Charles Ross.

Synonymer. Kaldtes først Thomas Andrew Knight.

Historie. Sorten er tiltrukket af Charles Ross, Welford Park Gardens, Newbury, Berkshire i England. Tildeltes det engelske Haveselskabs l. Kl. Certifikat i 1899. Dyrkes nu i aftagende Udstrækning i England. I Sverige og Norge dyrkes Sorten kun lidt, og det samme er Tilfældet i Danmark. I 190405 udbød Mathiesens Planteskole i Korsør unge Træer af Sorten. Charles Ross er et stort og velformet Æble, mindende en Del om Cox's Orange.

Træet.

I Planteskolen giver Sorten kraftige Træer med tykke Stammer og stærke Skud.

Grundstammen må helst være stærktvoksende.

Beskrivelse af Træet. Årsskuddene ret korte. Barken lysebrun, glinsende og med få ikke meget iøjnefaldende Porer. Talrige langovale, ru, dybgrønne Blade med grovt og uregelmæssigt takket Rand. Smalle Akselblade. Frugtknopperne er ægformede. Blomstrer omkring Midtsæsonen. Blomsterne middelstore, lysrosa. Normalt Antal Kromosomer. Er noget uvillig til at bære. Fra Sverige angives Filippa og James Grieve som gode Befrugtningssorter.


Charles Ross1.jpg

Dyrkningsforhold. Danner i Ungdommen højt- og stærktvoksende Træer, der senere får en bred, udspærret Krone. 8 m Afstand vil nok passe for Vildstammer. Trives bedst på varm og ikke for svær Jord. De store Frugter blæser let ned. Ældre Træer vokser noget trægt og må gødes godt. Unge Træer ikke meget frugtbare; podes ofte om.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Kan blive slemt angrebet af Kræft. Tåler godt Kemikalier. Kan få Priksyge og blive glasset.

Frugten.

Størrelsen. Stor, 6,57 cm høj og 8,59 cm bred. Formen. Rund til fladrund, ser undertiden ud til at være højtbygget. Farven. Den matgrønne Grundfarve, der ofte er isprængt en hvidlig Underfarve, bliver efterhånden grønliggul til gul. Solsiden brunrød, senere rødorange i Marmorering og Stribning. Hudpunkterne ses tydeligt. Huden tyk, sej g, ru og tør, er ofte forsynet med Korkdannelser.

Bægeret er stort og åbent, sidder i en stor, bred, regelmæssigt afrundet Hule. Støvtrådene højtstillede.

Stilken er kort og stærkt fortykket ved Basis. Den jævne og brede Stilkgrube kan være forsynet med en Kødsvulst.

Kødet hvidgrønt, grovt og løst, ikke meget saftigt, syrligsødt og med nogen Aroma. Syrlig Lugt.

Kærnehusets Linier ses kun lidt. Få, brede og flade Kærner. Modningstid. Plukkes sidst i September eller først i Oktober. Kan holde sig til op mod Jul. Let at opbevare.

Anvendelse. Er et grovt Spiseæble. Let at behandle i Køkkenet.

Handelsværdien. Den præsentable Frugt er let at sælge, men kun lidt kendt af Handlende og Publikum.

Dyrkningsværdi.

Kan ikke anbefales til egentlig Dyrkning. Er en udpræget Udstillingssort, som Dyrkere, der sætter Pris på meget store Æbler, kan have Fornøjelse af.


Charles Ross2.jpg Charles Ross. 13-årigt Dværgtræ på Blangstedgård, 3,5x3,5 m.