Gammelt Kirsebær fra Skamstrup.
Sort Bruskbær.

Hjem og Historie: Når denne Sort medtages her, er det, fordi Træet er et af de ældste for ikke at sige det allerældste Kirsebærtræ, jeg nogensinde har truffet Det står eller næsten mere ligger i Skamstrup Præstegårdshave i Holbæk Amt. Den store krogede Gren på Billedet støtter på Jorden, flere store Grene er knækkede ned, bl. a. har der siddet en lige bag ved Damens Hoved og én på den midterste Hovedgren samt måske flere. At Træet er rodægte, er der næppe Tvivl om, i det mindste har jeg ikke kunnet finde Spor af Forædlingssted. Træet har rimeligvis ligget således i mangfoldige År, det tyder de yderste Grenes opadgående Retning på den støttende Gren på.


Hjertekirs3.jpg Tegning al
Luplau Janssen. Det gamle Kirsebærtræ i Skamstrup Præstegårdshave.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form: middelstort, 20 mm bred, 18 mm høj, 15 mm tyk, bredt hjerteformet, stærkt afstumpet, fladtrykt fra Siderne, Furer flade, dog ret udprægede; Griffelpunkfet meget lille, sidder i en temmelig dyb, vid Grube. Stilk: ca. 43 mm lang, tynd, grøn, Hulen flad, vid,, Randen falder af mod begge Sider. Hud: som fuldt moden næsten sort, lysere langs Furene, glinsende. Kød: lyst rødt med klar rød Saft, af ret kraftig, noget krydret, forfriskende Vinsmag, når Frugten er fuldt moden, inden fuld Modenhed er Smagen ret besk. Sten: lille, oval, ikke meget hvælvet, Rygfuren flad med meget små Kanter, Bugfure næsten ingen. Modningstid: 4-5 Uge af Kirsebærtiden. Værd: brugelig Bordfrugt. Sorten har nærmest pomologisk og historisk Interesse, thi den overgås nu langt af andre samtidig modne.

Hjertekirs4.jpg Fig. 526. Gammelt Kirsebær fra Skamstrup.