Beauty of Bath.

Synonymer. Schoner aus Bath.

Historie. Sorten skal være fremkommet ved Bailbrook, Batheaston i Nærheden af Byen Bath i England og ført i Handelen af Firmaet Cooling & Sons i Bath omkring 1864. I 1887 tilkendtes den l. Klasses Certifikat af det engelske Royal Horticultural Society. Senere er Sorten blevet alm. plantet i England, hvor den er en Hovedsort mellem de tidlige Spiseæbler. I Danmark er Sorten forholdsvis ny og ikke meget udbredt. Den blev udbudt fra Mathiesens Planteskole i Korsør 1896. Ved Frugtsortsundersøgelsen i 191822 udgjorde Sorten 0,15 % af de undersøgte Træer; den blev da anbefalet til Plantning i Sorø- og Viborg-Distrikterne. I 1920 var den Nr. 44 i Planteskolerne med 1618 Træer formeret det år; de tilsvarende Tal var i 1937 39 og 1710. Er blevet plantet en Del i Privathaver og til Erhverv. Findes især på Sjælland og mest som 1520 år gamle Træer.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at arbejde med; den danner kraftige, opretvoksende Træer med tykke Skud.

Grundstamme. Trives godt både på Vildstamme og på Dværg.

Beskrivelse af Træet. Beauty of Bath udvikler sig til et stærkt Træ med en stor Krone. årsskuddene er middelkraftige, stærkt filtede og har en mørkebrun, senere grå og glinsende Bark med talrige, små, ikke meget iøjnefaldende Porer. Bladene er tætsiddende, opadrettede, ret store, ovale eller omvendt ægformede og med påsat Spids. Oversiden er dybgrøn og glinsende, medens Undersiden er grågrøn. Bladranden er karakteristisk dobbelt savtakket og håret. Bladstilken middellang, ret tynd og ligesom Midtribben rødfarvet. Akselbladene store og stilkede. Frugtknopperne på korte Sporer, ægrunde og gråfiltede. Blomstrer i Midtsæsonen. Blomsterknopperne lysrosa. Blomsterne halvåbne og med hvidlige Kronblade med lang Negl. Kromosoman-tallet er normalt. Ved Blangsted gav Sorten rigeligt Pollen med god Spireevne. Den kan befrugtes af mange andre Sorter, f. Eks. Filippa og Bismarck.

Dyrkningsforhold. Træet vokser i Ungdommen kraftigt til og danner efterhånden en temmelig bred og flad Krone. Det er længelevende, men der findes næppe mange Træer over 40 år her i Landet. 810 m vil antagelig være en passende Slutafstand for Vildstammetræer og 68 m for Dværgtræer på Gul Doucin. B. o. B. er hårdfør og kan trives allevegne her i Landet, den stiller ikke særlige Krav til Jordbunden, men »bliver god, på svær .Jord og flot på let«. Frugten er

Beauty1.jpg

tilbøjelig til at falde ned, før den er plukket j enlig, hvorfor den virkelige Høst tit bliver betydelig mindre end ventet, Af den Grund må Træet, som ellers er vindført, have godt Læ. Gødskningen og Jordbehandlingen må tage Sigte på at få stor og godt farvet Frugt. Beskæringen bør indskrænkes til Formning af de unge og Udtynding i de ældre Træer. Ønsker man hurtigt at få bæredygtige Træer af Sorten, nås det lettest ved at pode den ind i ældre Træer. Frugtbarheden er til at begynde med noget sparsom, for ældre Træer kan den være rig, men Gennemsnittet er kun omkring Middel. Frugtudtynding som Regel unødvendig, men kan. være ønskelig for at få små og dårlige Frugter fjernet. Venter man noget med Udtyndingen, kan Frugterne anvendes som grønne Madæbler. Senere udtyndes ved Afplukning af den modne Frugt ad flere Gange.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Sorten bliver let angrebet af de gængse Fjender, men kun i mindre Grad, hvorfor den må regnes til de sundeste, hvortil kommer, at den tåler Kemikalier meget godt og derfor er let at holde i Orden.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor eller mindre. 4,55,5 cm høj og 67 cm bred. Formen er fladrund. Store Frugter er mere højtbyggede og tilspidsede mod Bægeret. Bugen sidder omtrent på Midten, hvorfra Frugten aftager temmelig ensartet mod Bæger og Stilk. Lidt skævt, men temmelig regelmæssigt og meget velformet Æble.

