i bedste Udvikling 65 mm. høj og bred eller 71 mm. bred, 62 mm. høj, almindelig 58 mm. bred og 56 mm. høj. Form: den høje Form er lidt afstumpet kegleformet, den brede Form er ofte afstumpet rundagtig kegleformet; Bugen sidder i Almindelighed under Midten og herfra afrundes den sædvanlig imod Stilkenden, der ofte er temmelig bred; over Bugen aftager og afrundes den jævnt imod Bægeret, dog forekomme ikke få Frugter, som ere lidt indbuede under Bægerhvælvingen. Tværsnit næsten rundt. Begge Halvdele omtrent lige store. Frugtstilk: 20 mm. lang eller kortere, tynd eller middeltyk, træagtig eller lidt kjødet, grøn og rød, ofte filthåret, indleddet i en temmelig dyb og bred, jævn og med fine lysebrune Ruststråler beklædt Stilkgrube. Bæger: lille, lukket eller tildels lukket, grønt og brunt, uldet; Bladene middellange og middelbrede, i Bunden sluttende, indadbøjede, oprette og lidt udadbøjede; anbragt i en snart middeldyb, snart temmelig flad, snæver Nedsænkning imellem fine Folder og til Bugen løbende Ribber. Bægerhulen kegle-tragtformet. Støvdragerne næsten lavtstillede. Hud: glat, glinsende, lidt smattet, gul, på Solsiden overtrukken med smukt mørk karmoisinrødt, på Skyggesiden let overtrukken eller flammet med lys karmoisinrødt; kun helt beskyggede Frugter ere på Skyggesiden ganske uden rødt; brune Hudpunkter, ofte omkransede med rødt eller hvidgråt, findes uregelmæssigt spredte over Frugten. Sorte Vandpletter ere i enkelte År hyppige. Kjød: hvidt, ofte lidt rødt tæt under Huden, fint, mørt, saftigt, vinagtigt og næsten ligeså sødt og med en behagelig Rosenæblearoma. Kjærnehus: løgformet; Kamrene imod Stilken spidse, imod Bægeret mere eller mindre afrundede, rummelige, opridsede, lidt åbne, indeholdende hvert to ægformede, langt tilspidsede, mørkebrune, velnærede Kjærner. Axehule smal eller middelbred.

Modenhed. Tjenlig til Afplukning på Dværgtræer i Begyndelsen, på store Træer i sidste Halvdel af September; det er tjenligt til at nydes fra Slutningen af denne Måned og i Oktober; i November bliver det overmodent.

Kvalitet og Brug: meget god Bordfrugt og fin Kompotfrugt.

Denne tidlige Høstfrugt fortjener især Påagtning som en fin, smuk og behagelig Bordfrugt.