66. Moringer Rosenæble.


BelleBoskoopB3.jpg     BelleBoskoopB4.jpg

Literatur og Synonymer.

1. Moringer Rosenapfel (Oberdieck, Illustrirte Monatshefte fur Obst und Weinbau, 1869, p. 99).
2. Moringer Rosen-Apfel (v. Hinüber, id. ibid., p. 258).
3. Moringer Rosenapfel (Lauche, Erster Ergänzungsband zu illustrirtes Handbuch der Obstkunde, p. 241).
4. Rose de Moringen (Thomas, Guide pratique, p. 150).

Historie. Et Træ af denne Æblesort blev i 1857 fundet ved Nennebergsmølle, ½ Mil fra Moringen i Nærheden af Göttingen ved den til Einbeck gående Landevej, af Overamtsdommer v. Hinüber. Senere blev det oplyst, at Træet stammede fra en Planteskole i Oberndorf-Moringen. Efter at Oberdieck og Lucas havde undersøgt det og denne sidste erklæret det for at høre til Rosenæblerne, fik det ovenanførte Navn.

Beskrivelse af Træet. Træet voxer i Planteskolen på Vildstamme meget kraftig, giver hurtig smukke Stammer og danner i Frugthaven en temmelig stor, rund Krone. Sommerskud: middeltalrige, lange og tykke, foroven tyndere, violetbrune, på Skyggesiden ofte olivenbrune, foroven lidt uldede, den nederste Del sølvgråhudet; punkterede med temmelig talrige, afrundede Lenticeller. Bladknopper: lange, fyldige, udspærrede, med lyse- og mørkebrune, hårede Knopskjæl. Blade: på Sommerskuddene store, ovale eller ovalelliptiske, ofte med temmelig langt udløbende Spids, dybt, næsten stumpt savtakket Rand og temmelig lange, hårede, dybt riflede, kraftige Bladstilke, samt små sylformede Axelblade; om Frugtknopperne ere Bladene langt elliptiske og have en meget skarpt savtakket Rand. Frugtknopper: temmelig store, langt ægformede eller kegleformede, med afrundet Spids, brune og rødlige, på Randen stærkt hårede Knopskjæl. Blomster: middelstore, middeltidlige, med ovalrunde, udvendig purpurrosenrøde, indvendig hvide Kronblade.

Frugtbarhed: stor.

Kultur. I nogenledes godt beskyttede Frugthaver vil dette Æbletræ kunne dyrkes som Halvstamme og, hvor Forholdene ere mindre gode, som Lavstamme på Æblevildling. Det tager godt fat, når det forædles på Doucin, men formedelst tidlig og rig Frugtbarhed bliver det ikke ret stort. Da Frugten især i Oktober har stor Værdi som Bordfrugt, fortjener dette Træ en omhyggelig Kultur.

Beskrivelse af Frugten. Størrelse: over Middelstørrelse, i god Udvikling 73 mm. bred, 59 mm. høj, mindre Frugter 63 mm. brede og 48 mm. høje. Form: fladrund eller fladrundt afstumpet kegleformet, Bugen sidder på Midlen eller lidt derunder, under Bugen er den sædvanlig afrundet og temmelig bred og flad omkring Stilken, over Bugen aftager den mere eller mindre stærkt imod Bægeret. Meget store Frugter have ofte en mere tilspidset Bægerende end de afbildede Frugter. Den ene Side er oftest mere udviklet end den anden. Tværsnit ofte lidt kantet. Frugtstilk; 23 mm. lang, træagtig eller lidt kjødet, lidt håret, grøn og rødlig, også brun, indleddet i en dyb og bred, sjældnere foldet, fint berustet eller med svage Ruststråler beklædt Stilkgrube. Bæger: lukket eller tildels lukket, oftest grønt, lidt uldet; Bægerbladene middellange eller korte, middelbrede, i Bunden oftest sluttende, indadbøjede, oprette og med udadbøjede, smalle Spidser; anbragt i en dyb og middelbred Nedsænkning omgiven af Ribber, der, efter at have passeret Bægerhvælvingen, meget affladede eller afrundede gå ned over Frugten. Bægerhulen kegleformet. Støvdragerne over midtstillede. Hud: glat, lidt smattet, meget glinsende, lys grønliggul, på Lageret fin, lysegul med grønlige Steder; den Del af Frugten (oftest Stilkenden), der vender imod Solen, er let overdækket med lyst karmoisinrødt, marmoreret, stribet og punkteret med mørkt karmoisinrødt; beskyggede Frugter ere ofte tildels eller ganske uden rødt; fine brunlige Hudpunkter ere ikke talrige, på Solsiden ere de undertiden omkransede med rødt, hvorved de blive mere iøjefaldende. Kjød: hvidt, tæt under Huden ofte svagt lyserødt, fint, skjørt, saftrigt, passende vinsyrligt og sødt og med en behagelig, lidt rosen-æblelignende Aroma. Kjærnehus: fladt løgformet; Kamrene imod Stilken stumpt spidse, imod Bægeret mere eller mindre spidse, sjældnere lidt afrundede, rummelige, oftest åbne, hvert indeholdende oftest to, sjældnere en eller tre, ægformede eller ovale, kort tilspidsede, lysebrune, velnærede Kjærner. Axehulen bred eller middelbred.

Modenhed. Plukkes i anden eller tredie Uge af September og er tjenlig til at nydes i Oktober og November.

Kvalitet og Brug: meget behagelig Bordfrugt og anvendelig som Kjøkkenfrugt.