Farven. Den grønne Grundfarve går ved Modningen over i gult. Stærkt belyste Frugter har en meget smuk rød Dækfarve, der på Skyggesiden som Regel fremtræder i Striber og Marmorering. Frugten er overtrukket med en Dug, der giver den et violet Skær. Meget karakteristisk for Sorten er Frugtens mange Hudpunkter, der sidder i en stor gul Plet, som på Lyssiden danner en skarp Kontrast til Dækfarven. Huden ru, tynd og lidt fedtet.


Beauty2.jpg 5-årigt Vildstammetræ, 3,5 m højt og 2 m bredt.

Bægeret kan være lille og lukket, men kan også være åbent med de lange, grønne Bægerblade udbredt til Siden. Bægerhulen er ret dyb, bred og uregelmæssig, forsynet med ulige store Ribber eller Bukler, der gør Frugten noget uregelmæssig og lidt kantet. Støvtrådene er højt-stillede i det lange og smalle Bægerrør. Griflerne kun lidt sammenvoksede og stærkt filtede.

Stilken er oftest kort og tyk, men kan være over 2 cm lang. Den sidder i en dyb, i Randen lidt kantet Grube.

Kødet er gullighvidt, undertiden lidt grønligt, ret fast, men dog skørt; det er temmelig saftigt og har i moden Tilstand en behagelig sødlig-sur, aromatisk Smag. Stærk Lugt.

Kærnehuset er bredt løgformet og markeret ved en mere eller mindre fremtrædende, bred grønlig Tegning. Kamrene, som Regel kun 4, er små og velbesatte med lange, tynde, spidse og mørkebrune Kærner.

Modningstid. Plukningen finder Sted fra Midten af August til først i September, den tjenlige Frugt plukkes efterhånden og bruges i Løbet af kort Tid. Høstet for tidligt er Frugten for sur, og opbevaret for længe kan den blive melet og revne samt antage en mat, grålig Farve; endvidere bliver Kødet løst og noget mørkfarvet. Nogen egentlig Opbevaring bør ikke komme i Betragtning.

Anvendelse. Er en ret god, lidt syrlig Spisefrugt.

Handelsværdien er god. Det smukke Æble, rettidigt plukket og ikke opbevaret for længe, pynter i Butikkerne og er en behagelig Afløsning til Transparente blanche. Er let at pakke, men må sorteres i mange Størrelser; egner sig til »Luksuspakning« i små Emballageenheder, som det er almindeligt i England. Æblet er fast og tåler godt den nødvendige Behandling.

Dyrkningsværdi.

Beauty of Bath er velegnet til Dyrkning i Norden; den kan i Danmark plantes overalt, både i Privathaver og i Plantager. Da dens Sæson kun udstrækker sig til en lille Måned, bør den naturligvis kun plantes i stærkt begrænset Udstrækning. I mindre Haver vil Dværgtræer være de fordelagtigste. På Espaliertræer kan avles særdeles flotte Frugter til Udstillinger og Dekoration. B. o. B. er endnu ikke helt gennemprøvet her i Landet, men Sorten er dog så velkendt, at man har kunnet tage foreløbig Stilling til dens Dyrkningsværdi. Interessen for den synes nærmest at være i Aftagende. I Privathaver kan Sorten med sine smukke og meget iøjnefaldende Frugter betragtes som et Prydtræ, selv om Træets Vækst ikke er særlig køn.


Beauty3.jpg Beauty of Bath. 26-årigt Vildstammetræ véd Beder Gartnerskole, 6 m højt og 5,5 m bredt.