Bøghs Citronæble.

Synonymer. Navnene Stensballegårds Høst-Citronæble og Høst-Citronæble har været anvendt til Sorten.

Historie. Sorten er draget frem af Planteskoleejer G. J. Bøgh, Horsens, og første Gang omtalt i 1863 i Beretningen fra Selskabet til Havedyrkningens Fremme (fra 1880 Det kgl. danske Haveselskab). Bøgh mente, at Sorten stammede fra Stensballegård ved Horsens. C. Matthiesen hælder til den Opfattelse, at den er kommet fra Haven ved Barritskov og støtter dette på, at den har været kaldt Barritskov Kærnestensæble eller Kærneæble. I alt Fald kan man regne med, at Sorten er dansk og fremkommet i Østjylland. I 1888 blev den anbefalet til Plantning i Jyllands bedre stillede Egne. På Organisationernes Fællesliste fra 1914 er den også optaget. Efter Frugtsortsundersøgelserne omkring 1920 blev den anbefalet til Plantning på Bornholm og i Vestjylland. Nogen stor Udbredelse har den dog aldrig fundet her i Landet. I Planteskolerne var den i 1920 Nr. 48 efter Antallet af Træer under Tiltrækning. I 1937 blev der tiltrukket 320 Træer af Sorten. Plantes nu sjældnere.

Træet.

I Planteskolen er Sorten noget svagtvoksende og derfor ikke særlig let at tiltrække.

Grundstamme. Kan trives på såvel Vildstamme som Dværg. Lave Vildstammetræer er måske mest fordelagtige.

Beskrivelse af Træet. Sorten vokser noget langsomt, men Træerne opnår dog efterhånden en pæn Størrelse og danner en bred, fladrund Krone. årsskuddene er middellange, ret tynde. Den brune Bark har et sølvglinsende Skær. Barkporerne er fåtallige, lange og smalle. Bladene er tætsiddende, små, ægformede eller ovale og med påsat Spids; de er mat mørkegrønne på Oversiden og grågrønne på Undersiden, de er rendeformede og med tilbagebøjet Spids. Randen er forsynet med grove, runde Takker, Bladstilken middellang og tyk, rødlig ved Basis. Akselbladene er små og hurtigt affaldende. Frugtknopperne er ægformede, små og gråuldede. Blomstringen finder Sted i Begyndelsen af Sæsonen. Blomsterknopperne svagt violetrosa, Blomsterne små, næsten hvide og med lange, smalle Kronblade. Kromosomantallet er normalt. Om Befrugtningsforholdene findes intet nærmere oplyst, men Sorten sætter villigt Frugt.

Dyrkningsforhold. Bøghs Citronæble er en meget hårdfør Sort, som giver længelevende Træer et Træ i Haven ved Stensballegård er ca. 100 år gammelt. En Slutafstand for Vildstammetræer af 8 m

Bøghs Citronæble1.jpg

vil formentlig være nok. Dværgtræer kan nøjes med 56 m. Sorten kan trives overalt her i Landet, og Træet er vindført, men da Frugterne er tilbøjelige til at falde af, er Læ påkrævet. Den kan trives på Sandjord, men bliver antagelig bedst på Lerjord. B. C. har en pæn Vækst og behøver ikke megen Beskæring, dog er Kronen tilbøjelig til at blive noget tæt, hvorfor en Udtynding kan være på sin Plads. Ønsker man hurtigt frugtbærende Træer af Sorten, kan det fås ved Indpodning i andre Sorter, hvortil den egner sig godt. Frugtbarheden kan være meget stor, men dermed følger let for små Frugter og hvert andet års Bæring. Karakteristisk er det, at Frugten kan sidde i Klynger eller som hele Pølser omkring Grenene. Frugten på rigt besatte Træer bør altid udtyndes.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Bøghs Citronæble er en sund Sort, hvorfor den kun kræver ringe Sprøjtning eller Pudring. Kræft og Skurv kan forekomme. Spindemider og Lus er også noteret. Bladene tåler ikke godt Sprøjtning med Svovlkalk. Sprøjteskade på Frugten kan også forekomme.

Frugten.

Størrelsen. Lille til middelstor. 5,5 cm høj og 6 cm bred. Frugten kan minde en Del om Venusæble, men er mindre.

Formen. Rundagtig. Bugen sidder på Midten, hvorfra Frugten tilspidses noget mere mod Bægeret end mod Stilken. Pænt lille Æble af noget uregelmæssig Form.

Farven. Den grønne Grundfarve går hurtigt over i hvidliggult og tilsidst guldgult. Stærkt belyste Frugter kan have en orangegul Solside. Huden glat og skinnende, tyk og sej g. De talrige Hudpunkter er ikke meget iøjnefaldende.

Bægeret er halvåbent, Bægerbladene er spidse. Bægerhulen er bred og flad, omgivet af ulige store Ribber, der kan spores ned over Frugten, hvorved denne bliver lidt kantet. Støvtrådene midtstillede i det lille, forneden noget indsnævrede Bægerrør. Griflerne korte, sammenvoksede til Midten, forneden stærkt hvidfiltede.

Stilken kort og tynd, den sidder i en bred og ret dyb Grube, der undertiden har lidt Rustdannelse i Bunden.

Kødet er ved fuld Modenhed lyst gulfarvet, saftigt og af en behagelig sødlig og aromatisk Smag, God Lugt

Bøghs Citronæble2.jpg Ungt Træ i Ilagttagelsesplantningen i Fuglsig.

Kærnehuset løgformet. Kamrene er små og med glatte Vægge. Kærnerne tykke, mørkebrune med lyse Partier, noget kantede og uregelmæssige.

Modningstid. Plukkes igennem September Måned, gerne ad flere Gange. Kan dog godt plukkes allerede sidst i August, da Frugten smager udmærket, selvom den ikke er fuldmoden. Længere Tids Opbevaring kommer sjældent i Betragtning for denne Sort, hvis Frugter hurtigt bliver fuldmodne og derefter taber i Kvalitet. Æblet kan dog godt gemmes temmelig længe.

Anvendelse. Bøghs Citronæble er en behagelig, lidt syrlig Spisefrugt, når den bruges på det rette Tidspunkt. Til Brug i Køkkenet er Frugten udmærket, men for lille. Den skal være god til Marmelade, Most og Henkogning.

Handelsværdien er middelstor. »Æblet er en helt god Handelsvare, men dets Modningstid falder sammen med mange andres, hvorfor Værdien af Frugten ikke er særlig stor«. »Findes mange Steder i Privathaver, men da Frugten ikke altid kan sælges, får den ofte Lov til at sidde på Træerne«. Sorteringen og Pakningen volder ingen Vanskeligheder.

Dyrkningsværdi.

Til Erhvervsfrugtavl er Bøghs Citronæble ikke værdifuldt nok. Derimod fortjener det en Plads i Privatfrugthaven på Grund af Træets Hårdførhed og Letdyrkelighed samt Frugtens kønne Farve og behagelige Smag. Også i små Haver kan Sorten være berettiget, da Træerne kun kræver ringe Plads. Et enkelt Træ af Sorten kan måske være nok. Da Frugterne er yndet af Børn og unge Mennesker, vil det være en god Ordning, om de frit må plukkes; Salgsmuligheden bør da træde i Baggrunden. Sorten hører fortrinsvis hjemme i Jyllands udsatte Egne og i Haver, hvor man har Plads til og Brug for et stort Sortiment.

Bøghs Citronæble3.jpg Bøghs Citronæble. 20-årigt Vildstammetræ i Vipperød Planteskole, 3 m højt og 3 m bredt.