Dansk gul Abrikosblomme.

Littr: Dansk Gartnertidende 1922, S. 313.

Hvorvidt denne Blomme er oprindelig dansk, tør jeg ¦ ikke afgøre. Jeg har ikke kunnet finde sikkert pomologisk Navn til den. Den træffes rodægte overalt i Landet, hyppigst måske i Præstø Amt, hvor den findes i snart alle Landsbyhaver, selv mindre. Hvorvidt det er samme Sort som den, der beskrives i Eneroths Pomologi, 3. Udg., Side 161, kan jeg ikke afgøre, da jeg ikke har haft denne til Sammenligning; på citerede Sted siges, at Oberdieck ikke kendte pomologisk Navn til den svenske Sort. Snarere kunde foreliggende tænkes at være samme Sort, som Oberdieck omtaler og beskriver i Illustrirtes Handbuch under Nr. 115, og som der kaldes Frühe Aprikosenpflaume, og til hvis Beskrivelse vor passer ret godt. Den nævnes som hyppigt forekommende i hannoveranske Landsbyhaver og at forplante sig ved Rodskud. Med den kendte »Gul Abrikosblomme« (Bredsted Nr. 22) har foreliggende intet at gøre.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form: lille til middelstor, rundt oval, Furen bred, flad, deler lige, Punktet er stort, ligger i en flad Fordybning lidt til Siden. Stilk: middellang, kraftig, grøn med megen Rust, svagt krummet, Hulen falder lidt af mod Furen. Hud: gul, Solsiden varmere og fuld af rødviolette Stænk, som på Skyggesiden er grønne; tyk, hvid Dug dækker Frugten. Kød: guldgult, saftfuldt, sødt med lidt fin Syre, er meget velsmagende, slipper ikke Stenen helt. Sten: er meget lille, aflang, ikke tyk, Ryggen kun lidet fremtrædende og glat, Bugfuren vid, flad med omtrent glatte Kanter. -- Modningstid: sidst i August. Værd: god til al Slags Brug.

Træets Årsskud: er meget stærkt dunede og Bladene ligner Gul Abrikosblommes. Jeg har, indtil andet findes, givet Sorten her benyttede Navn.

Fig. 532, Dansk gul Abrikosblomme.