Matthiesen 1913. I: 45

Bodilsæble.

Littr. o. Syn.: Zeitschrift fur Obst- und Gartenbau, Kiel 1895; S. 11: Der Bodilsapfel med Syn; Schleswiger Herbst Glockenapfel.

Hjem og Historie: Hvor dette lille, fine, tidlige Høstæble har hjemme, vides ikke med Sikkerhed, det træffes meget almindeligt i Nordvestfyn, Sydøstjylland og den nordøstlige Del af Slesvig, hyppigst måske i Haderslevegnen, hvor Hjemstedet rimeligvis må søges. På en Udstilling i Kiel 1881, hvor Dr. Edvard Lucas fra Reutlingen var tilstede for at korrigere Navne, blev Æblet kaldt »Bolusapfel«, rimeligvis ved en Fejllæsning af Bodil, der i Folkemunde udtales Boël, hvorved Boëlsæble er bleven til Bolusapfel. I ovenfor citerede Månedsskrift har jeg søgt at hjælpe Æblet til sit rigtige Navn, det, som det fører overalt både her i Landet og i Nordslesvig.

BerresM2.jpg
Fig. 19. Bodilsæble.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: lille eller næppe middelstor, i god normal Udvikling 57—60 mm bred, 60 mm høj. — Form: ægformet eller afstumpet kegleformet, Bugen under Midten, er ofte lidt indsvejfet mod Bægeret, begge Sider éns udviklede. — Bæger: lukket eller halvåbent, Bladene lange, smalle, grønne, dunede, støder sammen ved Grunden, bøjer indad, slår Spidserne tilbage; Hulen flad eller middeldyb, Hovedribberne forholdsvis store, løber meget fremtrædende ned over Frugten, enkelte har en skarp Søm; Biribber perleformede, Tværsnit stærkt kantet.— Stilk: kraftig, snart kort, snart lang, ofte trykket til Siden af en stor Svulst, grøn, glat; Hulen middeldyb, vid, undertiden med lidt grå Strålerust, oftest rustfri. — Hud: lysegrøn eller hvidlig grøn, senere mere gul med grønt Skær, Solsiden med tynd brunlig rød Dækfarve, som senere bliver livligere rød, og hvori spores korte Striber; Punkter meget fine med klar Hov, lidet kendelige. Svag Lugt. — Kærnehus: meget uregelmæssigt, der findes Frugter med 5, næsten lige så ofte med kun 4 eller 5 Rum; rundt løgformet. Aksen er hos normale femrummede Frugter snæver, men kan også være vidt åben. Rum afrundede eller rundt tilspidsede opad, tilspidsede nedad, åbner sig spatelformigt, Kærner langt ægformede, oftest 3 i hvert Rum, ligger løse, så de rasler i Frugten. — Bægerrør: en lille tragtagtig Kegle, Tråde højtstillede, Griffel j kløvet, tæt filtet i hele sin Længde. — Kød: hvidt med grønligt Skær under Huden og grønne Årer, fint, saftigt, af ædel, fin bæragtig Vinsmag.— Modningstid: September—Oktober, taber Smagen efter Midten af Oktober. - Værd: fin og god Bordfrugt.

Træet bliver kun lille, selv når det vokser på god Jord. — Årsskud: lange, middeltykke, ikke knæede, har korte Led, er mørk violetbrune med spredte langagtige Barkporer, dunede i hele deres Længde. — Bladknopper: små, langt tilspidsede, tilliggende, tæt hvidhårede. — Blade: små til middelstore, mørkegrønne, langt eliptiske med langt udløbende Spids, fint, rundt savtakkede; Bladstilke lange, næsten tykke, grønne, lidt rødlige ved deres Grund; Akselblade små, trådformede.— Frugtknopper: store, ægformede med lyst, rødlige, tæt hvidhårede Knopskæl; Bladene omkring disse ægformede, skarpt og fint savtakkede.

Frugtbarheden indtræder tidlig og er stor og årlig.