Matthiesen 1913. I: 39

Baron Stampe.

Hjem og Historie: Frugten har jeg modtaget af Slotsgartner Bruun, Bernstorf 1889 som formentlig dansk Frugt, hjemmehørende på Nysø ved Præstø og opkaldt efter Baron Henrik Stampe (kendt fra Thorvaldsens Ophold på Nysø), der var meget interesseret for al Frugttrædyrkning. Om Sorten virkelig er af dansk Oprindelse, har jeg ikke kunnet skaffe oplyst, så meget er dog sikkert, at der i sin Tid i Begyndelsen af anden Halvdel af forrige Årh. fandtes en Mængde Sorter i Nysø Have, som for en Del var samlede fra Præstø Egnen, og til disse kan foreliggende altså også have hørt. Hvorvidt den endnu findes der, og hvem der har givet den Navn, vides ikke.

BaronStampeM2.jpg
Fig. 15. Baron Stampe.

 

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: middelstor, 6869 mm bred, 6670 mm høj. Form: afstumpet kegleformet, Bug under Midten, lidt afplattet rundet mod Stilken, mere eller mindre tilsneddet mod Bægeret, den ene Side lidt stærkere udviklet. Bæger: stort, åbent. Bladene grønne ved Grunden, fint uldede, lange, brede med fin Spids, ligger helt slåede tilbage ud over Frugten; Hulen en lille flad Skål, omtrent glat, kun med ubetydelige Spor af fine Rynker og Ribber, næppe kendelige, spores som lidt bredere ned over Frugten og bevirker, at Tværsnittet knap er rundt. Stilk: 1½2½ Cmtr. lang, kraftig, lidt krum, brungul med lidt rødt, svagt dunet, trykket af en lille flad Svulst; Hulen flad, vid med ringe Spor af grå Rust i Bunden. Hud: kraftig gul, omtrent som hos Blenheim, Solsiden dækket af et skinnende mørk karmoisinrødt, hvori skimtes Tilløb til korte mørkere Striber; Dækfarven strækker sig ofte som Stænk og svage Striber over omtrent hele Skyggesiden; Punkter spredte, mørke med fin grønlig Hov. Ingen Lugt. Svagt fedtet. Kærnehus: løgformet, Aksen snæver, Rum store, udrandet tilspidsede opad, but tilspidsede nedad, Vægge glatte, Kærner store, butte, flade, mørkebrune, én i hvert Rum. Rør: en lille, kort, bred Kegle, Tråde dybtstillede. Griffel halvkløvet, uldet i Delingstedet. Kød: hvidt, ikke meget saftigt, skørt, mildt vinsyrligt med nogen Aroma og en syrlig Eftersmag. Modningstid: Oktober, var overtidigt midt i November. Værd: brugelig Bordfrugt, meget god Køkkenfrugt og Salgsfrugt. Mangler Saft.