Matthiesen 1913. I: 50

Bredæble.

Hjem: Modertræet til dette hårdføre Æble står på Folderupgårds Mark, Herslev Sogn ved Toulov mellem Kolding og Fredericia, i en Lergrav, hvor Stammen ofte om Vinteren står i Vand i indtil en Alens Højde. Træet er altså meget hårdført, og Sorten medtages her, fordi den muligvis kan have Betydning, hvor der kun kan bydes på lignende Forhold, altså en kold, fugtig, leret Jord. Skønt det kun er en Køkkenfrugt, er Bredæblet meget udbredt på nævnte Egn. Vil rimeligvis også egne sig godt til Plantning langs Landeveje. Jeg lærte den at kende 1911 på en Udstilling i Kolding.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: lille til middelstor, skal kunne blive noget større end Fig. — Form: fladrund, Bug på eller lidt under Midten, bredt afstumpet ved begge Ender, meget regelmæssig, den ene Side dog enkeltvis lidt stærkere udviklet. — Bæger: halvåbent. Bladene brede, butte, uldede; Hulen middeldyb, vid, Ribber ubetydelige, Tværsnit rundt— Stilk: kort, kraftig, dunet; Hulen middeldyb, vid med gråbrun Strålerust. — Hud: lyst strågul. Solsiden varmere, dog uden rødt; Punkter talrige, store med bred Hov. Ingen Lugt. Tør. — Kærnehus: lille, Aksen snæver, Rum små, udrandet tilspidsede opad, rundt tilspidsede nedad, én stor, mørkebrun Kærne i hvert. — Bægerrør: en lille tragtagtig Kegle, Tråde dybtstillede, Griffel 2/3 kløvet, håret i Delingsstedet. —Kød: hvidt, vinsyrligt uden Aroma, saftigt. — Modningstid: November—Januar. — Værd: god Køkkenfrugt.

BredM1.jpg
Fig. 22. Bredæble.